Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lag om skydd mot olyckor

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lag om skydd mot olyckor"— Presentationens avskrift:

1 Lag om skydd mot olyckor
en introduktion Karin Sjöberg Myndighetsjurist MSB

2 LSO och dess ursprung Flera äldre lagar har bildat grund för dagens lagstiftning Reformerad räddningstjänstlagstiftning (SOU 2002:10) Prop. 2002/2003:119 – 2003/04:FöU2 ”LSO” SFS 2003:778 ”FSO” SFS 2003:789

3 Mål för räddningstjänsten
LSO syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.

4 Kort om handlingsprogram 3 kap. 3 §
Ska finnas för den förebyggande verksamheten Ska ange mål, vilka risker för olyckor som finns och hur verksamheten är ordnad och planerad

5 Räddningstjänst 1 kap. 2 § Vem ansvarar? När då?
Staten ( 4 kap. fjällräddning, flygräddning, sjöräddning m.m.) Kommunen (allt annat) När då? Vid olycka eller överhängande fara för olycka För att hindra och begränsa skador på Människor Egendom Miljö

6 Olycka? Plötsligt inträffad händelse Orsaken – ej avgörande!
Medfört skada Befaras medföra skada Orsaken – ej avgörande! Företeelse i naturen ”Slumpartade” fel Människors handlande Uppsåtlig handling (brott) Människors underlåtenhet Uppsåtlig underlåtenhet

7 Överhängande fara? Olyckan kan preciseras till typ och plats
Hög risk för att olyckan inträffar Stor sannolikhet att den inträffar nära i tiden

8 Samhällets ansvar för insats
Olycka eller överhängande fara + Behovet av ett snabbt ingripande Hotade intressets vikt Kostnaderna för insatsen Omständigheterna i övrigt

9 Den enskildes ansvar Syftet med lagen är inte att:
befria den enskilde från ansvar och kostnader för ingripande vid olyckor eller att föra över ansvar och kostnader till samhället. I första hand ankommer det på den enskilde att själv vidta och bekosta åtgärder i syfte att förhindra olyckor och begränsa skador till följd därav.

10 Den enskildes ansvar 2 kap. 2 §
Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

11 Tillsyn 5 kap. Kommunen inom kommunen Länsstyrelsen inom länet
MSB centralt

12 Kontaktuppgifter – juridiskt stöd
Karin Sjöberg Johan Rådman Per-Olof Wikström


Ladda ner ppt "Lag om skydd mot olyckor"

Liknande presentationer


Google-annonser