Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resultat från hela Europa och Sverige

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resultat från hela Europa och Sverige"— Presentationens avskrift:

1 Europeisk opinionsundersökning beträffande säkerhet och hälsa på arbetsplatsen
Resultat från hela Europa och Sverige Representativa urval från 36 europeiska medlemsländer för Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-OSHA) Arbetsmiljö angår alla. Bra för både dig och din verksamhet..

2 Utformning av opinionsundersökningen
Omfattning: Befolkning minst 18 år gammal på sin vanliga vistelseort och på respektive språk Prov: Representativt urval i vart och ett av de 36 europeiska länder som deltar Metod för datainsamling: CATI (Computer-Assisted Telephone interviews/Datorunderstödda telefonintervjuer) i 31 länder. I Bulgarien, Tjeckien, Slovakien, Rumänien och Turkiet gjordes intervjuerna via personliga besök Provets storlek: intervjuer (cirka per land, utom Liechtenstein med 200 genomförda intervjuer). Provets storlek: (Sverige) 968 intervjuer Felmarginal: ±0,3 till 0,5 procent (för hela Europa) ±1,9 till 3,1 procent (prov för varje land) Fältarbete, tidsperiod: (Sverige) Från 25 oktober november 2011 Click to add text here Note: insert graphs, tables, images here

3 Översikt över frågeformuläret
1. Tror du att antalet människor som lider av arbetsrelaterad stress i Sverige kommer att öka, minska eller ligga kvar på samma nivå under de närmaste fem åren? (Öka mycket | Öka litet | Ungefär samma | Minska litet | Minska mycket) 2. När det gäller säkerhets- och hälsorisker på arbetsplatsen, anser du att du är...? (Mycket välunderrättad | Ganska välunderrättad | Inte särskilt välunderrättad | Inte alls välunderrättad) Enligt din åsikt, hur viktigt, om alls, är god hälso- och säkerhetspraxis för att hjälpa människor att arbeta längre innan de går i pension? (Mycket viktigt | Ganska viktigt | Inte särskilt viktigt | Inte alls viktigt) 4. Om du tog upp ett hälso- och säkerhetsproblem på din arbetsplats med din överordnade, hur säker är du att det skulle bli behandlat. (Mycket säker | Ganska säker | Inte särskilt säker | Inte alls säker) För att Sverige ska vara ekonomiskt konkurrenskraftigt, måste arbetsplatser följa god hälso- och säkerhetspraxis? (Instämmer helt | Instämmer till viss del | Varken eller | Instämmer till viss del inte | Instämmer inte alls)

4 Landsförkortningar i diagram
Bokstäver Land AL Albanien HR Kroatien NO Norge AT Österrike HU Ungern PL Polen BE Belgien IE Irland PT Portugal BG Bulgarien IS Island RO Rumänien CY Cypern IT Italien RS Serbien CZ Tjeckien LI Liechtenstein SE Sverige DE Tyskland LT Litauen SI Slovenien DK Danmark LU Luxemburg SK Slovakien EE Estland LV Lettland TR Turkiet EL Grekland ME Montenegro UK Storbritannien ES Spanien MK Före Detta Jugoslaviska Republiken Makedonien ALL Alla länder FI Finland MT Malta FR Frankrike NL Nederländerna Click to add text here Note: insert graphs, tables, images here

5 Regioner som används i denna rapport
Länder Nordöstra Europa Tjeckien, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Polen, Slovakien, Slovenien Nordvästra Europa Österrike, Belgien, Frankrike, Tyskland, Irland, Liechtenstein, Luxemburg, Nederländerna, Storbritannien Nordiska länder Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige Sydöstra Europa Albanien, Bulgarien, Kroatien, FYROM (Före Detta Jugoslaviska Republiken Makedonien), Montenegro, Rumänien, Serbien, Turkiet Södra Europa Cypern, Grekland, Italien, Malta, Portugal, Spanien EU27 De 27 länder som för närvarande utgör den Europeiska Unionen EU15 De 15 länder som utgjorde den Europeiska Unionen fram till den 1 maj 2004 EEA Norge, Island, Liechtenstein CCS Kandiderande och potentiella kandiderande länder Click to add text here Note: insert graphs, tables, images here

6 Stressnivå på grund av arbetsförhållanden

7 Stressnivå på grund av arbetsförhållanden (Sverige)
Tror du att antalet människor som lider av arbetsrelaterad stress i Sverige kommer att öka, minska eller ligga kvar på samma nivå under de närmaste fem åren? (%) Öka mycket Öka litet Ungefär samma Minska litet Minska mycket Vet ej Omfattning: Befolkning minst 18 år gammal

8 Stressnivå på grund av arbetsförhållanden (Sverige)
Tror du att antalet människor som lider av arbetsrelaterad stress i Sverige kommer att öka, minska eller ligga kvar på samma nivå under de närmaste fem åren? (%) Totalt Man Kvinna 18-34 år 35-54 år 55 år och äldre Aktiv Inte aktiv Kön Ålder Arbetsstatus Skillnad mot 100% på grund av uteslutande av "Vet ej"; Omfattning: Befolkning minst 18 år gammal

