Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den nationella planen för kontrollen i livsmedelskedjan - mål, prioriteringar och ständiga förbättringar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den nationella planen för kontrollen i livsmedelskedjan - mål, prioriteringar och ständiga förbättringar."— Presentationens avskrift:

1 Den nationella planen för kontrollen i livsmedelskedjan - mål, prioriteringar och ständiga förbättringar

2 Från jord till bord – om kontrollen i livsmedelskedjan

3 Den offentliga kontrollen i livsmedelskedjan från jord till bord omfattar… •Kontroll av växtskadegörare •Primärproduktion av foder och utfodring av djur •Industriell foderproduktion •Animaliska biprodukter •Djurhälsa •Djurskydd •Primärproduktion av livsmedel •Livsmedel

4 Delat ansvar – gemensamma mål Ansvar på tre nivåer – centralt, regional och lokalt •Livsmedelsverket och Jordbruksverket •21 länsstyrelser •Ca 260 lokala myndigheter i kommunal sektor

5 Målen i livsmedelslagstiftningen (EU-förordningarna 178/2002 och 882/2004) •Att skydda människors och djurs hälsa •Värna konsumenternas intressen •Främja handel och fri rörlighet för säkra och hälsosamma livsmedel •Riskbaserad, ändamålsenlig, effektiv offentlig kontroll som genomförs så ofta det behövs •Likvärdig kontroll

6 Kontrollen i livsmedelskedjan

7 Nationell kontrollplan för livsmedelskedjan Varje medlemsland i EU ska ha en nationell plan för livsmedelskedjan. Planen är en angelägenhet för: •Myndigheterna – gemensam, vägledande •Företag och konsumenter – information •EU:s revisorer – underlag för revision av Sveriges system för kontroll i livsmedelskedjan

8 Nationell kontrollplan för livsmedelskedjan •Anger strategisk inriktning för den offentliga kontrollen, nationella mål och prioriteringar •Beskriver hur kontrollen är organiserad, hur den genomförs, följs upp och utvecklas •Beskriver organisation och operativ funktion av beredskapsplaner samt hantering vid kris

9 Nationell kontrollplan för livsmedelskedjan •Planen är fyraårig, men uppdateras varje år •Utarbetas av myndigheterna i livsmedelskedjan –Livsmedelsverket –Jordbruksverket –Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) –Generalläkaren –länsstyrelserna –kommunerna genom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) •Livsmedelsverket samordnar arbetet •Gemensamma mål och aktiviteter för hela kedjan

10 Nationella kontrollplanens roll Kontroll- myndigheternas egna kontrollsystem Föreskrifter etc. Lagstiftning Direktiv eller uppdrag från lagstiftaren Nationell planen för kontrollen i livsmedelskedjan -mål och prioriteringar -beskrivning av kontrollsystemet Vägledande dokument Myndighetsinterna styrande dokument Kontrollplaner Beredskapsplaner Mål och prioriteringar

11 Nyttan med den nationella kontrollplanen •Vägledande och stödjande •Nationella mål och prioriteringar, anger färdvägen •Tydlig koppling mellan resultat och mål och ständiga förbättringar •Hjälp för myndigheterna att prioritera och fokusera •Information om kontrollmetoder och strategier •Information om kontrollprojekt, utbildningar m.m. •”Hitta mitt ansvar i kedjan”, gränssnitt mellan myndigheterna och möjliga samarbetsområden

12 Fyra fristående delar •Del 1 Introduktion till nationella kontrollplanen •Del 2 Genomförande, mål och prioriteringar •Del 3 Samarbete och ständiga förbättringar •Del 4 Organisation, revision och fördjupning

13 Övergripande nationella mål för den offentliga kontrollen i hela livsmedelskedjan •Säkra livsmedel som konsumenterna kan lita på •Företagen har tilltro till kontrollen och upplever den som meningsfull •Optimal samverkan mellan myndigheterna ger effektivare kontroller •Kontrollverksamheten är riskbaserad, rättsäker, ändamålsenlig och effektiv

14 Läs gärna… … mer om de gemensamma nationella målen 2014 – 2017 för t.ex. •livsmedelskontrollen •djurskyddskontrollen •foderkontrollen i del 2 av kontrollplanen!


Ladda ner ppt "Den nationella planen för kontrollen i livsmedelskedjan - mål, prioriteringar och ständiga förbättringar."

Liknande presentationer


Google-annonser