Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Beslut Test själv- utvärdering 2005 20062007 Tidsplan för införande av Basel 2 i Sverige EU-processen Svensk lagstiftning Lag träder i kraft 1 feb ’07.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Beslut Test själv- utvärdering 2005 20062007 Tidsplan för införande av Basel 2 i Sverige EU-processen Svensk lagstiftning Lag träder i kraft 1 feb ’07."— Presentationens avskrift:

1 Beslut Test själv- utvärdering 2005 20062007 Tidsplan för införande av Basel 2 i Sverige EU-processen Svensk lagstiftning Lag träder i kraft 1 feb ’07 Prövningsprocessen Tillsyn enligt nytt regelverk Prop. HändelseBeslut/Träder i kraft Remiss Författningar från FI Tillsynsmetodik FI:s uppgiftslämnande Publicering Författningar träder i kraft 1 feb ’07 « Tillbaka Beslut Pågående aktivitetPågående process Beslut Implementering EU Ansökan FI:s yttrande Instruktioner 1. För markören över bilden. När markören blir en hand befinner du dig över en länk med mer information. 2. Klicka på länken för att få fram informationen. 3. Klicka på ”«Tillbaka” ovanför tidsplanen för återställa bilden. Samlad kapitalbedömningUtveckling av delarMetodik klar Informationsmöten Formellt tillstånd Dec 2006 RemissperioderLöpande remisser Rapportering till FI Remiss Parallellrapportering IRK-företag kvartalsvis Publicering Slutlig bedömning

2 Beslut 2005 20062007 Tidsplan för införande av Basel 2 i Sverige EU-processen « Tillbaka Beslut Implementering EU Baselkommittén beslutade 2004 om nya kapital- täckningsregler. EU inför dessa regler genom EG- direktiv. Rapportering till FI Remiss Parallellrapportering IRK-företag kvartalsvis Publicering Svensk lagstiftning Lag träder i kraft 1 feb ’07 Prövningsprocessen Prop. Remiss Författningar från FI Författningar träder i kraft 1 feb ’07 Beslut Ansökan FI:s yttrande Formellt tillstånd RemissperioderLöpande remisser Test själv- utvärdering Tillsyn enligt nytt regelverk Tillsynsmetodik Samlad kapitalbedömningUtveckling av delarMetodik klar Informationsmöten HändelseBeslut/Träder i kraftPågående aktivitetPågående process FI:s uppgiftslämnande Publicering Slutlig bedömning

3 Beslut 2005 20062007 Tidsplan för införande av Basel 2 i Sverige EU-processen « Tillbaka Beslut Implementering EU Rapportering till FI Remiss Parallellrapportering IRK-företag kvartalsvis Publicering Svensk lagstiftning Lag träder i kraft 1 feb ’07 Prövningsprocessen Prop. Remiss Författningar från FI Författningar träder i kraft 1 feb ’07 Beslut Ansökan FI:s yttrande Formellt tillstånd RemissperioderLöpande remisser Slutlig bedömning Sverige inför de nya kapital- täckningsreglerna i svenska lagar, t.ex. i: • lag om kapitaltäckning och stora exponeringar • lagen om bank- och finansieringsrörelse • lagen om värdepappersrörelse Test själv- utvärdering Tillsyn enligt nytt regelverk Tillsynsmetodik Samlad kapitalbedömningUtveckling av delarMetodik klar Informationsmöten HändelseBeslut/Träder i kraftPågående aktivitetPågående process FI:s uppgiftslämnande Publicering

4 Beslut 2005 20062007 Tidsplan för införande av Basel 2 i Sverige EU-processen « Tillbaka Beslut Implementering EU FI ger ut kompletterande regler i form av föreskrifter efter bemyndigande i lag. Rapportering till FI Remiss Parallellrapportering IRK-företag kvartalsvis Publicering Svensk lagstiftning Lag träder i kraft 1 feb ’07 Prövningsprocessen Prop. Remiss Författningar från FI Författningar träder i kraft 1 feb ’07 Beslut Ansökan FI:s yttrande Formellt tillstånd RemissperioderLöpande remisser Slutlig bedömning Test själv- utvärdering Tillsyn enligt nytt regelverk Tillsynsmetodik Samlad kapitalbedömningUtveckling av delarMetodik klar Informationsmöten HändelseBeslut/Träder i kraftPågående aktivitetPågående process FI:s uppgiftslämnande Publicering

