Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Hur EU påverkar myndigheterna och rättstillämpningen? Hur kan myndigheterna påverka EU? – Tre perspektiv på europeisk integration av svensk statsförvaltning”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Hur EU påverkar myndigheterna och rättstillämpningen? Hur kan myndigheterna påverka EU? – Tre perspektiv på europeisk integration av svensk statsförvaltning”"— Presentationens avskrift:

1 ”Hur EU påverkar myndigheterna och rättstillämpningen? Hur kan myndigheterna påverka EU? – Tre perspektiv på europeisk integration av svensk statsförvaltning” EU och tillsyn via kommunala myndigheter –”same same but different?” Tillsynsforum den 13 november 2012 Jerker Stattin, chef internationella sektionen

2 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)  Är en arbetsgivar- och intresseorganisation.  Driver våra medlemmars intressen och erbjuder dem stöd och service.  Värnar lokalt och regionalt självstyre.

3 Perspektiv som genomsyrar SKL:s verksamhet  EU  Jämställdhet  Mångfald

4 Styrelse Kongress Styrelse Arbetsutskott Delegationer Förhandlingsdelegation Revisionsdelegation Sjukvårdsdelegation Beredningar Beredning för demokratifrågor Beredning för internationella frågor Beredning för kultur och fritid Beredning för primärvård och äldreomsorg Beredning för samhällsbyggnadsfrågor Beredning för socialpolitik och individomsorg Beredning för tillväxt och regional utveckling Beredning för utbildningsfrågor Beredning för e-samhället FoU-råd Programberedning om valfrihet Programberedning för välfärdsfinansieringen

5 VD VD-staben Avdelningen för administration Avdelningen för arbetsgivarpolitik Avdelningen för ekonomi & styrning Avdelningen för juridik Avdelningen för kommunikation Avdelningen för lärande & arbetsmarknad Avdelningen för tillväxt & samhällsbyggnad Avdelningen för vård & omsorg Kansliorganisation

6 EU påverkar alla verksamhetsområden… Kommun/landsting region Samhälls- byggnad Arbetsgivare Service- producent Tillsyn

7 EU i lokalpolitiken ca 60 % kommun ca 50% landsting

8 Olika former av påverkan Rättslig Bindande för medlemsstaterna -Förordningar gäller över svensk lagstiftning -Direktiv ska införlivas i svensk lagstiftning Politisk/kulturell Samordning genom icke- bindande verktyg - Riktlinjer och råd - Utbyte av goda exempel EU:s program och fonder

9 Rättslig påverkan för kommuner och landsting EU:s konkurrensregler  Offentlig upphandling  Statsstöd Miljö  Tillsyn  Miljö- och hälsoskydd  Vatten- och avfallsdirektivet, REACH-förordningen, direktiv om buller etc.  Samhällsbyggnad  Miljökonsekvensbeskrivningar, energieffektivitet etc. Livsmedelssäkerhet  Offentlig granskning  ”Från jord till bord”  Hygienpaketet Arbetsgivarfrågor  Arbetsmiljö, antidiskriminering  Ramdirektiv om hälsa och säkerhet i arbete etc.

10 Politisk/kulturell påverkan: Sysselsättning Utbildning Klimat Folkhälsa Krishantering/Räddningstjänst Äldreomsorg Integration IT-utveckling Transport och vägar m.m. Regional utveckling Regionalfonden, Socialfonden, Landsbygdsprogrammet, FP7, Life mm

11 Regionkommittén  Startade 1994  344 ledamöter och 344 suppleanter som alla är folkvalda i kommuner och regioner i EU  12 svenska ledamöter + 12 ersättare

12 Sverige Regeringskansliet Riksdagen Intressebevakning Europeiska unionen Regionkommittén Kommissionen Parlamentet Rådet Kommuner, landsting och regioner Sveriges Kommuner och Landsting • Styrelse • Beredningar • SKL:s kansli Nätverk och organisationer CEMR CEEP Systerorganisationer Påverkan genom: lagar, förordningar, direktiv, budgetramar, statens regel- tolkning, öppen samordning, internationella avtal mm

13 Internationellt arbete i Sveriges kommuner, landsting och regioner  Bilaterala kontakter  Interregionalt samarbete  Vänorter/kommunala partnerskap  Egna Brysselkontor Svenska Staten Region- kommittén CEEP Lokala och regionala Kongressen (CLRAE) EU Europa- rådet Kommuner Landsting Regioner AERCPMRetc. EURO- CITIES UBC CEMR UCLG UNACLA ICLEI

14 www.skl.se/EU


Ladda ner ppt "”Hur EU påverkar myndigheterna och rättstillämpningen? Hur kan myndigheterna påverka EU? – Tre perspektiv på europeisk integration av svensk statsförvaltning”"

Liknande presentationer


Google-annonser