Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LSO som verktyg i det kommunala säkerhetsarbetet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LSO som verktyg i det kommunala säkerhetsarbetet"— Presentationens avskrift:

1 LSO som verktyg i det kommunala säkerhetsarbetet
Målstyrning LSO som verktyg i det kommunala säkerhetsarbetet

2 Handlingsprogrammet som en process

3 Övergripande nationellt mål
”Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.” Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

4 Nationella verksamhetsmål
Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. Kommunerna och de statliga myndigheter som ansvarar för verksamhet enligt denna lag skall samordna verksamheten samt samarbeta med varandra och med andra som berörs. För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljön skall kommunen se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder samt, utan att andras ansvar inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder. Kommunerna skall ta till vara möjligheterna att utnyttja varandras resurser för förebyggande verksamhet. Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor De övergripande nationella målen innebär att färre ska dö, färre ska skadas och mindre ska förstöras.

5 Lokala verksamhetsmål
Säkerhetsmål Prestationsmål

6 Säkerhetsmål och prestationsmål
Vilka lokala förhållanden finns i vår kommun? Risker, sårbarheter, förmågor, olycksstatistik Formulera säkerhetsmål: Vad behöver vår kommun uppnå? Vad behöver förbättras? Formulera prestationsmål: Vad måste vi göra för att komma dit?

7 Målstyrning med egenkontroll
”Den kommunala räddningstjänsten ges med den nya lagstiftningen nya förutsättningar för att bedriva en målstyrd verksamhet anpassad till lokala förhållanden. Arbetet med handlings-programmen skall ses som en process med kontinuerlig uppföljning, utvärdering och förbättring.” Kommunerna ska följa upp och utvärdera sin verksamhet genom egenkontroll. Proposition 2002/03:119

8 Smarta mål

9 Uppföljning Har skyddet ökat? Har olyckorna minskat?

10 Utvärdering Varför har skyddet ökat/inte ökat?
Varför har säkerheten ökat/inte ökat? Vilka bieffekter har uppstått? Hur ser medborgarna på verksamheten? Har kostnaderna överstigit nyttan?

11 Lärande och förbättringar

12 Lena Johansson MSB, Enheten för utveckling av räddningstjänst och krishantering


Ladda ner ppt "LSO som verktyg i det kommunala säkerhetsarbetet"

Liknande presentationer


Google-annonser