Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

If I ruled the EU…!. EU: s budget för 2013 är 150,9 miljarder Euro.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "If I ruled the EU…!. EU: s budget för 2013 är 150,9 miljarder Euro."— Presentationens avskrift:

1 If I ruled the EU…!

2 EU: s budget för 2013 är 150,9 miljarder Euro

3 Pengarna ska fördelas på fem områden: • Hållbar tillväxt • Bevarande och hantering av naturresurser • Medborgarskap, frihet, säkerhet och rättvisa • EU som global spelare • Administration

4 Din uppgift är att fördela pengarna !

5 Hållbar tillväxt? I denna budgetpost ingår bland annat: • Stöd till forskning och teknisk utveckling • Utbyggnad och förbättring av infrastruktur • Arbete för att främja ökad rörlighet på arbetsmarknaden i Europa • Stöd till nya entreprenörer och företag

6 Bevarande och hantering av naturresurser? I denna budgetpost ingår bland annat: • Den gemensamma jordbrukspolitiken • Den gemensamma fiskeripolitiken • Landsbygdsutveckling • Klimatförändringar och biologisk mångfald • Miljö och hälsa • Naturresurser och avfall

7 Medborgarskap, frihet, säkerhet & rättvisa? I denna budgetpost ingår bland annat: • Utveckling av en gemensam asylpolitik • Samarbete mellan brottsbekämpande organ för att förebygga och bekämpa terrorism • Strategi för narkotikafrågor och arbete mot barnpornografi • Räddningstjänst • Folkhälsa och konsumentskydd • Europeiska ombudsmannen

8 EU som global spelare? I denna budgetpost ingår bland annat: • Humanitärt bistånd och civilskydd • Utvecklingssamarbete och arbetet med Millenniemålen • EU-stöd till omvärlden, som; - primärvård i Afghanistan, - arbete mot kvinnlig omskärelse i Senegal, - stöd till Japan efter tsunamin 2011

9 Administration? I denna budgetpost ingår bland annat: • EU-personalens löner och pensioner • EU-institutionernas byggnader och infrastruktur • Utreda klagomål, svara på förfrågningar och ge råd via online-guiden • Domar och beslut • Intern informationsteknik och säkerhet

10 Uppdrag: Gör en tabell där ni demonstrerar hur ni fördelat pengarna. Motivera varför ni fördelat som ni gjort. Redovisningen ska vara i antal Euro och procent. Gruppdiskussion i grupper med fem personer i varje.

11 ÅRSBUDGET Euro% 1. Hållbar tillväxt 2. Bevarande och hantering av naturresurser 3. Medborgarskap, frihet, säkerhet och rättvisa 4. EU som Global spelare 5. Administration Totalt150,9 100 %

12 Hur gjorde EU-kommissionen?

13

14 ÅRSBUDGET Euro% 1. Hållbar tillväxt 70,6 46,8 2. Bevarande och hantering av naturresurser 60,240 3. Medborgarskap, frihet, säkerhet och rättvisa 2,1 1,4 4. EU som Global spelare9,6 6,3 5. Administration8,4 5,5 Totalt150,9 100 %

15


Ladda ner ppt "If I ruled the EU…!. EU: s budget för 2013 är 150,9 miljarder Euro."

Liknande presentationer


Google-annonser