Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2004/2005 20062007 Tidsplan för införande av MiFID i Sverige EU-processen Svensk lagstiftning Lag börjar gälla 1 nov ’07 Prop. HändelseBeslut/Träder ikraft.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2004/2005 20062007 Tidsplan för införande av MiFID i Sverige EU-processen Svensk lagstiftning Lag börjar gälla 1 nov ’07 Prop. HändelseBeslut/Träder ikraft."— Presentationens avskrift:

1 2004/2005 20062007 Tidsplan för införande av MiFID i Sverige EU-processen Svensk lagstiftning Lag börjar gälla 1 nov ’07 Prop. HändelseBeslut/Träder ikraft Remiss « Tillbaka Beslut Pågående aktivitetPågående process Beslut Publicering Instruktioner 1. För markören över bilden. När markören blir en hand befinner du dig över en länk med mer information. 2. Klicka på länken för att få fram informationen. 3. Klicka på ”«Tillbaka” ovanför tidsplanen för återställa bilden. Informationsmöten November 2006 Remissperioder Transaktionsrapportering Förstudie Huvudstudie Utveckling och implementering Implementering klar 1 nov ’07 PubliceringTestperioder Samarbetet med nordiska och baltiska tillsynsmyndigheter avs. TRS Möten och workshops Avtal Författningar från FI

2 2004/2005 20062007 Tidsplan för införande av MiFID i Sverige EU-processen Lag börjar gälla 1 nov ’07 HändelseBeslut/Träder ikraft « Tillbaka Beslut Pågående aktivitetPågående process Publicering Informationsmöten Transaktionsrapportering Förstudie Huvudstudie Utveckling och implementering Implementering klar 1 nov ’07 PubliceringTestperioder Samarbetet med nordiska och baltiska tillsynsmyndigheter avs. TRS Möten och workshops Avtal 6 februari. EU-kommissionen lämnade förslag till nivå 2- regelverk Svensk lagstiftning Prop. Remiss Beslut Remissperioder Författningar från FI

3 2004/2005 20062007 Tidsplan för införande av MiFID i Sverige EU-processen Lag börjar gälla 1 nov ’07 HändelseBeslut/Träder ikraft « Tillbaka Beslut Pågående aktivitetPågående process Publicering Informationsmöten Transaktionsrapportering FörstudieHuvudstudie Utveckling och implementering Implementering klar 1 nov ’07 PubliceringTestperioder Samarbetet med nordiska och baltiska tillsynsmyndigheter avs. TRS Möten och workshops Avtal 21 april 2004. EU-parlamentet antog EG-direktivet Prop. Remiss Remissperioder Författningar från FI Svensk lagstiftning Beslut

4 2004/2005 20062007 Tidsplan för införande av MiFID i Sverige EU-processen Lag börjar gälla 1 nov ’07 HändelseBeslut/Träder ikraft « Tillbaka Beslut Pågående aktivitetPågående process Publicering Informationsmöten Transaktionsrapportering Förstudie Huvudstudie Utveckling och implementering Implementering klar 1 nov ’07 PubliceringTestperioder Samarbetet med nordiska och baltiska tillsynsmyndigheter avs. TRS Möten och workshops Avtal Höst ’06. Start av möten och workshops för deltagare i samarbetsprojektet av utveckling av TRS. Fortsätter under hela ’07. Prop. Remiss Beslut Remissperioder Författningar från FI Svensk lagstiftning

5 2004/2005 20062007 Tidsplan för införande av MiFID i Sverige EU-processen Lag börjar gälla 1 nov ’07 HändelseBeslut/Träder ikraft « Tillbaka Beslut Pågående aktivitetPågående process Publicering Informationsmöten Transaktionsrapportering Förstudie Huvudstudie Utveckling och implementering Implementering klar 1 nov ’07 PubliceringTestperioder Samarbetet med nordiska och baltiska tillsynsmyndigheter avs. TRS Möten och workshops Avtal 30 mars. Informationsmöte om MiFID Svensk lagstiftning Prop. Remiss Beslut Remissperioder Författningar från FI

6 2004/2005 20062007 Tidsplan för införande av MiFID i Sverige EU-processen Lag börjar gälla 1 nov ’07 HändelseBeslut/Träder ikraft « Tillbaka Beslut Pågående aktivitetPågående process Publicering Informationsmöten Transaktionsrapportering Förstudie Huvudstudie Utveckling och implementering Implementering klar 1 nov ’07 PubliceringTestperioder Samarbetet med nordiska och baltiska tillsynsmyndigheter avs. TRS Möten och workshops Avtal 29 juni. Publicering av huvudstudie och presentationsmaterial på www.fi.se Prop. Remiss Beslut Remissperioder Författningar från FI Svensk lagstiftning