5 Beslut 2005 20062007 Tidsplan för införande av Basel 2 i Sverige EU-processen « Tillbaka Beslut Implementering EU Rapportering till FI Remiss Parallellrapportering IRK-företag kvartalsvis Publicering Svensk lagstiftning Lag träder i kraft 1 feb ’07 Prövningsprocessen Prop. Remiss Författningar från FI Författningar träder i kraft 1 feb ’07 Beslut Ansökan FI:s yttrande Formellt tillstånd RemissperioderLöpande remisser Slutlig bedömning Test själv- utvärdering Tillsyn enligt nytt regelverk Tillsynsmetodik Samlad kapitalbedömningUtveckling av delarMetodik klar Informationsmöten FI:s prövning av företags ansökan att använda interna metoder för att räkna fram sitt kapitalkrav. Pågår 1 aug ’05 – feb/mar ’07 HändelseBeslut/Träder i kraftPågående aktivitetPågående process FI:s uppgiftslämnande Publicering

6 Beslut 2005 20062007 Tidsplan för införande av Basel 2 i Sverige EU-processen « Tillbaka Beslut Implementering EU Inrapportering av uppgifter till FI. Rapportering till FI Remiss Parallellrapportering IRK-företag kvartalsvis Publicering Svensk lagstiftning Lag träder i kraft 1 feb ’07 Prövningsprocessen Prop. Remiss Författningar från FI Författningar träder i kraft 1 feb ’07 Beslut Ansökan FI:s yttrande Formellt tillstånd RemissperioderLöpande remisser Slutlig bedömning Test själv- utvärdering Tillsyn enligt nytt regelverk Tillsynsmetodik Samlad kapitalbedömningUtveckling av delarMetodik klar Informationsmöten HändelseBeslut/Träder i kraftPågående aktivitetPågående process FI:s uppgiftslämnande Publicering

7 Beslut 2005 20062007 Tidsplan för införande av Basel 2 i Sverige EU-processen « Tillbaka Beslut Implementering EU Utveckling av metoder på FI inom ramen för samlad kapital- bedömning och med hjälp av självutvärdering. Rapportering till FI Remiss Parallellrapportering IRK-företag kvartalsvis Publicering Svensk lagstiftning Lag träder i kraft 1 feb ’07 Prövningsprocessen Prop. Remiss Författningar från FI Författningar träder i kraft 1 feb ’07 Beslut Ansökan FI:s yttrande Formellt tillstånd RemissperioderLöpande remisser Slutlig bedömning Test själv- utvärdering Tillsyn enligt nytt regelverk Tillsynsmetodik Samlad kapitalbedömningUtveckling av delarMetodik klar Informationsmöten HändelseBeslut/Träder i kraftPågående aktivitetPågående process FI:s uppgiftslämnande Publicering

8 Beslut 2005 20062007 Tidsplan för införande av Basel 2 i Sverige EU-processen « Tillbaka Beslut Implementering EU FI informerar, liksom alla andra tillsynsmyndigheter i EU, om sin tillsyn och om relevanta regler enligt de nya kapitaltäckningsreglerna på ett likformigt sätt Rapportering till FI Remiss Parallellrapportering IRK-företag kvartalsvis Publicering Svensk lagstiftning Lag träder i kraft 1 feb ’07 Prövningsprocessen Prop. Remiss Författningar från FI Författningar träder i kraft 1 feb ’07 Beslut Ansökan FI:s yttrande Formellt tillstånd RemissperioderLöpande remisser Slutlig bedömning Test själv- utvärdering Tillsyn enligt nytt regelverk Tillsynsmetodik Samlad kapitalbedömningUtveckling av delarMetodik klar Informationsmöten HändelseBeslut/Träder i kraftPågående aktivitetPågående process FI:s uppgiftslämnande Publicering

