Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Översikt av Guide till ökad vattensäkerhet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Översikt av Guide till ökad vattensäkerhet"— Presentationens avskrift:

1 Översikt av Guide till ökad vattensäkerhet

2 Kommunundersökning 2010 Har kommunen mål som rör säker vistelse i och vid vatten?
Berätta om LSO handlingsprogram.

3 Finns risk för drunkning omnämnt i kommunens handlingsprogram för förebyggande av olyckor?

4 Finns kontroll av tillträdesskydd vid vattenanläggningar, ägda av kommunen eller kommunala bolag, med i någon beslutad plan?

5 Har SRV:s allmänna råd använts?

6 Behov av stöd? Bilden vi fick var att kommunerna gör det de ska enligt lag : Livräddningsutrustning, simundervisning. I övrigt ingen prioriterad fråga. Krångligt med olika regler från olika myndigheter. Vill gärna ha stöd.

7 Kommunvägledning i vattensäkerhet
Sveriges Kommuner och Landsting Skolverket Arbetsmiljöverket Rikspolisstyrelsen Trafikverket Transportstyrelsen Sv. rådet för hjärt-lungräddning SOS Alarm AB Medley Gustavsviksbadet Havs- och vattenmyndigheten Helsingborgs kommun A-miljö AB MSB Konsumentverket Boverket SLU Movium Sv. Livräddningssällskapet Sv. Simförbundet Sv. Badmästareförbundet Det resulterade i att vi samlade ihop en rad myndigheter och organisationer för att ta fram ett sådant stöd. en guide där vi presenterar gällande lagar och hur man kan organisera ett systematiskt vattensäkerhetsarbete, den tar också upp förslag på åtgärder i olika miljöer, t.ex. badhus. (Presentation deltagande myndigheter) Dessutom har Arbetsmiljöverket, Rikspolisstyrelsen, Skolverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Medley, Gustavsviksbadet, SOS Alarm AB, Havs- och vattenmyndigheten, Trafikverket och Transportstyrelsen, Helsingborgs kommun, Svenska rådet för Hjärt-lungräddning bidragit med sakkunskaper. Dokument som verkligen är genomgånget.

8 Råd om systematiskt säkerhetsarbete
Visa olycksbilden Tydliggöra regler Råd om systematiskt säkerhetsarbete Råd om säkerhetshöjande åtgärder i olika miljöer Incidenthantering Kontaktuppgifter Tydligt vad som är råd och vad som är lagtext Första version – vill ha feedback Gratis på msb:s hemsida

9 Den enskildes ansvar Eget ansvar att inte vålla olycka
Varna och larma vid olycka Tillsynsansvar över egna barn

10 Anläggningsägarens ansvar
Bad sker på egen risk? Anläggningsägarens ansvar Livräddningsutrustning Säker anläggning Säkra tjänster Lagen om skydd mot olyckor Plan och bygglagen Ordningslagen Produktsäkerhetslagen Miljöbalken mfl….

11 Kommuner ska dessutom…
verka för skydd mot olyckor handlingsprogram underlätta för den enskilde; larma, livr.utr. skolundervisning tillsyn räddningstjänst olycksundersökningar ansvara för personer i kommunal verksamhet


Ladda ner ppt "Översikt av Guide till ökad vattensäkerhet"

Liknande presentationer


Google-annonser