9 Stressnivå på grund av arbetsförhållanden (Sverige)
Tror du att antalet människor som lider av arbetsrelaterad stress i Sverige kommer att öka, minska eller ligga kvar på samma nivå under de närmaste fem åren? (%) Totalt 0–9 10–49 50–249 250 eller fler Fast anställd Annan anställningsform Arbetsgivarens storlek (antal anställda) Anställningsform Skillnad mot 100% på grund av uteslutande av "Vet ej"; Omfattning: Anställda minst 18 år gamla

10 Stressnivå på grund av arbetsförhållanden
Tror du att antalet människor som lider av arbetsrelaterad stress i (ditt land) kommer att öka, minska eller ligga kvar på samma nivå under de närmaste fem åren? (%) Skillnad mot 100% på grund av uteslutande av "Vet ej"; Omfattning: Befolkning minst 18 år gammal

11 Stressnivå på grund av arbetsförhållanden
Tror du att antalet människor som lider av arbetsrelaterad stress i (ditt land) kommer att öka, minska eller ligga kvar på samma nivå under de närmaste fem åren? (%) Skillnad mot 100% på grund av uteslutande av "Vet ej"; Omfattning: Befolkning minst 18 år gammal

12 Nivå för information om säkerhets- och hälsorisker på arbetsplatsen

13 Nivå för information om säkerhets- och hälsorisker på arbetsplatsen (Sverige)
När det gäller säkerhets- och hälsorisker på arbetsplatsen, anser du att du är...? (%) Mycket välunderrättad Ganska välunderrättad Inte särskilt välunderrättad Inte alls välunderrättad Vet ej Omfattning: Befolkning minst 18 år gammal

14 Nivå för information om säkerhets- och hälsorisker på arbetsplatsen (Sverige)
När det gäller säkerhets- och hälsorisker på arbetsplatsen, anser du att du är...? (%) Totalt Man Kvinna 18-34 år 35-54 år 55 år och äldre Aktiv Inte aktiv Kön Ålder Arbetsstatus Skillnad mot 100% på grund av uteslutande av "Vet ej"; Omfattning: Befolkning minst 18 år gammal

15 Arbetsgivarens storlek (antal anställda)
Nivå för information om säkerhets- och hälsorisker på arbetsplatsen (Sverige) När det gäller säkerhets- och hälsorisker på arbetsplatsen, anser du att du är...? (%) Arbetsgivarens storlek (antal anställda) Anställningsform Skillnad mot 100% på grund av uteslutande av "Vet ej"; Omfattning: Anställda minst 18 år gamla

16 Nivå för information om säkerhets- och hälsorisker på arbetsplatsen
När det gäller säkerhets- och hälsorisker på arbetsplatsen, anser du att du är...? (%) Skillnad mot 100% på grund av uteslutande av "Vet ej"; Omfattning: Befolkning minst 18 år gammal

17 Nivå för information om säkerhets- och hälsorisker på arbetsplatsen
När det gäller säkerhets- och hälsorisker på arbetsplatsen, anser du att du är...? (%) Skillnad mot 100% på grund av uteslutande av "Vet ej"; Omfattning: Befolkning minst 18 år gammal

18 Vikten av hälso- och säkerhetspraxis på arbetsplatsen för senare pension

19 Vikten av hälso- och säkerhetspraxis på arbetsplatsen för senare pension (Sverige)
Enligt din åsikt, hur viktigt, om alls, är god hälso- och säkerhetspraxis för att hjälpa människor att arbeta längre innan de går i pension? (%) Omfattning: Befolkning minst 18 år gammal

20 Vikten av hälso- och säkerhetspraxis på arbetsplatsen för senare pension (Sverige)
Enligt din åsikt, hur viktigt, om alls, är god hälso- och säkerhetspraxis för att hjälpa människor att arbeta längre innan de går i pension? (%) Kön Ålder Arbetsstatus Skillnad mot 100% på grund av uteslutande av "Vet ej"; Omfattning: Befolkning minst 18 år gammal

21 Vikten av hälso- och säkerhetspraxis på arbetsplatsen för senare pension (Sverige)
Enligt din åsikt, hur viktigt, om alls, är god hälso- och säkerhetspraxis för att hjälpa människor att arbeta längre innan de går i pension? (%) Arbetsgivarens storlek (antal anställda) Arbetsgivarens storlek (antal anställda) Anställningsform Skillnad mot 100% på grund av uteslutande av "Vet ej"; Omfattning: Anställda minst 18 år gamla

22 Vikten av hälso- och säkerhetspraxis på arbetsplatsen för senare pension
Enligt din åsikt, hur viktigt, om alls, är god hälso- och säkerhetspraxis för att hjälpa människor att arbeta längre innan de går i pension? (%) Skillnad mot 100% på grund av uteslutande av "Vet ej"; Omfattning: Befolkning minst 18 år gammal