9 Beslut 2005 20062007 Tidsplan för införande av Basel 2 i Sverige EU-processen « Tillbaka Beslut Implementering EU FI kommer att ordna övergripande och riktade informationsmöten för olika målgrupper. Rapportering till FI Remiss Parallellrapportering IRK-företag kvartalsvis Publicering Svensk lagstiftning Lag träder i kraft 1 feb ’07 Prövningsprocessen Prop. Remiss Författningar från FI Författningar träder i kraft 1 feb ’07 Beslut Ansökan FI:s yttrande Formellt tillstånd RemissperioderLöpande remisser Slutlig bedömning Test själv- utvärdering Tillsyn enligt nytt regelverk Tillsynsmetodik Samlad kapitalbedömningUtveckling av delarMetodik klar Informationsmöten HändelseBeslut/Träder i kraftPågående aktivitetPågående process FI:s uppgiftslämnande Publicering

10 Beslut 2005 20062007 Tidsplan för införande av Basel 2 i Sverige EU-processen 28 sep. EU-parlamentet antar EG-direktivet « Tillbaka Beslut Implementering EU Rapportering till FI Remiss Parallellrapportering IRK-företag kvartalsvis Publicering Svensk lagstiftning Lag träder i kraft 1 feb ’07 Prövningsprocessen Prop. Remiss Författningar från FI Författningar träder i kraft 1 feb ’07 Beslut Ansökan FI:s yttrande Formellt tillstånd RemissperioderLöpande remisser Slutlig bedömning Test själv- utvärdering Tillsyn enligt nytt regelverk Tillsynsmetodik Samlad kapitalbedömningUtveckling av delarMetodik klar Informationsmöten HändelseBeslut/Träder i kraftPågående aktivitetPågående process FI:s uppgiftslämnande Publicering

11 Beslut 2005 20062007 Tidsplan för införande av Basel 2 i Sverige EU-processen 30 jun. EU publicerar direktiven 2006/48/EG och 2006/49/EG som träder i kraft 20 dagar efter publicering. « Tillbaka Beslut Publicering Implementering EU Rapportering till FI Remiss Parallellrapportering IRK-företag kvartalsvis Svensk lagstiftning Lag träder i kraft 1 feb ’07 Prövningsprocessen Prop. Remiss Författningar från FI Författningar träder i kraft 1 feb ’07 Beslut Ansökan FI:s yttrande Formellt tillstånd RemissperioderLöpande remisser Slutlig bedömning Test själv- utvärdering Tillsyn enligt nytt regelverk Tillsynsmetodik Samlad kapitalbedömningUtveckling av delarMetodik klar Informationsmöten HändelseBeslut/Träder i kraftPågående aktivitetPågående process FI:s uppgiftslämnande Publicering

12 Beslut 2005 20062007 Tidsplan för införande av Basel 2 i Sverige EU-processen « Tillbaka Beslut Implementering EU Resten av 2006. Q&A på EU/CEBS webbplats. Rapportering till FI Remiss Parallellrapportering IRK-företag kvartalsvis Publicering Svensk lagstiftning Lag träder i kraft 1 feb ’07 Prövningsprocessen Prop. Remiss Författningar från FI Författningar träder i kraft 1 feb ’07 Beslut Ansökan FI:s yttrande Formellt tillstånd RemissperioderLöpande remisser Slutlig bedömning Test själv- utvärdering Tillsyn enligt nytt regelverk Tillsynsmetodik Samlad kapitalbedömningUtveckling av delarMetodik klar Informationsmöten HändelseBeslut/Träder i kraftPågående aktivitetPågående process FI:s uppgiftslämnande Publicering

13 Beslut 2005 20062007 Tidsplan för införande av Basel 2 i Sverige EU-processen 22 dec ’05 - 24 mar ’06. PM på remiss om nya kapitaltäckningsregler « Tillbaka Beslut Implementering EU Rapportering till FI Remiss Parallellrapportering IRK-företag kvartalsvis Publicering Svensk lagstiftning Lag träder i kraft 1 feb ’07 Prövningsprocessen Prop. Remiss Författningar från FI Författningar träder i kraft 1 feb ’07 Beslut Ansökan FI:s yttrande Formellt tillstånd RemissperioderLöpande remisser Slutlig bedömning Test själv- utvärdering Tillsyn enligt nytt regelverk Tillsynsmetodik Samlad kapitalbedömningUtveckling av delarMetodik klar Informationsmöten HändelseBeslut/Träder i kraftPågående aktivitetPågående process FI:s uppgiftslämnande Publicering

