Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MSB:s statistik och IDA Karoline Sjölander Mikael Malmqvist

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MSB:s statistik och IDA Karoline Sjölander Mikael Malmqvist"— Presentationens avskrift:

1 MSB:s statistik och IDA Karoline Sjölander Mikael Malmqvist karoline.sjolander@msb.se mikael.malmqvist@msb.se

2 Statistik kring olyckor, säkerhets- och krishanteringsarbete. Analyser för att ge bilder av läget, trender och samhällskostnader utmed hela hotskalan. Erfarenhetsåterföring - Fördjupade utredningar kring olyckor. Statistik och analys

3 Ledord - Enkelt, snabbt och aktuellt Snabbt – Tillhandahåller statistik från våra databaser direkt på webben. Enkelt - Lättare att hitta och använda MSB:s statistik. Aktuellt – Statistik uppdateras så fort vi uppdaterat våra databaser. Preliminär statistik.

4 Webbadresser: ida.msb.se www.msb.se/statistik

5 Övningsexempel

6 Brand i bostad Hur ser trenden ut för bränder i bostäder i ditt län? Vilken är den vanligaste brandorsaken i ditt län de senaste fem åren? Vilken brandorsak är vanligast för villor/radhus respektive flerbostadshus?

7 Trafikolyckor Vilken veckodag under 2012 åkte räddningstjänsten på flest larm till trafikolyckor? Vilken tid på den veckodagen?

8 Tillsyn Hur många genomförda tillsyner enligt LSO i förhållande till antalet objekt som omfattas om av skyldigheten att lämna in skriftlig redogörelse för brandskyddet gjordes 2011 i din kommun/räddningtjänst?

9 Tillsyn Hur stor andel kvinnor var anställda på heltid i räddningstjänsten i dina olika Kommuner/räddningstjänster 2012? Har det förändrats över åren?

10 Personskador Hur ser riskbilden ut i din kommun när det gäller personskador. Vilken är den vanligaste personskadan? Vilken åldersgrupp drabbas i störst utsträckning?

11 Personskador fortsättning Hur många döda i vägtrafikolyckor var det 2010? Vilken kommun har flest antal döda per 1000 invånare? Vilken åldersklass löper störst risk att dö i en trafikolycka?

12 Förekomst av brandvarnare Andel fungerande brandvarnare i länet? Vilka kommuner har du data för?

13 Dödsbränder Hur många dödsbränder inträffade 2012 och hur många omkom? Vilken är den vanligaste brandorsaken vid dödsbränder?

14 Bränder i byggnader Hur många bränder i åldringsvård kallades räddningstjänsten till 2010? Vilket var det vanligaste startföremålet vid dessa bränder?

15 Brand i bostad fortsättning Hur ser trenden ut för bränder i bostäder i dina kommuner? Detta kan du få fram i fördjupad statistik, men har du många kommuner är det lättast att gå till djupdyket.

16 Brand i bostad fortsättning Hur ser trenden ut för bränder i bostäder i dina kommuner? Hur många bostäder hade fungerande brandvarnare enligt räddningstjänstens bedömning 2012 i ditt län?

17 Har ni frågor eller funderingar? karoline.sjolander@msb.se mikael.malmqvist@msb.se


Ladda ner ppt "MSB:s statistik och IDA Karoline Sjölander Mikael Malmqvist"

Liknande presentationer


Google-annonser