Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Mid Sweden European Office - Jämtlands och Västernorrlands läns EU-kontor Vi arbetar för att Västernorrlands och Jämtlands län ska bli en.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Mid Sweden European Office - Jämtlands och Västernorrlands läns EU-kontor Vi arbetar för att Västernorrlands och Jämtlands län ska bli en."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Mid Sweden European Office - Jämtlands och Västernorrlands läns EU-kontor Vi arbetar för att Västernorrlands och Jämtlands län ska bli en aktiv, attraktiv och framgångsrik del av Europa

2 ”Framtidens EU-frågor är en angelägenhet för oss alla. Därför är det viktigt att synliggöra vilka effekter de politiska besluten får på regional och kommunal nivå.” Cecilia Malmström, Sveriges Kommissionär för EU:s ”inrikesfrågor”

3 60% av kommunernas och 50% av landstingens verksamheter påverkas direkt eller indirekt av beslut som tas i Bryssel enligt SKL: s undersökning Varför? I Bryssel finns ca 300 regionkontor, varav 11 är svenska I Bryssel finns ca 300 regionkontor, varav 11 är svenska 60-70 % av reglerna som styr svenska företags verksamheter har sin grund i beslut som tagits på EU- nivå.

4

5 …och vi samarbetar även med näringslivet och andra organisationer. Vi är regionens öron, ögon, mun och fötter i Bryssel – vi är regionens representanter och agerar utifrån ägarnas beslut och behov

6 Bevakning av politikområden (påverkan) Transnationella projekt (programbevakning) Information (kunskapsspridning) Politiskt prioriterade bevakningsområden: •EU:s sammanhållningspolitik/regionalpolitik •Infrastruktur och transport •Forskning och innovation •Energi, miljö och klimat •Näringslivsutveckling inkl. turism •Attraktiv livsmiljö/demografi inkl. hälsa Verksamheten vilar på tre ben

7 Samarbete genom nätverk för det politiska påverkansarbetet •Mid Sweden, North Sweden, North Norway, North Finland, East Finland Aktiva påverkansområden: • Sammanhållningspolitiken/ regionalpolitiken • TEN-T – Botniska korridoren * Västernorrlands län * Jämtlands län * Västerbottens län * Norrbottens län ”Jag vet att ta kontakt med EU- kommissionen kanske inte är det första man gör när man arbetar hemma i Sverige, men det hjälper oftast.” - Fredrik Tiger

8 Aktuellt exempel: Revidering av det europeiska stambanenätet (TEN-T)

9 9 EU:s besluts- process EU-kommissionen (konsultationer/förslag) Europaparlamentet (754 medlemmar valda av EU:s medborgare) Europeiska Rådet (27 medlemsstaternas regeringar/ företräds av ministrar) Implementering av lagstiftning (direktiv/förordning) MSEO

10 Vilket stöd kan MSEO ge? •Löpande bevakning av våra prioriterade områden •Deltar i olika nätverk i Bryssel och kan representera ägarna på nätverksträffar •Bevaka seminarier/konferenser i Bryssel •I samarbete med ägarna arrangera seminarier i Bryssel och i regionen •Arrangera studiebesök/kompetenshöjande möten •Talare från EU-institutionerna till konferenser i regionen även via videolänk •Erbjuda lokaler för projektmöten/mindre seminarier •Hitta samarbets- och projektpartners via nätverk, regionkontoren i Bryssel •Sprida inbjudningar till ägarna om aktiviteter i Bryssel och vice versa

11 Vilket projektstöd kan Mid Sweden European Office ge? •Bevaka och informera om utlysningar •Nyhetsbrev och finansieringsbilaga •Förmedla och sprida partnersök •Delta på nätverksträffar i Bryssel inom prioriterade områden •Förmedla kontakt med sekretariatet •Delta på projektseminarier •Projektmöten i våra lokaler •Studiebesök - kompetenshöjande möten •

12 Välkommen till ditt EU-kontor och välkommen att kontakta ditt EU-kontor! Marlene Deogan 3 Avenue Palmerston, Bryssel Romana Culjak Linn Tomasdotter Petra Söderqvist Annika Eriksson Kerstin Brandelius- Johansson

13 Tack! Håll dig uppdaterad och få stöd i omvärldsbevakningen: • Prenumerera på vårt nyhetsbrev • Läs mer på vår hemsida www.midsweden.sewww.midsweden.se • Följ oss på Facebook & Twitter


Ladda ner ppt "Välkommen till Mid Sweden European Office - Jämtlands och Västernorrlands läns EU-kontor Vi arbetar för att Västernorrlands och Jämtlands län ska bli en."

Liknande presentationer


Google-annonser