14 Beslut 2005 20062007 Tidsplan för införande av Basel 2 i Sverige EU-processen « Tillbaka Beslut Implementering EU Nov. Proposition ny kapital- täckningslag m.m. Rapportering till FI Remiss Parallellrapportering IRK-företag kvartalsvis Publicering Svensk lagstiftning Lag träder i kraft 1 feb ’07 Prövningsprocessen Prop. Remiss Författningar från FI Författningar träder i kraft 1 feb ’07 Beslut Ansökan FI:s yttrande Formellt tillstånd RemissperioderLöpande remisser Slutlig bedömning Test själv- utvärdering Tillsyn enligt nytt regelverk Tillsynsmetodik Samlad kapitalbedömningUtveckling av delarMetodik klar Informationsmöten HändelseBeslut/Träder i kraftPågående aktivitetPågående process FI:s uppgiftslämnande Publicering

15 Beslut 2005 20062007 Tidsplan för införande av Basel 2 i Sverige EU-processen « Tillbaka Beslut 7 dec ’06. Riksdagen beslutar om ny lagstiftning. Implementering EU Rapportering till FI Remiss Parallellrapportering IRK-företag kvartalsvis Publicering Svensk lagstiftning Lag träder i kraft 1 feb ’07 Prövningsprocessen Prop. Remiss Författningar från FI Författningar träder i kraft 1 feb ’07 Beslut Ansökan FI:s yttrande Formellt tillstånd RemissperioderLöpande remisser Slutlig bedömning Test själv- utvärdering Tillsyn enligt nytt regelverk Tillsynsmetodik Samlad kapitalbedömningUtveckling av delarMetodik klar Informationsmöten HändelseBeslut/Träder i kraftPågående aktivitetPågående process FI:s uppgiftslämnande Publicering

16 Beslut 2005 20062007 Tidsplan för införande av Basel 2 i Sverige EU-processen « Tillbaka Beslut Implementering EU 31 maj – 15 sep ’06. Remissperiod 1 • Intern riskklassificering inkl. kreditreducerande åtgärder • Schablonmetoden för kreditrisker inkl. kreditriskreducerande åtgärder • Värdepapperisering • Basmetoden och schablonmetoden för operativa risker • Handelslagret och marknadsrisker • Kapitalbas • Offentliggörande av information • Stora exponeringar (remissperiod 9 juni – 15 sep) • Godkännande av kreditvärderingsföretag (remissperiod 9 juni – 15 sep) • Likviditetsrisker (remissperiod 5 jul – 1 sep) • Ränterisker i övrig verksamhet (remissperiod 5 jul – 1 sep) Publicering Svensk lagstiftning Lag träder i kraft 1 feb ’07Prop. Remiss Författningar från FI Författningar träder i kraft 1 feb ’07 Beslut RemissperioderLöpande remisser HändelseBeslut/Träder i kraftPågående aktivitetPågående process

17 Beslut 2005 20062007 Tidsplan för införande av Basel 2 i Sverige EU-processen « Tillbaka Beslut Implementering EU 12 sep – 6 okt ’06. Remissperiod 2 • Internmätningsmetoder för operativa risker • Motpartsrisker (modeller) Publicering Svensk lagstiftning Lag träder i kraft 1 feb ’07Prop. Remiss Författningar från FI Författningar träder i kraft 1 feb ’07 Beslut RemissperioderLöpande remisser HändelseBeslut/Träder i kraftPågående aktivitetPågående process

18 Beslut 2005 20062007 Tidsplan för införande av Basel 2 i Sverige EU-processen « Tillbaka Beslut Implementering EU 17 nov – 8 dec ’06. Remissperiod 3 • Hela det nya kapitaltäckningsregelverket • Intern kapitalutvärdering (ICAAP) Publicering Svensk lagstiftning Lag träder i kraft 1 feb ’07Prop. Remiss Författningar från FI Författningar träder i kraft 1 feb ’07 Beslut RemissperioderLöpande remisser HändelseBeslut/Träder i kraftPågående aktivitetPågående process

