Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

©2009 Europaparlamentet, Enhet för besök och seminarier Europaparlamentet 2009 Enhet för besök och seminarier 2009 Enhet för besök och seminarier DG KOMMUNIKATION.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "©2009 Europaparlamentet, Enhet för besök och seminarier Europaparlamentet 2009 Enhet för besök och seminarier 2009 Enhet för besök och seminarier DG KOMMUNIKATION."— Presentationens avskrift:

1 ©2009 Europaparlamentet, Enhet för besök och seminarier Europaparlamentet 2009 Enhet för besök och seminarier 2009 Enhet för besök och seminarier DG KOMMUNIKATION EUROPAPARLAMENTET

2 ©2009 Europaparlamentet, Enhet för besök och seminarier Europeiska unionen Kandidatländer EU 27

3 ©2009 Europaparlamentet, Enhet för besök och seminarier EU-institutioner

4 ©2009 Europaparlamentet, Enhet för besök och seminarier EU:s ordförandeskap Sverige Juli - December 2009 Tjeckien Januari - Juni 2009 Spanien Januari - Juni 2010 TalmanEuropaparlamentet Jerzy Buzek OrdförandeKommissionen Jose Manuel Barroso

5 ©2009 Europaparlamentet, Enhet för besök och seminarier Så funkar Europaparlamentet  Juli 2009: 736 ledamöter  751 (+ 3) enligt Lissabonfördraget  7 politiska grupper  EU 27: 500 miljoner medborgare och 23 språk  Ett parlament, tre maktbefogenheter:  1. Lagstiftning (2/3 till 95 %) 2. Budgeten. 3. Godkännande och kontroll av Kommissionen

6 ©2009 Europaparlamentet, Enhet för besök och seminarier EU-budget Europaparlamentet behandlar och antar budgeten tillsammans med Europeiska unionens råd EU:s utvidgning Alla anslutningsfördrag måste godkännas av Europaparlamentet Lagstiftning I de flesta EU-frågor delar Europaparlamentet EU:s lagstiftningsbefogenheter med Europeiska Unionens råd Parlamentarisk kontroll Europaparlamentet godkänner kommissionen och har befogenheter att kontrollera också andra EU-institutioner Europaparlamentet Parlamentets befogenheter

7 ©2009 Europaparlamentet, Enhet för besök och seminarier Lagstiftningsbefogenheter Medbeslutandeprocessen Kommissionens lagförslag Första behandling i rådet (rådets ståndpunkt) Förlikningskommittén (om så behövs) Andra behandling i rådet (om så behövs) Andra behandling i parlamentet (om så behövs) Tredje behandling (om så behövs) Tredje behandling (om så behövs) Första behandling i parlamentet (parlamentets yttrande)

8 ©2009 Europaparlamentet, Enhet för besök och seminarier Medlemsland Ledamöter MedlemslandLedamöter TysklandÖsterrike FrankrikeBulgarien Storbritannien Danmark Italien Finland Spanien Slovakien PolenIrland Rumänien Litauen Nederländerna Lettland Belgien Slovenien Tjeckien Estland Grekland Cypern Ungern Luxembourg PortugalMalta Sverige Europaparlamentet Mandatfördelning 736 96 74 73 54 51 33 26 22 20 751Lissabon-fördraget 99 72 50 33 25 22 18 17 13 12 8 7 6 5 19 18 13 12 9 8 6

9 ©2009 Europaparlamentet, Enhet för besök och seminarier Politiska Grupper EPP: EPP:Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) S&D:Gruppen progressiva förbundet av socialdemokrater i Europaparlamentet ALDE: Alliansen liberaler och demokrater för Europa De gröna / EFA EFD: Gruppen Frihet och demokrati i Europa Grupplösa Situation as of 15 July 2009 ECR: Europeiska konservativa och reformister GUE/NGL: Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 265 184 84 55 54 35 32 27

10 ©2009 Europaparlamentet, Enhet för besök och seminarier Parlamentsutskotten Utskottet för utrikesfrågor Utskottet för utveckling Utskottet för internationell handel Utskottet för budget Utskottet för budgetkontroll Utskottet för ekonomi- och valutafrågor Utskottet för sysselsättning och sociala frågor Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelsäkerhet Utskottet för industrifrågor, forskning och energi Utskottet för inre marknad och konsumentskydd Utskottet för transport och turism Utskottet för regional utveckling Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling Utskottet för fiske Utskottet för kultur och utbildning Utskottet för rättsliga frågor Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor Utskottet för konstitutionella frågor Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet Utskottet för framställningar 20

11 ©2009 Europaparlamentet, Enhet för besök och seminarier Hur parlamentet arbetarUTSKOTTSSAMMANTRÄDEN 15 veckor för möten i parlamentariska utskott i Bryssel PLENARSAMMANTRÄDEN 11 sammanträdes- perioder i Strasbourg 4 extra sammanträdes- perioder i Bryssel POLITISKA GRUPPERNA 12 veckor för möten i de politiska gruppernaSEKRETARIAT Europaparlamentets sekretariat har sitt säte i Luxembourg och i Bryssel EU – VAL 2009

12 ©2009 Europaparlamentet, Enhet för besök och seminarier EU SOM GLOBAL PARTNER JORDBRUK ADMINISTRATION HÅLLBAR TILLVÄXT KonkurrenskraftSammanhållning MEDBORGARSKAP, FRIHET, SÄKERHET OCH RÄTTVISA 45% 6% 133,8 miljarder euro 31% 6% 11% 1% EU-budgeten utgifter Budgetåret 2009 LANDSBYGDSUTVECKLING € 2009

13 ©2009 Europaparlamentet, Enhet för besök och seminarier EU-budgetens finansiering Budgetåret 2009 € 2009 Diverse intäkter Medel från mervärdeskatt Tullar och sockeravgifter 17% 17% 1% 65% BNI-baserademedel

14 ©2009 Europaparlamentet, Enhet för besök och seminarier Kontaktuppgifter  E-mail: rickard.ydrenas@europarl.europa.eu  Rickard Ydrenäs  Politisk sakkunnig åt Europaparlamentariker Olle Schmidt (FP)  Liberal Party of Sweden  Alliance of Liberals and Democrats for Europe  ASP 10G355  BE 1047 Brussels  Telephone: +32 2 2837541  Fax: +32 2 2849541  GSM: +32 476 767542  Följ Olles blogg "Fria tankar om Europa" på schmidtblogg.blogspot.com  www.europarl.europa.eu www.europa.eu


Ladda ner ppt "©2009 Europaparlamentet, Enhet för besök och seminarier Europaparlamentet 2009 Enhet för besök och seminarier 2009 Enhet för besök och seminarier DG KOMMUNIKATION."

Liknande presentationer


Google-annonser