Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Statsrådsberedningen EU2020 och det svenska perspektivet Amelie von Zweigbergk, statssekreterare Europaforum norra Sverige.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Statsrådsberedningen EU2020 och det svenska perspektivet Amelie von Zweigbergk, statssekreterare Europaforum norra Sverige."— Presentationens avskrift:

1 Statsrådsberedningen EU2020 och det svenska perspektivet Amelie von Zweigbergk, statssekreterare Europaforum norra Sverige

2 Statsrådsberedningen Lissabonfördraget – och sen?

3 Statsrådsberedningen Så styrs EU – post-Lissabon •Vald ordförande t rådet •Vald hög representant som leder utrikesinistrarnas möte •Europaparlamentet s ställning stärks

4 Statsrådsberedningen Nyheter i sak? •Samarbete i polisiära o straffrättsliga frågor blir gemensamt beslutsfattande – befogenheter flyttas från medlemsstaterna till unionen •Enhetligt språkbruk

5 Statsrådsberedningen De två blir en…sade Lissabonfördraget EU-fördraget EG-fördraget

6 Statsrådsberedningen EU-fördraget – vad ä r EU? •Läs de första 20 artiklarna – bra koll på målsättningarna f EU! •Utrikes- och säkerhetspolitiken (mellanstatligt – bygger ej p överlåtna befogenheter)

7 Statsrådsberedningen EG-fördraget blir Fördraget om EU:s funktionssätt •Svarar på frågan vad EU gör? •Unionens alla politikområden •EU:s närmare befogenheter (ej utrikes/säk)

8 Statsrådsberedningen Medborgarinitiativ mm! •All diskussion i rådet om lagstiftning ska hållas öppen •Medborgarinit iativ

9 Statsrådsberedningen Lissabonfördraget ger unionen förutsättningar att agera starkare inom de befogenheter som den redan har

10 Statsrådsberedningen Institutionerna stärks •Den valde ordföranden är i sig en ny institution •Han kommer säkert med egna progra mm (se EU20202!)

11 Statsrådsberedningen Är makten ett nollsummespel? + - Kommissionen Roterande ordf ER Särintressen Europaparlamentet =visst mått av ökad centralism för att säkerställa unionens förmåga att agera

12 Statsrådsberedningen Vad innebär detta för Sverige? •Sverige måste skärpa sin bevakning/dialog med institutionerna •Vi kan inte förlita oss p formella inflytandet i rådet (vi är för små!!)

13 Statsrådsberedningen ”Vi måste de de dynamiska aspekterna av EU-samarbetet, skärpa kraven på att i god tid formulera vad vi vill och koncentrera oss på det som är verkligen viktigt!” /Torbjörn Haak

14 Statsrådsberedningen Hur tänker man EU-smart? •Hur utvecklas frågan x i samspelet mellan kommissionen, rådet, ER och EP? •Agera med bestämdhet i al l a sammanhang där vi kan göra våra intressen hörda •Var ute i god tid….. =ökade krav på Regeringskansliet och myndigheterna!

15 Statsrådsberedningen Överlever vi Lissabonfördraget?! •JA…. …..för vi är kunniga, flexibla, hyfsat korta beslutsvägar m bra demokratisk förankring

16 Statsrådsberedningen EU20202 Tre fokus: •Smart tillväxt (tillväxt) •Hållbar tillväxt (miljö) •Tillväxt för alla (social sammanhållning)

17 Statsrådsberedningen Fem mål – inte 24 riktlinjer…. •Sysselsättning •Forskning •Klimatåtgärder •Utbildning •Fattigdomsbekämpning

18 Statsrådsberedningen Nästa steg – nationella mål •Flaskhalsproblematik •Reformprogram Här ska vi jobba både på nationell och EU- nivå! Stärka de regionala o lokala perspektiven!

19 Statsrådsberedningen Regionala o lokala dimensionen måste stärkas! ”Den öppna samordningsmetoden förutsätter en väl fungerande nationell konsultation och samordning – inte minst på lokal och regional nivå!”

20 Statsrådsberedningen Strategi för Östersjöregionen – vad? •Meddelande från EU-kommissionen juni 2009 •Strategi samt handlingsplan som annex •Antogs av stats- och regeringscheferna i Europeiska Rådet den 29-30 oktober

21 Statsrådsberedningen Inte bara miljö! •Strategin identifierar 4 målområden: –Miljö, tillväxt, tillänglighet och attraktivitet, samt trygg och säker •Handlingsplanen identifierar åtgärder för att nå målen - Uppdelat på 15 prioriteringsområden - 80-tal konkreta projekt per område - Frivillig överenskommelse mellan Östersjöländerna

22 Statsrådsberedningen Strategi för Östersjöregionen - varför? •Potential för mer samarbete i närområdet - öst-väst delningen präglar många sektorer - handel i närområdet •EU-utvidgningen ger många möjligheter - gemensam lagstiftning, enhetligt genomförande - regional dimension i EU-lagstiftning •Nya prioriteringar – nytt engagemang - EU-politiken blir regional - många aktörer kan bidra och ge synergier

23 Statsrådsberedningen Makro-Regionala Strategier •Ny och innovativ •Gemensama geografisk definerade utmaningar •Omfattande samråd •Långsiktig vision, konkreta projekt •Maximimerar resurser Photo: Sommer

24 Statsrådsberedningen Tack! Min mailadress: amelie.von- zweigbergk@primeminister.ministry.se


Ladda ner ppt "Statsrådsberedningen EU2020 och det svenska perspektivet Amelie von Zweigbergk, statssekreterare Europaforum norra Sverige."

Liknande presentationer


Google-annonser