Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional Utveckling Tillväxt genom internationellt arbete Kenneth Sjaunja EU-projektkontoret Norrbottens läns landsting.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional Utveckling Tillväxt genom internationellt arbete Kenneth Sjaunja EU-projektkontoret Norrbottens läns landsting."— Presentationens avskrift:

1 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional Utveckling Tillväxt genom internationellt arbete Kenneth Sjaunja EU-projektkontoret Norrbottens läns landsting

2 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional Utveckling BILD 2 REGLAB Årskonferens 2011 Vision Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. •Vårt mål: Attraktiva livsmiljöer, välmående och dynamiskt näringsliv och regionalt ledarskap •Strategi: Positionera Norrbotten internationellt och samarbeta med andra: •Landstinget arbetar med att stärka Norrbottens position både i Sverige och internationellt. Genom strategiska allianser, nätverkande och samarbeten stärks länets konkurrenskraft. •Landstinget är en av flera aktörer som arbetar med regional utveckling. Samverkan är viktig och landstinget arbetar med bland andra universitet, kommunförbundet, länsstyrelsen och med EU och regioner i Europa. Mål och strategier formuleras gemensamt och vi samarbetar för att nå målen.

3 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional Utveckling BILD 3 REGLAB Årskonferens 2011 Flernivåstyrning (Multi-level governance) •Fler politiska nivåer & mer samarbete med olika aktörer (vertikalt och horisontellt) •Staters makt antas ha förskjutits åt tre olika håll: – Uppåt – till överstatliga organ (EU) – Nedåt – till regionala (och ibland lokala)politiska nivåer – Utåt – till marknadskrafter och civila samhället

4 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional Utveckling BILD 4 REGLAB Årskonferens 2011 UTMANINGAR OCH RESURSER Långa avståndGlesbygd Miljö / Klimat Resurser Individuella behov Åldersstruktur Infrastruktur

5 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional Utveckling BILD 5 REGLAB Årskonferens 2011 Vision Alla Överallt Alltid

6 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional Utveckling BILD 6 REGLAB Årskonferens 2011 Norrbottens läns landstings satsning på e-hälsa 2007-2010 •Erfarenheterna från Norrbottens läns landsting från arbetet med hälso- och sjukvården som en tillväxtbransch, bland annat genom ett strategiskt internationellt arbete. •Inom hälso- och sjukvård finns stora möjligheter att utveckla nya produkter och tjänster.

7 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional Utveckling BILD 7 REGLAB Årskonferens 2011 Norrbottens läns landstings satsning på e-hälsa 2007-2010 •Internationellt policyarbete samt strategiska allianser och nätverk •Etablering av en centrumbildning inom e- hälsa vid Luleå tekniska universitet •Uppbyggnad av landstingets EU- projektkontor

8 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional Utveckling BILD 8 REGLAB Årskonferens 2011 Internationellt policyarbete samt strategiska allianser och nätverk •Assembly of European Regions Health Network - AER •GD Informationssamhälle och medier •GD Hälso- och konsumentfrågor •EU-kommissionens ministerkonferenser •ALEC 2010 •Future e-Health Leaders

9 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional Utveckling BILD 9 REGLAB Årskonferens 2011 Assembly of European Regions eHealth Network •Öka medvetandegraden om e- hälsaområdets potential för vårdutveckling, regional utveckling och tillväxt. •Samla information om existerande lösningar och pågående policyarbete samt utföra undersökningar och studier. •Samverka med andra regioner och aktörer samt samordna regionernas e- hälsalösningar och strategier •Stimulera utveckling av produkter och tjänster för den kommersiella marknaden. •Stödja forskning och utbildning inom e- hälsaområdet.

10 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional Utveckling BILD 10 REGLAB Årskonferens 2011 Etablering av en centrumbildning inom e- hälsa vid Luleå tekniska universitet •Samordna och profilera LTUs forskningsinsatser inom e-hälsa •Säkerställa en tydlig koppling mellan forskning och affärsutveckling inom e-hälsa •Utgöra en grund för samarbetet I utvecklingen av ett dynamiskt innovationssystem för e-hälsa

11 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional Utveckling BILD 11 REGLAB Årskonferens 2011 Uppbyggnad av landstingets EU- projektkontor •Landstings medverkan i fler EU- samarbeten och projekt! •Etablering av Strategiska gränsöverskridande samarbeten och allianser •Information och omvärldsbevakning •Rådgivning

12 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional Utveckling BILD 12 REGLAB Årskonferens 2011 Strukturfonderna Några exempel på projekt •Gränslös Vård (Interreg IVA) •Framtidens innovativa arbetssätt för vård och omsorg i hemmet, FIA (MÅL 2) •MemoryLane (Mål 2) •MyHealth@Age (NPP) •Regional Telemedicine Forum, RTF (Interreg IVC)

13 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional Utveckling BILD 13 REGLAB Årskonferens 2011 Exempel på finansiering via EU-projekt

14 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional Utveckling BILD 14 REGLAB Årskonferens 2011 Informationsaktiviteter •Webbplatsen www.framtidenssjukvard.se •Nyhetsbrev

15 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional Utveckling BILD 15 REGLAB Årskonferens 2011

16 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional Utveckling BILD 16 REGLAB Årskonferens 2011 GD Informationssamhälle och medier •Ansvarar för EU-kommissionens eHälsa satsning •Samordnar ministerkonferenser, strategiska mötesplatser stora konferenser •Diskussion med AER eHälsagrupp som fungerat som remissinstans kring regionala frågor och prioriteringar •AER deltagande vid EU-kommissionens ministerkonferenser – Slovenien 2008, ordförande för workshop – Prag 2009 talare – Malmö 2009 – Kiruna 2009, talare – Barcelona 2010, talare

17 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional Utveckling BILD 17 REGLAB Årskonferens 2011 Erfarenheter +Viktigt att arbeta med tanke på flernivåstyret; lokalt, regionalt, nationellt och internationellt +Länderna har liknande utmaningar med åldrande befolkning och minskande arbetskraft +Samverkan kring nya lösningarna där vissa måste fungera över landsgränserna +Möjligheterna till nya EU-medel för samverkansprojekt med andra länder har stärkts +Ett bra erfarenhets- och kulturutbyte, vilket kan Stärka regionens aktörer genom internationell kontakter. +Regionen har positionerats som en framgångsrik aktör och attraktiv samarbetspartner +Kraftfulla nätverk har skapats med potentiella samarbetspartners +En kontinuerlig omvärldsbevakning har etablerats +Vi är med och påverka agenda inom framtidens sjukvård via e-hälsa på alla nivåer,

18 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional Utveckling BILD 18 REGLAB Årskonferens 2011 Erfarenheter -Det kan vara stora skillnader mellan olika länder och regioner när det gäller utveckling och implementering av eHälsa -Ibland väldigt stora skillnader i kultur, regelverk och lagstiftning -Svårt att f med ”nya” regioner -Lång tid från idé till produkt på marknaden -Svår och lång process att få in nya produkter i verksamheten

19 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional Utveckling BILD 19 REGLAB Årskonferens 2011 Innovationssluss Övre Norrland Befintligt innovationssystem Almi, Innovationsbron, näringsliv, organisationer m.fl. Definiera affärsidé Etablera affärs- Projekt Utveckla affärsidé Licensierings- modell Entreprenörs- utveckling Utvecklings- projekt Utveckla entreprenör Kommersial- isering Internation- alisering


Ladda ner ppt "LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional Utveckling Tillväxt genom internationellt arbete Kenneth Sjaunja EU-projektkontoret Norrbottens läns landsting."

Liknande presentationer


Google-annonser