Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EU, bakgrund  Tre krig: Fransk-tyska 1870-71, 1: vkr 1914-18, 2:a vkr 1939-45.  Insikt och hopp om att ekonomiskt samarbete och beroende är fredsskapande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EU, bakgrund  Tre krig: Fransk-tyska 1870-71, 1: vkr 1914-18, 2:a vkr 1939-45.  Insikt och hopp om att ekonomiskt samarbete och beroende är fredsskapande."— Presentationens avskrift:

1 EU, bakgrund  Tre krig: Fransk-tyska 1870-71, 1: vkr 1914-18, 2:a vkr 1939-45.  Insikt och hopp om att ekonomiskt samarbete och beroende är fredsskapande (liberalism)  1951: Kol-stålunionen (Fr, VTy, It, BeNeLux)  1957 Romfördraget EEC

2 EU, bakgrund  1967 EG (Eec, Euroatom, Weu)  1973 GBR, Danmark, Irland.  1981 Grekland  1986 Spanien, Portugal  1993 Maastrichtfördraget  1995 Sverige, Finland, Österrike  2000 Euro  2004,2006 Stor östutvidgning

3 Köpenhamnskriterierna  Krävs av en stat som vill bli medlem  Stabil demokrati, rättssamhälle, mänskliga rättigheter, skydd för minoriteter  Fungerande marknadsekonomi, förmåga att möta konkurrens  Lagharmonisering, kompetenta myndigheter

4 Europaparlamentet  Väljs vart femte år.  754 ledamöter. Efter 2014 751 ledamöter  Lagstiftning tillsammans med MR om: inre marknaden, invandring, straffrättsligt samarbete, polissamarbete, handel och jordbruk.  Budgetmakt tillsammans med MR.  Parlamentarisk makt över kommissionen  Mandatfördelning Mandatfördelning

5 Ministerrådet  Lagstiftningsmakt, ofta tillsammans med parlamentet.  Budgetmakt tillsammans med parlamentet  Ofta dubbel majoritet (55% röster om 65% av befolkning). Annars konsensus.  Roterande ordförandeskap varje halvår.  UtrikesMR leds permanent av den ”höge representanten”, nu Lady Catherine Ashton.

6 Land Ledamöter Frankrike, Italien, Storbritannien och Tyskland 29 Polen och Spanien 27 Rumänien 14 Nederländerna 13 Belgien, Grekland, Portugal, Tjeckien och Ungern 12 Bulgarien, Sverige och Österrike 10 Danmark, Finland, Irland, Litauen och Slovakien 07 Cypern, Estland, Lettland, Luxemburg och Slovenien 04 Malta 03 Totalt 345 För att fatta beslut med kvalificerad majoritet krävs minst 255 röster av totalt 345 och en majoritet av antalet medlemsländer. Ett enskilt land kan också begära en kontroll av att den kvalificerade majoriteten motsvarar minst 62 procent av EU:s befolkning.

7 Kommissionen  EU:s förvaltning och ”regering”  Initiativ till lagar och budget  Verkställa besluten  Förhandlar med nya länder  Frihet att besluta om många frågor, t ex handel, konkurrens och jordbruk.  Kommissionärerna är tjänstemän, men har varit politiker. Representerar EU, inte sitt land.  Ordf: José Manuel Barroso

8 Europeiska rådet  Stats och regeringschefer, samt kommissionens ordförande  Permanent ordförande, EU:s ”president”, nu Herman Van Rompuy  Riktlinjer, ej beslut

9 Övriga institutioner  EU-domstolen. En domare från varje land. Tolkar EU- rätten, som gäller över nationell rätt.  Revisionsrätten. En domare från varje land. Granskar EU:s finanser.

10 Vad krävs för att få byta till euro?  Inflation. Högst 1,5%-enheter över snittet av de tre länder som har lägst.  Långa räntan. Högst 2 %-enheter över snittet av de tre länder som har lägst inflation.  Statsskuld. Max 60% av BNP.  Budgetunderskott. Högst 3% av BNP.  Valuta. +- 2,25%variation mot euron de senaste två åren.


Ladda ner ppt "EU, bakgrund  Tre krig: Fransk-tyska 1870-71, 1: vkr 1914-18, 2:a vkr 1939-45.  Insikt och hopp om att ekonomiskt samarbete och beroende är fredsskapande."

Liknande presentationer


Google-annonser