19 Beslut 2005 20062007 Tidsplan för införande av Basel 2 i Sverige EU-processen « Tillbaka Beslut 22 jan ’07. FI:s styrelse beslutar om föreskrifter. Implementering EU Publicering Svensk lagstiftning Lag träder i kraft 1 feb ’07Prop. Remiss Författningar från FI Författningar träder i kraft 1 feb ’07 Beslut RemissperioderLöpande remisser HändelseBeslut/Träder i kraftPågående aktivitetPågående process

20 Beslut 2005 20062007 Tidsplan för införande av Basel 2 i Sverige EU-processen « Tillbaka Beslut Implementering EU 31 jul ’05. Ansökan från företagen Publicering Svensk lagstiftning Lag träder i kraft 1 feb ’07 Prövningsprocessen Prop. Remiss Författningar från FI Författningar träder i kraft 1 feb ’07 Beslut Ansökan FI:s yttrande Formellt tillstånd RemissperioderLöpande remisser Slutlig bedömning HändelseBeslut/Träder i kraftPågående aktivitetPågående process

21 Beslut 2005 20062007 Tidsplan för införande av Basel 2 i Sverige EU-processen « Tillbaka Beslut Implementering EU 3 jul – 30 nov. FI yttrar sig till resp. företag om ansökan Publicering Svensk lagstiftning Lag träder i kraft 1 feb ’07 Prövningsprocessen Prop. Remiss Författningar från FI Författningar träder i kraft 1 feb ’07 Beslut Ansökan FI:s yttrande Formellt tillstånd RemissperioderLöpande remisser Slutlig bedömning HändelseBeslut/Träder i kraftPågående aktivitetPågående process

22 Beslut 2005 20062007 Tidsplan för införande av Basel 2 i Sverige EU-processen « Tillbaka Beslut Implementering EU Senast 31 dec. FI lämnar slutlig bedömning av företagens ansökningar baserat på gällande regelverk. Publicering Svensk lagstiftning Lag träder i kraft 1 feb ’07 Prövningsprocessen Prop. Remiss Författningar från FI Författningar träder i kraft 1 feb ’07 Beslut Ansökan FI:s yttrande Formellt tillstånd RemissperioderLöpande remisser Slutlig bedömning HändelseBeslut/Träder i kraftPågående aktivitetPågående process

23 Beslut 2005 20062007 Tidsplan för införande av Basel 2 i Sverige EU-processen « Tillbaka Beslut Implementering EU Feb ’07. FI beslutar om företagens ansökningar. Publicering Svensk lagstiftning Lag träder i kraft 1 feb ’07 Prövningsprocessen Prop. Remiss Författningar från FI Författningar träder i kraft 1 feb ’07 Beslut Ansökan FI:s yttrande Formellt tillstånd RemissperioderLöpande remisser Slutlig bedömning HändelseBeslut/Träder i kraftPågående aktivitetPågående process

24 Beslut 2005 20062007 Tidsplan för införande av Basel 2 i Sverige EU-processen « Tillbaka Beslut Implementering EU Rapportering till FI Remiss Parallellrapportering IRK-företag kvartalsvis 24 mar – 12 maj. Remiss ny kapitaltäckningsrapport. Publicering Svensk lagstiftning Lag träder i kraft 1 feb ’07 Prövningsprocessen Prop. Remiss Författningar från FI Författningar träder i kraft 1 feb ’07 Beslut Ansökan FI:s yttrande Formellt tillstånd RemissperioderLöpande remisser Slutlig bedömning HändelseBeslut/Träder i kraftPågående aktivitetPågående process

25 Beslut 2005 20062007 Tidsplan för införande av Basel 2 i Sverige EU-processen « Tillbaka Beslut Implementering EU Rapportering till FI Remiss Parallellrapportering IRK-företag kvartalsvis Parallellrapportering för IRK-företag (dvs. de företag som ansökt om att få använda interna metoder för att beräkna kapitalbehovet för kreditrisker). • Kv 1 2006: 15 maj ’06  Kv 1 2007: 11 maj ’07 • Kv 2 2006: 1 sep ’06  Kv 2 2007: 24 aug ’07 • Kv 3 2006: 10 nov ’06  Kv 3 2007: 9 nov ’07 • Kv 4 2006: 23 feb ’07  Kv 4 2007: 22 feb ’08 Publicering Svensk lagstiftning Lag träder i kraft 1 feb ’07 Prövningsprocessen Prop. Remiss Författningar från FI Författningar träder i kraft 1 feb ’07 Beslut Ansökan FI:s yttrande Formellt tillstånd RemissperioderLöpande remisser Slutlig bedömning HändelseBeslut/Träder i kraftPågående aktivitetPågående process

