Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Metodstöd för tillsyn över de preciserade skyldigheterna samt tillsyn över resultat Kommunens preciserade skyldigheter Samråd handlingsprogram Tillsyn.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Metodstöd för tillsyn över de preciserade skyldigheterna samt tillsyn över resultat Kommunens preciserade skyldigheter Samråd handlingsprogram Tillsyn."— Presentationens avskrift:

1 1 Metodstöd för tillsyn över de preciserade skyldigheterna samt tillsyn över resultat Kommunens preciserade skyldigheter Samråd handlingsprogram Tillsyn över kommunens resultat Kommunens förmåga att genomföra rtj-insats Granskning av ”Årsuppföljning av kommunernas uppgifter enligt LSO”

2 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Upplägg Struktur och innehåll i metodstödet Grupparbete kring metodstödet Redovisning Tillsyn över resultat

3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Struktur i metodstödet t Kapitel Övergripande intention Kontrollpunkter Frågor

4 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Övriga områden som ingår Kap 1- Inledning (syfte, onfattning, revidering, läsansvisning) Kap 2- Kommunens organisation för skyldigheterna i LSO enligt 3 kap. 11 och 12 § § LSO Kap 3- Kommunens tillsyn över 2 kap. 2 § och 3 § LSO (brandskydd och skriftlig redogörelse) Kap 4- Kommunens tillsyn över 2 kap. 4 § LSO (farlig verksamhet) Kap 5- Kommunens skyldighet enligt 3 kap. 2 § LSO att genom rådgivning och information stödja den enskilde

5 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap forts. Övriga områden som ingår Kap 6- Rengöring och brandskyddskontroll enligt 3 kap. 4 § LSO Kap 7- Skyldigheten enligt 3 kap. 1 § LSO att verka för skydd mot andra olyckor än bränder Kap 8- Olycksundersökning enligt 3 kap. 10 § LSOKap 9- Räddningstjänst ( preciserade skyldigheter)Kap 10- Bilaga Tillsyn över SBA

6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Grupparbetsuppgift Grupp 1 0ch 2 - Information och rådgivning Grupp 2 och 4- Olycksundersökningar 1.Läs igenom informationen om kommunen utifrån utdrag ur deras handlingsprogram samt uppgifter från årsuppföljningar. 2.Läs igenom det berörda avsnittet i metodstödet. 3.Bedöm om du med hjälp av kunskapen om kommunen och med metodstödet kan få fram den information du behöver för att bedöma om kommunen lever upp till den övergripande intentionen. Om inte: Kom med synpunkter på kompletterande frågor och underlag


Ladda ner ppt "1 Metodstöd för tillsyn över de preciserade skyldigheterna samt tillsyn över resultat Kommunens preciserade skyldigheter Samråd handlingsprogram Tillsyn."

Liknande presentationer


Google-annonser