Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Hur EU påverkar myndigheterna och rättstillämpningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Hur EU påverkar myndigheterna och rättstillämpningen"— Presentationens avskrift:

1 ”Hur EU påverkar myndigheterna och rättstillämpningen
”Hur EU påverkar myndigheterna och rättstillämpningen? Hur kan myndigheterna påverka EU? – Tre perspektiv på europeisk integration av svensk statsförvaltning” EU och tillsyn via kommunala myndigheter –”same same but different?” Tillsynsforum den 13 november 2012 Jerker Stattin, chef internationella sektionen

2 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Är en arbetsgivar- och intresseorganisation. Driver våra medlemmars intressen och erbjuder dem stöd och service. Värnar lokalt och regionalt självstyre.

3 Perspektiv som genomsyrar SKL:s verksamhet
EU Jämställdhet Mångfald

4 Förhandlingsdelegation
Styrelse Kongress Styrelse Arbetsutskott Delegationer Förhandlingsdelegation Revisionsdelegation Sjukvårdsdelegation Beredningar Beredning för demokratifrågor Beredning för internationella frågor Beredning för kultur och fritid Beredning för primärvård och äldreomsorg Beredning för samhällsbyggnadsfrågor Beredning för socialpolitik och individomsorg Beredning för tillväxt och regional utveckling Beredning för utbildningsfrågor Beredning för e-samhället FoU-råd Programberedning om valfrihet Programberedning för välfärdsfinansieringen

5 Kansliorganisation VD Avdelningen för administration VD-staben
Avdelningen för arbetsgivarpolitik Avdelningen för ekonomi & styrning Avdelningen för juridik Avdelningen för kommunikation Avdelningen för lärande & arbetsmarknad Avdelningen för tillväxt & samhällsbyggnad Avdelningen för vård & omsorg

6 EU påverkar alla verksamhetsområden…
Samhälls- byggnad Arbetsgivare Kommun/landsting region Tillsyn Service- producent

7 EU i lokalpolitiken ca 60 % kommun ca 50% landsting

8 Olika former av påverkan
Politisk/kulturell Samordning genom icke- bindande verktyg - Riktlinjer och råd - Utbyte av goda exempel Rättslig Bindande för medlemsstaterna Förordningar gäller över svensk lagstiftning Direktiv ska införlivas i svensk lagstiftning EU:s program och fonder

9 Rättslig påverkan för kommuner och landsting
EU:s konkurrensregler Offentlig upphandling Statsstöd Livsmedelssäkerhet Offentlig granskning ”Från jord till bord” Hygienpaketet Miljö Tillsyn Miljö- och hälsoskydd Vatten- och avfallsdirektivet, REACH-förordningen, direktiv om buller etc. Samhällsbyggnad Miljökonsekvensbeskrivningar, energieffektivitet etc. Arbetsgivarfrågor Arbetsmiljö, antidiskriminering Ramdirektiv om hälsa och säkerhet i arbete etc.

10 Politisk/kulturell påverkan:
Sysselsättning Utbildning Klimat Folkhälsa Krishantering/Räddningstjänst Äldreomsorg Integration IT-utveckling Transport och vägar m.m. Regional utveckling Regionalfonden, Socialfonden, Landsbygdsprogrammet, FP7, Life mm

11 Regionkommittén Startade 1994
344 ledamöter och 344 suppleanter som alla är folkvalda i kommuner och regioner i EU 12 svenska ledamöter + 12 ersättare

12 Kommuner, landsting och regioner
Intressebevakning Sveriges Kommuner och Landsting Styrelse Beredningar SKL:s kansli Sverige Regeringskansliet Riksdagen Europeiska unionen Regionkommittén Kommissionen Parlamentet Rådet Nätverk och organisationer CEMR CEEP Systerorganisationer Kommuner, landsting och regioner Sveriges Kommuner och Landsting försöker påverka alla Sveriges, EU:s institutioner och andra internationella organ genom att lämna positionspapper och delta i arbetsgrupper på både politisk och tjänstemannanivå för att se till att beslutsfattare för en bra bild av hur situationen ser ut i Sverige. Påverkan genom: lagar, förordningar, direktiv, budgetramar, statens regel- tolkning, öppen samordning, internationella avtal mm

13 Kommuner Landsting Regioner
Internationellt arbete i Sveriges kommuner, landsting och regioner AER CPMR EURO- CITIES UBC etc. Region- kommittén CEEP CEMR Kommuner EU Svenska Staten UCLG Landsting Europa- rådet UNACLA Regioner ICLEI Lokala och regionala Kongressen (CLRAE) Bilaterala kontakter Interregionalt samarbete Vänorter/kommunala partnerskap Egna Brysselkontor

14


Ladda ner ppt "”Hur EU påverkar myndigheterna och rättstillämpningen"

Liknande presentationer


Google-annonser