26 Beslut 2005 20062007 Tidsplan för införande av Basel 2 i Sverige EU-processen « Tillbaka Beslut Implementering EU Riskanalysmetodik inom: • Kreditrisker • Operativa risker • Marknadsrisker • Likviditetsrisker • Övergripande styrning och kontroll Rapportering till FI Remiss Parallellrapportering IRK-företag kvartalsvis Publicering Svensk lagstiftning Lag träder i kraft 1 feb ’07 Prövningsprocessen Prop. Remiss Författningar från FI Författningar träder i kraft 1 feb ’07 Beslut Ansökan FI:s yttrande Formellt tillstånd RemissperioderLöpande remisser Slutlig bedömning Test själv- utvärdering Tillsyn enligt nytt regelverk Tillsynsmetodik Samlad kapitalbedömningUtveckling av delarMetodik klar HändelseBeslut/Träder i kraftPågående aktivitetPågående process

27 Beslut FI genomför samlade kapitalbedömningar för tre stora banker och ett mindre antal andra institut för att testa metodiken för samlad kapitalbedömning. 2005 20062007 Tidsplan för införande av Basel 2 i Sverige EU-processen « Tillbaka Beslut Implementering EU Rapportering till FI Remiss Parallellrapportering IRK-företag kvartalsvis Publicering Svensk lagstiftning Lag träder i kraft 1 feb ’07 Prövningsprocessen Prop. Remiss Författningar från FI Författningar träder i kraft 1 feb ’07 Beslut Ansökan FI:s yttrande Formellt tillstånd RemissperioderLöpande remisser Slutlig bedömning Test själv- utvärdering Tillsyn enligt nytt regelverk Tillsynsmetodik Samlad kapitalbedömningUtveckling av delarMetodik klar HändelseBeslut/Träder i kraftPågående aktivitetPågående process

28 Beslut 2005 20062007 Tidsplan för införande av Basel 2 i Sverige EU-processen « Tillbaka Beslut Implementering EU Test av självutvärdering för riskbedömning hos ett mindre antal företag. Rapportering till FI Remiss Parallellrapportering IRK-företag kvartalsvis Publicering Svensk lagstiftning Lag träder i kraft 1 feb ’07 Prövningsprocessen Prop. Remiss Författningar från FI Författningar träder i kraft 1 feb ’07 Beslut Ansökan FI:s yttrande Formellt tillstånd RemissperioderLöpande remisser Slutlig bedömning Test själv- utvärdering Tillsyn enligt nytt regelverk Tillsynsmetodik Samlad kapitalbedömningUtveckling av delarMetodik klar HändelseBeslut/Träder i kraftPågående aktivitetPågående process

29 Beslut 2005 20062007 Tidsplan för införande av Basel 2 i Sverige EU-processen « Tillbaka Beslut Implementering EU Metodiken för tillsyn enligt det nya regelverket är klar. Rapportering till FI Remiss Parallellrapportering IRK-företag kvartalsvis Publicering Svensk lagstiftning Lag träder i kraft 1 feb ’07 Prövningsprocessen Prop. Remiss Författningar från FI Författningar träder i kraft 1 feb ’07 Beslut Ansökan FI:s yttrande Formellt tillstånd RemissperioderLöpande remisser Slutlig bedömning Test själv- utvärdering Tillsyn enligt nytt regelverk Tillsynsmetodik Samlad kapitalbedömningUtveckling av delarMetodik klar HändelseBeslut/Träder i kraftPågående aktivitetPågående process

30 Beslut 2005 20062007 Tidsplan för införande av Basel 2 i Sverige EU-processen « Tillbaka Beslut Implementering EU Löpande tillsyn enligt det nya regelverket. Samlad kapitalbedömning är basen för FI:s stabilitetstillsyn. Rapportering till FI Remiss Parallellrapportering IRK-företag kvartalsvis Publicering Svensk lagstiftning Lag träder i kraft 1 feb ’07 Prövningsprocessen Prop. Remiss Författningar från FI Författningar träder i kraft 1 feb ’07 Beslut Ansökan FI:s yttrande Formellt tillstånd RemissperioderLöpande remisser Slutlig bedömning Test själv- utvärdering Tillsyn enligt nytt regelverk Tillsynsmetodik Samlad kapitalbedömningUtveckling av delarMetodik klar HändelseBeslut/Träder i kraftPågående aktivitetPågående process

