Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Självskyddsutbildning riktad till allmänheten Ett samarbete mellan Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och Förbundet Sveriges Frivilliga.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Självskyddsutbildning riktad till allmänheten Ett samarbete mellan Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och Förbundet Sveriges Frivilliga."— Presentationens avskrift:

1 Självskyddsutbildning riktad till allmänheten Ett samarbete mellan Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer

2 Vad skall ni göra för att få bidrag? Informera allmänheten om: ”Brandsäkert hem, olycksrisker i hemmet” samt ”HLR och det trygga hemmet”

3 Ansökan om medel till den enskilda kåren skall ske genom den kommunala räddningstjänsten/förbundet. Ansökan om bidrag skall undertecknas av ansvarig inom den kommunala räddningstjänsten/förbundet och kårchefen.

4 Den frivilliga kåren eller räddningsvärnet har själva att ta kontakt med sin räddningstjänst Ni skall komma överens om hur den uppsökande verksamheten kvalitetssäkras genom utbildning av era instruktörer. Detta skall ske i samarbete med den kommunala räddningstjänsten/förbundet.

5 Vad – och hur mycket medel - kan ni få? för ”Brandsäkert hem, olycksrisker i hemmet” Genom hembesök (”dörrknackning”) eller annan vald informationsmetod kan ni få ersättning för 100 timmar. Högst 25 tkr. Resekostnader och utbildningsmtrl högst 15 tkr, dvs totalt 36 tkr per kår. 14 kårer kan få detta bidrag.

6 ”HLR och det trygga hemmet” Genom att, vid träffar med ex.vis pensionärs/äldre-organisationer, föreningar, religiösa samfund eller andra lokala organisationer, informera om Hjärt- och LungRäddning samt hur man säkrar sitt hem mot brand och andra olyckor som kan ske i hemmet.

7 Forts… HLR och det trygga hemmet… Ersättning kan lämnas för 40 timmar per kår, högst 10 tkr, samt utbildningsmaterial, högst 15 tkr per kår dvs totalt 25 tkr per kår. Docka för HLR-utbildning ingår i utbildningsmaterialkostnaden, dockan skall kvarstanna i den lokala kåren för kommande års utbildningar mot allmänheten.

8 Om man ansöker om båda aktiviteterna Om man ansöker om båda dessa aktiviteter kan man alltså få 36 + 25 tkr,dvs 61 tkr. Kostnaderna/ersättningarna grundas på nuvarande RiB- avtal om 144 tkr/timme.

9 Först till kvarn… Eftersom tillgängliga medel är begränsade gäller regeln ”Först till kvarn”… 14 kårer kan beviljas medel för ”Brandsäkert hem…” och 26 kårer för ”HLR…”

10 Avtal om HLR-dockor En överenskommelse (som inte är bindande eller tvingande) finns med Laerdal Medical AB om köp av Helkropp utan SkillGuide med koffert för 6.896:- Luftväg RA/SRA/RAMS för 831:75. Ange Offert nr. 1-1090CE. Kontaktperson Lars Norman, tfn 08-556 14 610 Överenskommelsen kan användas av räddningstjänster i hela landet utan koppling till självskyddsutbildningen. Ni kan självklart köpa andra dockor från andra leverantörer.

11 Informationsmaterial riktad till allmänheten Eftersom räddningstjänsterna i landet har sitt eget informationsmaterial väljer man själv vad man vill använda. Det viktiga är att det ska vara lättfattligt och begripligt. Gärna checklistor där man själv kan ta sig en funderare om man har tillräckligt skydd i hemmet. Checklistor finns ex.vis på http://din.sakerhet.sehttp://din.sakerhet.se

12 Utbildning av era instruktörer Utbildning av era instruktörer förutsätts ske såväl kostnadsmässigt som kvalitetsmässigt inom kommunens ansvar enligt LSO. Bidrag för detta kan inte beviljas.

13 Ansökan Ansökan skall ställas till Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer e-post: dornelius@gmail.comdornelius@gmail.com i enlighet med bifogat formulär för ansökan

14 Inte nog med detta… För utbetalning av beviljade medel skall ”Begäran om utbetalning” enligt bifogade formulär fyllas i och skall vara förbundet tillhanda senast den 15:de i önskad utbetalningsmånad, för vidare redovisning till MSB. Senaste rapporteringsmånad är november 2012.

15 För att få ersättning skall aktiviteterna dokumenteras För noteringar om deltagarnamn och tidsåtgång vid informationer om HLR med föreningar Vid hembesök, notera namn, adress, finns fungerande brandvarnare och tidsåtgång

16 Tillsyn Tillsammans med MSB kommer förbundet att utöva tillsyn över självskyddsutbildningarna. Meddela därför förbundet (dornelius@gmail.com) eller tfn 070-625 96 71, om lämpligt tillfälle för tillsyn- i första hand gäller detta för ”HLR och det trygga hemmet”.dornelius@gmail.com

17 Frågor? Om och när ni har frågor, e-posta gärna dornelius@gmail.comdornelius@gmail.com eller ring 070-625 96 71 LYCKA TILL!


Ladda ner ppt "Självskyddsutbildning riktad till allmänheten Ett samarbete mellan Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och Förbundet Sveriges Frivilliga."

Liknande presentationer


Google-annonser