Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Översikt av Guide till ökad vattensäkerhet. Kommunundersökning 2010 Har kommunen mål som rör säker vistelse i och vid vatten?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Översikt av Guide till ökad vattensäkerhet. Kommunundersökning 2010 Har kommunen mål som rör säker vistelse i och vid vatten?"— Presentationens avskrift:

1 Översikt av Guide till ökad vattensäkerhet

2 Kommunundersökning 2010 Har kommunen mål som rör säker vistelse i och vid vatten?

3 Finns risk för drunkning omnämnt i kommunens handlingsprogram för förebyggande av olyckor?

4 Finns kontroll av tillträdesskydd vid vattenanläggningar, ägda av kommunen eller kommunala bolag, med i någon beslutad plan?

5 Har SRV:s allmänna råd använts?

6 Behov av stöd?

7 Kommunvägledning i vattensäkerhet MSB Konsumentverket Boverket SLU Movium Sv. Livräddningssällskapet Sv. Simförbundet Sv. Badmästareförbundet Sveriges Kommuner och Landsting Skolverket Arbetsmiljöverket Rikspolisstyrelsen Trafikverket Transportstyrelsen Sv. rådet för hjärt-lungräddning SOS Alarm AB Medley Gustavsviksbadet Havs- och vattenmyndigheten Helsingborgs kommun A-miljö AB

8 •Visa olycksbilden •Tydliggöra regler •Råd om systematiskt säkerhetsarbete •Råd om säkerhetshöjande åtgärder i olika miljöer •Incidenthantering •Kontaktuppgifter

9 Den enskildes ansvar – Eget ansvar att inte vålla olycka – Varna och larma vid olycka – Tillsynsansvar över egna barn

10 Anläggningsägarens ansvar •Livräddningsutrustning •Säker anläggning •Säkra tjänster Lagen om skydd mot olyckor Plan och bygglagen Ordningslagen Produktsäkerhetslagen Miljöbalken mfl…. Bad sker på egen risk?

11 Kommuner ska dessutom… – verka för skydd mot olyckor – handlingsprogram – underlätta för den enskilde; larma, livr.utr. – skolundervisning – tillsyn – räddningstjänst – olycksundersökningar – ansvara för personer i kommunal verksamhet


Ladda ner ppt "Översikt av Guide till ökad vattensäkerhet. Kommunundersökning 2010 Har kommunen mål som rör säker vistelse i och vid vatten?"

Liknande presentationer


Google-annonser