Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Mid Sweden European Office -

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Mid Sweden European Office -"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Mid Sweden European Office -
Jämtlands och Västernorrlands läns EU-kontor Vi arbetar för att Västernorrlands och Jämtlands län ska bli en aktiv, attraktiv och framgångsrik del av Europa

2 ”Framtidens EU-frågor är en angelägenhet för oss alla
”Framtidens EU-frågor är en angelägenhet för oss alla. Därför är det viktigt att synliggöra vilka effekter de politiska besluten får på regional och kommunal nivå.” Cecilia Malmström, Sveriges Kommissionär för EU:s ”inrikesfrågor”

3 Varför? I Bryssel finns ca 300 regionkontor, varav 11 är svenska 60% av kommunernas och 50% av landstingens verksamheter påverkas direkt eller indirekt av beslut som tas i Bryssel enligt SKL: s undersökning 60-70 % av reglerna som styr svenska företags verksamheter har sin grund i beslut som tagits på EU-nivå.

4

5 …och vi samarbetar även med näringslivet och andra
Vi är regionens öron, ögon, mun och fötter i Bryssel – vi är regionens representanter och agerar utifrån ägarnas beslut och behov …och vi samarbetar även med näringslivet och andra organisationer.

6 Verksamheten vilar på tre ben
Politiskt prioriterade bevakningsområden: EU:s sammanhållningspolitik/regionalpolitik Infrastruktur och transport Forskning och innovation Energi, miljö och klimat Näringslivsutveckling inkl. turism Attraktiv livsmiljö/demografi inkl. hälsa

7 Samarbete genom nätverk för det politiska påverkansarbetet
Aktiva påverkansområden: Sammanhållningspolitiken/ regionalpolitiken TEN-T – Botniska korridoren * Västernorrlands län * Jämtlands län * Västerbottens län * Norrbottens län ”Jag vet att ta kontakt med EU-kommissionen kanske inte är det första man gör när man arbetar hemma i Sverige, men det hjälper oftast.” - Fredrik Tiger Mid Sweden, North Sweden, North Norway, North Finland, East Finland

8 Revidering av det europeiska stambanenätet (TEN-T)
Aktuellt exempel: Revidering av det europeiska stambanenätet (TEN-T)

9 Implementering av lagstiftning
EU:s besluts-process EU-kommissionen (konsultationer/förslag) MSEO Europaparlamentet (754 medlemmar valda av EU:s medborgare) Europeiska Rådet (27 medlemsstaternas regeringar/ företräds av ministrar) MSEO Vara på rätt plats vi vid rätt tillfälle och möta de rätta personerna, vilken är MSEO:s roll? Implementering av lagstiftning (direktiv/förordning)

10 Vilket stöd kan MSEO ge? Löpande bevakning av våra prioriterade områden Deltar i olika nätverk i Bryssel och kan representera ägarna på nätverksträffar Bevaka seminarier/konferenser i Bryssel I samarbete med ägarna arrangera seminarier i Bryssel och i regionen Arrangera studiebesök/kompetenshöjande möten Talare från EU-institutionerna till konferenser i regionen även via videolänk Erbjuda lokaler för projektmöten/mindre seminarier Hitta samarbets- och projektpartners via nätverk, regionkontoren i Bryssel Sprida inbjudningar till ägarna om aktiviteter i Bryssel och vice versa

11 Vilket projektstöd kan Mid Sweden European Office ge?
Bevaka och informera om utlysningar Nyhetsbrev och finansieringsbilaga Förmedla och sprida partnersök Delta på nätverksträffar i Bryssel inom prioriterade områden Förmedla kontakt med sekretariatet Delta på projektseminarier Projektmöten i våra lokaler Studiebesök - kompetenshöjande möten

12 Välkommen till ditt EU-kontor och välkommen att kontakta ditt EU-kontor!
Kerstin Brandelius- Johansson Annika Eriksson 3 Avenue Palmerston, Bryssel Romana Culjak Marlene Deogan Linn Tomasdotter Petra Söderqvist

13 Tack! Håll dig uppdaterad och få stöd i omvärldsbevakningen:
Prenumerera på vårt nyhetsbrev Läs mer på vår hemsida Följ oss på Facebook & Twitter


Ladda ner ppt "Välkommen till Mid Sweden European Office -"

Liknande presentationer


Google-annonser