Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunens förmåga att genomföra rtj-insats

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunens förmåga att genomföra rtj-insats"— Presentationens avskrift:

1 Kommunens förmåga att genomföra rtj-insats
1 Metodstöd för tillsyn över de preciserade skyldigheterna samt tillsyn över resultat Kommunens förmåga att genomföra rtj-insats Kommunens preciserade skyldigheter Samråd handlingsprogram Granskning av ”Årsuppföljning av kommunernas uppgifter enligt LSO” Tillsyn över kommunens resultat

2 Upplägg Grupparbete kring metodstödet
Struktur och innehåll i metodstödet Grupparbete kring metodstödet Redovisning Tillsyn över resultat

3 Struktur i metodstödet
Kapitel Övergripande intention Kontrollpunkter Frågor t

4 Övriga områden som ingår
Kap 1- Inledning (syfte, onfattning, revidering, läsansvisning) Kap 2- Kommunens organisation för skyldigheterna i LSO enligt 3 kap. 11 och 12 § § LSO Kap 3- Kommunens tillsyn över 2 kap. 2 § och 3 § LSO (brandskydd och skriftlig redogörelse) Kap 4- Kommunens tillsyn över 2 kap. 4 § LSO (farlig verksamhet) Kap 5- Kommunens skyldighet enligt 3 kap. 2 § LSO att genom rådgivning och information stödja den enskilde

5 forts. Övriga områden som ingår
Kap 6- Rengöring och brandskyddskontroll enligt 3 kap. 4 § LSO Kap 7- Skyldigheten enligt 3 kap. 1 § LSO att verka för skydd mot andra olyckor än bränder Kap 8- Olycksundersökning enligt 3 kap. 10 § LSO Kap 9- Räddningstjänst ( preciserade skyldigheter) Kap 10- Bilaga Tillsyn över SBA

6 Grupparbetsuppgift Grupp 1 0ch 2 - Information och rådgivning Grupp 2 och 4- Olycksundersökningar Läs igenom informationen om kommunen utifrån utdrag ur deras handlingsprogram samt uppgifter från årsuppföljningar. Läs igenom det berörda avsnittet i metodstödet. Bedöm om du med hjälp av kunskapen om kommunen och med metodstödet kan få fram den information du behöver för att bedöma om kommunen lever upp till den övergripande intentionen. Om inte: Kom med synpunkter på kompletterande frågor och underlag


Ladda ner ppt "Kommunens förmåga att genomföra rtj-insats"

Liknande presentationer


Google-annonser