Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MERVÄRDESBESKATTNING AV AFFÄRSVERKSAMHET INOM OCH UTOM EU.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MERVÄRDESBESKATTNING AV AFFÄRSVERKSAMHET INOM OCH UTOM EU."— Presentationens avskrift:

1 MERVÄRDESBESKATTNING AV AFFÄRSVERKSAMHET INOM OCH UTOM EU

2 MERVÄRDESSKATTEN •Indirekt skatt. •Konsumtionsskatt. •Finns inbakad i konsumtionspriserna.

3 MERVÄRDET •Mervärdet är det värde som en producent tillägger sitt råmaterial eller inköpföre han säljer den nya eller förbättrade produkten. •MERVÄRDE = LÖNER + VINST = OUTPUT - INPUT

4 OLIKA SÄTT ATT PÅFÖRA MERVÄRDESSKATTEN •Den direkta additionsmetoden: skattesats*(löner + vinst) •Den indirekta additionsmetoden: skattesats*löner + skattesats*vinst •Den direkta subtraktionsmetoden: skattesats*(output-input) •Den indirekta subtraktionsmetoden: skattesats*output - skattesats*input

5 AFFÄRSVERKSAMHET •Personer som idkar affärsverksamhet är skyldiga att deklarera och betala mervärdesskatten till skattetagaren, trots att skatten belastar konsumenterna. •Staten är skattetagaren. •Skattebasen är vanligtvis bred, men omfattar allmänt taget försäljning av varor och tjänster.

6 KRITERIER FÖR AFFÄRSVERKSAMHET 1. Verksamhet 2. Varaktighet 3. Självständighet 4. Vinstsyfte 5. Offentlighet 6. Laglighet 7. Ekonomisk betydelse

7 ORSAKER TILL MERVÄRDESBESKATTNING 1. Den existerande försäljningsskatten är otillfredsställande. 2. Ett tullunionmedlemsskap kräver att tull avskaffas. 3. Myndigheterna strävar till att minska skattebördan på annat håll. 4. Skattesystemet har inte utvecklats i samma takt som den övriga ekonomin.

8 PRINCIPER FÖR MERVÄRDESBESKATTNING •Principen om destinationsland (eng. “destination principle”) = varan beskattas i konsumtionslandet. •Principen om ursprungland (eng. “origin principle”) = mervärdesskatten betalas till ursprungslandet/produktionslandet.

9 MERVÄRDESBESKATTNINGEN INOM EU •Varje medlemsstat bör tillämpa ett mervärdesskattesystem. •Harmonisering gällande skattegrunden, antalet skatteuppbörd och dess nivå samt beskattningsproceduren. •Mervärdesbeskattning, ty inga gräns- och tullformaliteter. •Medlemsländerna finansierar EU:s verksamhet (1,4 % av mervärdesskattens belopp i respektive land).

10 EG:S SJÄTTE DIREKTIV •Mervärdesbeskattningen inom EU baserar sig på EG.s sjätte direktiv (77/388/EG). •Föremålet för mervärdesbeskattning inom konfederationen är försäljning av varor och tjänster samt import av varor till statsförbundets terrtorium. •All ekonomisk verksamhet utgör ändamålet för mervärdesbeskattningen. •T.ex.produktion, handel, service, gruvdrift, jordbruk och yrkesutövning.

11 MERVÄRDESBESKATTNINGEN I PRAKTIKEN •Mervärdesbeskattning av affärsverksamhet inom EU baserar sig på gemenskapsintern handeln. •Exporten (=gemenskapsförsäljning) är skattefri. •Importen beskattas i samband med den övriga inhemska mervärdesbeskattningen. •Den gemenskapsinterna handeln är ett temporärt system. Avsikten är att övergå till principen om ursprungsland.

12 ALLMÄNNA SKATTESATSER Belgien 21 % Sverige 25 % Danmark 22 % Tyskland 15 % Finland 22 % Österrike 20 % Frankrike 20,6 % Grekland 18 % Irland 21 % Italien 19 % Luxemburg 15 % Nederländerna 17,5 % Portugal 17 % Spanien 16 % Storbritannien 17,5 %

13 MERVÄRDESBESKATTNINGEN UTANFÖR EU •Tillämpningen av mervärdesbeskattning är likadant gällande grundprinciperna. •Det förekommer länder som inte har infört mervärdebeskattning. •Förenta Staterna belastar inte försäljning av varor och tjänster med mervärdesskatt, trots ett stort federalt budgetunderskott.Landets rädsla är inflation och byråkrati. •Japan är rädd för en expanderande offentlig sektor.

14 AVSLUTANDE KOMMENTARER •Mervärdesbeskattning införs i allt flere länder. •Servicebranchen drabbas hårdast. •Exportindustrin gynnas.


Ladda ner ppt "MERVÄRDESBESKATTNING AV AFFÄRSVERKSAMHET INOM OCH UTOM EU."

Liknande presentationer


Google-annonser