23 Vikten av hälso- och säkerhetspraxis på arbetsplatsen för senare pension
Enligt din åsikt, hur viktigt, om alls, är god hälso- och säkerhetspraxis för att hjälpa människor att arbeta längre innan de går i pension? (%) Skillnad mot 100% på grund av uteslutande av "Vet ej"; Omfattning: Befolkning minst 18 år gammal

24 Förtroende för hantering av säkerhets- och hälsoproblem på arbetsplatsen

25 Förtroende för hantering av säkerhets- och hälsoproblem på arbetsplatsen (Sverige)
Om du tog upp ett hälso- och säkerhetsproblem på din arbetsplats med din överordnade, hur säker är du att det skulle bli behandlat. (%) Omfattning: Anställda minst 18 år gamla

26 Förtroende för hantering av säkerhets- och hälsoproblem på arbetsplatsen (Sverige)
Om du tog upp ett hälso- och säkerhetsproblem på din arbetsplats med din överordnade, hur säker är du att det skulle bli behandlat. (%) Kön Ålder Skillnad mot 100% på grund av uteslutande av "Vet ej"; Omfattning: Anställda minst 18 år gamla

27 Förtroende för hantering av säkerhets- och hälsoproblem på arbetsplatsen (Sverige)
Om du tog upp ett hälso- och säkerhetsproblem på din arbetsplats med din överordnade, hur säker är du att det skulle bli behandlat. (%) Arbetsgivarens storlek (antal anställda) Arbetsgivarens storlek (antal anställda) Anställningsform Skillnad mot 100% på grund av uteslutande av "Vet ej"; Omfattning: Anställda minst 18 år gamla

28 Förtroende för hantering av säkerhets- och hälsoproblem på arbetsplatsen
Om du tog upp ett hälso- och säkerhetsproblem på din arbetsplats med din överordnade, hur säker är du att det skulle bli behandlat. (%) Skillnad mot 100% på grund av uteslutande av "Vet ej"; Omfattning: Anställda minst 18 år gamla

29 Förtroende för hantering av säkerhets- och hälsoproblem på arbetsplatsen
Om du tog upp ett hälso- och säkerhetsproblem på din arbetsplats med din överordnade, hur säker är du att det skulle bli behandlat. (%) Skillnad mot 100% på grund av uteslutande av "Vet ej"; Omfattning: Anställda minst 18 år gamla

30 Vikten av hälso- och säkerhetspraxis på arbetsplatsen för ekonomisk konkurrenskraft

31 Vikten av hälso- och säkerhetspraxis på arbetsplatsen för ekonomisk konkurrenskraft (Sverige)
För att Sverige ska vara ekonomiskt konkurrenskraftigt, måste arbetsplatser följa god hälso- och säkerhetspraxis? (%) Omfattning: Befolkning minst 18 år gammal

32 Vikten av hälso- och säkerhetspraxis på arbetsplatsen för ekonomisk konkurrenskraft (Sverige)
För att Sverige ska vara ekonomiskt konkurrenskraftigt, måste arbetsplatser följa god hälso- och säkerhetspraxis? (%) Kön Ålder Arbetsstatus Skillnad mot 100% på grund av uteslutande av "Vet ej"; Omfattning: Befolkning minst 18 år gammal

33 Vikten av hälso- och säkerhetspraxis på arbetsplatsen för ekonomisk konkurrenskraft (Sverige)
För att Sverige ska vara ekonomiskt konkurrenskraftigt, måste arbetsplatser följa god hälso- och säkerhetspraxis? (%) Arbetsgivarens storlek (antal anställda) Arbetsgivarens storlek (antal anställda) Anställningsform Skillnad mot 100% på grund av uteslutande av "Vet ej"; Omfattning: Anställda minst 18 år gamla

34 Vikten av hälso- och säkerhetspraxis på arbetsplatsen för ekonomisk konkurrenskraft
För att (ditt land) ska vara ekonomiskt konkurrenskraftigt, måste arbetsplatser följa god hälso- och säkerhetspraxis? (%) Skillnad mot 100% på grund av uteslutande av "Vet ej"; Omfattning: Befolkning minst 18 år gammal

35 Vikten av hälso- och säkerhetspraxis på arbetsplatsen för ekonomisk konkurrenskraft
För att (ditt land) ska vara ekonomiskt konkurrenskraftigt, måste arbetsplatser följa god hälso- och säkerhetspraxis? (%) Skillnad mot 100% på grund av uteslutande av "Vet ej"; Omfattning: Befolkning minst 18 år gammal

36 Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)
Bidrar till att göra Europa till en säkrare, hälsosammare och produktivare plats att arbeta på. Forskar i, tar fram och sprider tillförlitlig, balanserad och opartisk information på arbetsmiljöområdet. Anordnar Europaomfattande upplysningskampanjer. Inrättades av Europeiska unionen 1996 och har sitt säte i Bilbao i Spanien. Sammanför företrädare för Europeiska kommissionen, medlemsländernas regeringar, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt ledande experter från alla EU:s 27 medlemsländer och andra länder. Läs mer om EU-Osha på Läs mer om den europeiska undersökningen om arbetsmiljö på


Ladda ner ppt "Resultat från hela Europa och Sverige"

Liknande presentationer


Google-annonser