31 Beslut 2005 20062007 Tidsplan för införande av Basel 2 i Sverige EU-processen « Tillbaka Feb-apr ’07. Information enligt EU-mall om regler och tillsyn, på engelska. Beslut Implementering EU Rapportering till FI Remiss Parallellrapportering IRK-företag kvartalsvis Publicering Svensk lagstiftning Lag träder i kraft 1 feb ’07 Prövningsprocessen Prop. Remiss Författningar från FI Författningar träder i kraft 1 feb ’07 Beslut Ansökan FI:s yttrande Formellt tillstånd RemissperioderLöpande remisser Slutlig bedömning Test själv- utvärdering Tillsyn enligt nytt regelverk Tillsynsmetodik Samlad kapitalbedömningUtveckling av delarMetodik klar HändelseBeslut/Träder i kraftPågående aktivitetPågående process FI:s uppgiftslämnande Publicering

32 Beslut 2005 20062007 Tidsplan för införande av Basel 2 i Sverige EU-processen « Tillbaka Beslut Implementering EU 16 maj. Övergripande informationsmöte för branschen, media och analytiker om Samlad kapitalbedömning. Rapportering till FI Remiss Parallellrapportering IRK-företag kvartalsvis Publicering Svensk lagstiftning Lag träder i kraft 1 feb ’07 Prövningsprocessen Prop. Remiss Författningar från FI Författningar träder i kraft 1 feb ’07 Beslut Ansökan FI:s yttrande Formellt tillstånd RemissperioderLöpande remisser Slutlig bedömning Test själv- utvärdering Tillsyn enligt nytt regelverk Tillsynsmetodik Samlad kapitalbedömningUtveckling av delarMetodik klar Informationsmöten HändelseBeslut/Träder i kraftPågående aktivitetPågående process FI:s uppgiftslämnande Publicering

33 Beslut 2005 20062007 Tidsplan för införande av Basel 2 i Sverige EU-processen « Tillbaka Beslut Implementering EU Rapportering till FI Remiss Parallellrapportering IRK-företag kvartalsvis 28 sep. Informationsmöte för mindre och medelstora företag under FI:s tillsyn. Publicering Svensk lagstiftning Lag träder i kraft 1 feb ’07 Prövningsprocessen Prop. Remiss Författningar från FI Författningar träder i kraft 1 feb ’07 Beslut Ansökan FI:s yttrande Formellt tillstånd RemissperioderLöpande remisser Slutlig bedömning Test själv- utvärdering Tillsyn enligt nytt regelverk Tillsynsmetodik Samlad kapitalbedömningUtveckling av delarMetodik klar Informationsmöten HändelseBeslut/Träder i kraftPågående aktivitetPågående process FI:s uppgiftslämnande Publicering

34 Beslut 2005 20062007 Tidsplan för införande av Basel 2 i Sverige EU-processen « Tillbaka Beslut Implementering EU Rapportering till FI Remiss Parallellrapportering IRK-företag kvartalsvis 16 nov. Informationsmöte för revisorer. Publicering Svensk lagstiftning Lag träder i kraft 1 feb ’07 Prövningsprocessen Prop. Remiss Författningar från FI Författningar träder i kraft 1 feb ’07 Beslut Ansökan FI:s yttrande Formellt tillstånd RemissperioderLöpande remisser Slutlig bedömning Test själv- utvärdering Tillsyn enligt nytt regelverk Tillsynsmetodik Samlad kapitalbedömningUtveckling av delarMetodik klar Informationsmöten HändelseBeslut/Träder i kraftPågående aktivitetPågående process FI:s uppgiftslämnande Publicering


Ladda ner ppt "Beslut Test själv- utvärdering 2005 20062007 Tidsplan för införande av Basel 2 i Sverige EU-processen Svensk lagstiftning Lag träder i kraft 1 feb ’07."

Liknande presentationer


Google-annonser