Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EU 2000-20062007-2013 9 mål 3 mål 9 mål 3 mål 6 finansiella instrument 3 finansiella instrument 6 finansiella instrument 3 finansiella instrument.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EU 2000-20062007-2013 9 mål 3 mål 9 mål 3 mål 6 finansiella instrument 3 finansiella instrument 6 finansiella instrument 3 finansiella instrument."— Presentationens avskrift:

1 EU 2000-20062007-2013 9 mål 3 mål 9 mål 3 mål 6 finansiella instrument 3 finansiella instrument 6 finansiella instrument 3 finansiella instrument

2 sammanhållningspolitiken 2007-2013 Europeiska sammanhållningspolitiken 2007-2013 Tre mål  Konvergens •Målet konvergens ska minska skillnaderna mellan välmående och eftersatta regioner (Ej Sverige)  Konkurrenskraft och sysselsättning •De övergripande prioriteringarna med målet är att stärka regioners konkurrens- och attraktionskraft och sysselsättning. (Hela Sverige)  Territoriellt samarbete •Målet "Territoriellt samarbete" ska stärka utvecklingssamarbete mellan regioner i olika medlemsländer (Sveriges berörs av 10 program) Ingrid Inga, maj 2007

3 Finansiella instrument Tre finansiella instrument * Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) * Europeiska socialfonden (EFS) * Sammanhållningsfonden Konvergens ERUF (81.5%) 251,2 miljarder Euro EFSSammanhållningsfonden Konkurrens och sysselsättning ERUF och ESF ( 16%) 49,1 miljarder Euro Territoriellt samarbete ERUF (2,5%) 7,8 miljarder Euro Europeiska Jordbruksfonden (EJF) 2007-2013 (ca 35 miljarder sKr) 1,8 miljarder Euro Europeiska Fiskerifonden (EFF) 2007-2013 ---------------------------------------- Budget för EU:s sammanhållningspolitik 2007-2013 347, 41 miljarder Euro Ingrid Inga, maj 2007

4 Strategier FinansieringOperativa program EU GöteborgsstrateginEU:s fonder Lissabonstrategin Nationellt Nationella strategi för EU:s fonder Nationella EU-program hållbar utvecklingNationella medelNationella branschprogram Nationell strategi för regional konkurrens- kraft och sysselsättning Nationellt socialfondsprogram Miljömål Innovativa Sverige Nationellt Miljö- och landsbygdsprogram Regionalt Regional utv program (RUP) EU:s fonder Regional tillväxtprogram Regionala miljömålRegionala utv medel Länsplan för regional Strategier för jämställdhet, Fonder och näringslivtransportinfrastruktur folkhälsaMyndigheter m fl Regionala EU-program Energistrategi Politisk plattform Lokalt Kommunala översiktsplanKommunala Kommunala tillvästprogram utvecklingsmedel Lokala utvecklingsplaner EUs sammanhållningspolitik 2007-2013 Ingrid Inga, maj 2007

5 Göteborgsstrategin EU:s strategi för hållbar utveckling Innehåller sju huvudutmaningar •Klimatförändringar och ren energi •Hållbara transporter •Hållbar produktion och konsumtion •Bevarande och förvaltning av naturresurser •Folkhälsa •Social integration, demografi och invandring •Globala utmaningar ang fattigdom och hållbar utveckling Ingrid Inga, maj 2007

6 Lissabonstrategin EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi Vision : ” EU ska bli världens mest konkurrenskraftiga region år 2010” Mål: •Att göra Europa mera attraktivt för investerare och arbetskraft •Att skapa tillväxt genom kunskap och innovation •Att skapa fler och bättra arbetstillfällen Ingrid Inga, maj 2007

7 Nationella strategier • Nationell strategi för hållbar utveckling • Nationellt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning (ERUF) • Nationellt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Sverige (ESF) • Nationella miljömål • Landsbygdsprogram för Sverige • Nationell strategisk plan för den svenska fiskerisektorn • Innovativa Sverige Ingrid Inga, maj 2007

8 Regionala program • Regional utvecklingsprogram (RUP) • Regionalt tillväxtprogram (ej framtagen ännu) • Regionala miljömål/Strategi för Norrbottens miljöarbete 2007-2010 • Regionala strategier för jämställdhet, folkhälsa • Länsplan för regional infrastruktur 2004-2015 • Strategi för kompetensförsörjning i Norrbotten • Energistrategi (under framtagande) • Skärgårdsstrategi • (En politisk plattform ) Ingrid Inga, maj 2007

9 Lokala program

10 Genomförandeprogram  Regionalt strukturfondsprogram för övre Norrland 2007-2013 (ERUF)  Regionalt strukturfondsprogram för övre Norrland 2007-2013 (ESF) (påbörjas i juli -07)  Strategi för genomförande av EU:s landsbygdsprogram 2007-2013 i Norrbottens län  Interreg IV A Nord  Kolarctic ENPI CBC 2007-2013  Program för Livslångt lärande  Ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation (CIP)  Sjunde ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling (7 FP ) Ingrid Inga, maj 2007


Ladda ner ppt "EU 2000-20062007-2013 9 mål 3 mål 9 mål 3 mål 6 finansiella instrument 3 finansiella instrument 6 finansiella instrument 3 finansiella instrument."

Liknande presentationer


Google-annonser