Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fjärde Järnvägspaketet Förslag till ändring av direktiv om järnvägssäkerhet Susanna Angantyr och Folke Bark Arlanda 2013-04-10.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fjärde Järnvägspaketet Förslag till ändring av direktiv om järnvägssäkerhet Susanna Angantyr och Folke Bark Arlanda 2013-04-10."— Presentationens avskrift:

1 Fjärde Järnvägspaketet Förslag till ändring av direktiv om järnvägssäkerhet Susanna Angantyr och Folke Bark Arlanda 2013-04-10

2 Bakgrund Nuvarande direktiv 2004/49/EG Fullfölja insatserna med ett gemensamt regelverk för säkerhet på järnvägen Moget för gradvis övergång till gemensamt Säkerhetsintyg Se över roller och ansvarsområden Anpassa text och uppdatering enligt tidigare ändringar

3 Direktiv järnvägssäkerhet - innehåll Art 2 Tillämpningsområde: Gäller ej: Tunnelbana – spårväg, funktionellt åtskilda nät Får undanta: Eget gods på egen infrastruktur, Infrastruktur o fordon avsedda att användas uteslutande för lokala eller historiska ändamål eller turiständamål Art 3 Definitioner: Nya aktörer: tillverkare, avsändare, lastare o fyllare Art 4 Utveckling hantering av säkerhet: Alla aktörer ska genomföra nödvändiga åtgärder för riskhantering

4 Direktiv järnvägssäkerhet - innehåll Art 5 Gemensamma säkerhetsindikatorer: Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter Art 6 Gemensamma säkerhetsmetoder: ERA utarbetar och ser över Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter Art 7 Gemensamma säkerhetsmål: ERA utarbetar och ser över Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter

5 Direktiv järnvägssäkerhet - innehåll Art 8 Nationella bestämmelser: Begränsning av nationella bestämmelser ERA kan ge rek. om att best. ska ändras eller upphävas Art 10 Gemensamt säkerhetsintyg: Ett gemensamt säkerhetsintyg för hela EU Endast företag som har gemensamt säkerhetsintyg får tillträde till infrastrukturen ERA beviljar gemensamt säkerhetsintyg

6 Direktiv järnvägssäkerhet - innehåll 3 mån före start i nytt land ska anmälan ske till nationella säkerhetsmyndigheten (NSA ) för granskning Om tvivel finns om uppfyllande av villkor kan NSA begära komplettering eller begära att ERA ska vidta åtgärder som ex återkallande Art 11 Ansökan om gemensamt säkerhetsintyg: Ansökan ska lämnas till ERA ERA tar fram detaljerad vägledning

7 Direktiv järnvägssäkerhet - innehåll Art 14 Underhåll av fordon: Senast 31 maj 2014 utvärdera Certifierad ECM - godsv. Senast 24 dec 2016 fastställa villkor för Certifierad ECM gällande samtliga fordon Art 16 Nationella säkerhetsmyndigheter: På begäran, bistå ERA vid utfärdande, förnyelse, ändring och återkallelse av gemensamma säkerhetsintyg, kontrollera uppfyllande av villkor och krav samt att företag bedriver trafik i enlighet med gällande lagstiftning

8 Direktiv järnvägssäkerhet - innehåll Utöva tillsyn Informera ERA vid tvivel om uppfyllande av säkerhetsnivå Art 17 Principer för beslutsfattande: Omfattning av samarbete mellan ERA och NSA vid utfärdande av säkerhetsintyg och tillsyn ska anges i avtal Art 18 Årsrapport: Alla inspektioner eller revisioner som utförts vid tillsyn

9 Direktiv järnvägssäkerhet - innehåll Art 26 Delegeringens utövande: Förtydligande om delegerade akter Art 30 Övergångregler: Säkerhetsintyg som utfärdas inom 2 år från ikraftträdande är giltiga deras löptid ut. Art 34 Ikraftträdande: Art 10 och 11 ska tillämpas f.o.m 2 år från ikraftträdande

10 Susanna Angantyr och Folke Bark Arlanda 2013-04-10


Ladda ner ppt "Fjärde Järnvägspaketet Förslag till ändring av direktiv om järnvägssäkerhet Susanna Angantyr och Folke Bark Arlanda 2013-04-10."

Liknande presentationer


Google-annonser