7 2004/2005 20062007 Tidsplan för införande av MiFID i Sverige EU-processen Lag börjar gälla 1 nov ’07 HändelseBeslut/Träder ikraft « Tillbaka Beslut Pågående aktivitetPågående process Publicering Informationsmöten Transaktionsrapportering FörstudieHuvudstudie Utveckling och implementering Implementering klar 1 nov ’07 PubliceringTestperioder Samarbetet med nordiska och baltiska tillsynsmyndigheter avs. TRS Möten och workshops Avtal 16 oktober. Kravspecifikation till företag som är ålagda att rapportera in transaktioner med finansiella instrument. Uppdateras på www.fi.se Prop. Remiss Beslut Remissperioder Författningar från FI Svensk lagstiftning

8 2004/2005 20062007 Tidsplan för införande av MiFID i Sverige EU-processen Lag börjar gälla 1 nov ’07 HändelseBeslut/Träder ikraft « Tillbaka Beslut Pågående aktivitetPågående process Publicering Informationsmöten Transaktionsrapportering FörstudieHuvudstudie Utveckling och implementering Implementering klar 1 nov ’07 PubliceringTestperioder Samarbetet med nordiska och baltiska tillsynsmyndigheter avs. TRS Möten och workshops Avtal 2 juni. Fondhandlarföreningarna i Norden seminarie om MiFID Prop. Remiss Remissperioder Författningar från FI Svensk lagstiftning Beslut

9 2004/2005 20062007 Tidsplan för införande av MiFID i Sverige EU-processen Lag börjar gälla 1 nov ’07 HändelseBeslut/Träder ikraft « Tillbaka Beslut Pågående aktivitetPågående process Publicering Informationsmöten Transaktionsrapportering FörstudieHuvudstudie Utveckling och implementering Implementering klar 1 nov ’07 PubliceringTestperioder Samarbetet med nordiska och baltiska tillsynsmyndigheter avs. TRS Möten och workshops Avtal 20 september. Informationsmöte om TRS och internhandel. Prop. Remiss Remissperioder Författningar från FI Svensk lagstiftning Beslut

10 2004/2005 20062007 Tidsplan för införande av MiFID i Sverige EU-processen Lag börjar gälla 1 nov ’07 HändelseBeslut/Träder ikraft « Tillbaka Beslut Pågående aktivitetPågående process Publicering Informationsmöten Transaktionsrapportering FörstudieHuvudstudie Utveckling och implementering Implementering klar 1 nov ’07 PubliceringTestperioder Samarbetet med nordiska och baltiska tillsynsmyndigheter avs. TRS Möten och workshops Avtal 6 april. Proposition ny värdepappersmarknadslag m.m. Prop. Remiss Remissperioder Författningar från FI Svensk lagstiftning Beslut

11 2004/2005 20062007 Tidsplan för införande av MiFID i Sverige EU-processen Lag börjar gälla 1 nov ’07 HändelseBeslut/Träder ikraft « Tillbaka Beslut Pågående aktivitetPågående process Publicering Informationsmöten Transaktionsrapportering FörstudieHuvudstudie Utveckling och implementering Implementering klar 1 nov ’07 PubliceringTestperioder Samarbetet med nordiska och baltiska tillsynsmyndigheter avs. TRS Möten och workshops Avtal Prop. Remiss Remissperioder Författningar från FI Svensk lagstiftning Beslut Juni. Riksdagen beslutade om ny lagstiftning.

12 2004/2005 20062007 Tidsplan för införande av MiFID i Sverige EU-processen Lag börjar gälla 1 nov ’07 HändelseBeslut/Träder ikraft « Tillbaka Beslut Pågående aktivitetPågående process Publicering Informationsmöten Transaktionsrapportering FörstudieHuvudstudie Utveckling och implementering Implementering klar 1 nov ’07 PubliceringTestperioder Samarbetet med nordiska och baltiska tillsynsmyndigheter avs. TRS Möten och workshops Avtal Juli. FI:s styrelse beslutar om föreskrifter. Remissperioder Författningar från FI Beslut Prop. Remiss Svensk lagstiftning

13 2004/2005 20062007 Tidsplan för införande av MiFID i Sverige EU-processen Lag börjar gälla 1 nov ’07 HändelseBeslut/Träder ikraft « Tillbaka Beslut Pågående aktivitetPågående process Publicering Informationsmöten Transaktionsrapportering Förstudie Huvudstudie Utveckling och implementering Implementering klar 1 nov ’07 PubliceringTestperioder Samarbetet med nordiska och baltiska tillsynsmyndigheter avs. TRS Möten och workshops Avtal Sverige inför de nya värdepappersmarknadsreglerna i svenska lagar, t.ex. i: • lag om värdepappersmarknaden • lag om bank- och finansieringsrörelse • lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument • lag om handel med finansiella instrument m.fl. lagar Remissperioder Författningar från FI Prop. Remiss Svensk lagstiftning Beslut

14 2004/2005 20062007 Tidsplan för införande av MiFID i Sverige EU-processen Lag börjar gälla 1 nov ’07 HändelseBeslut/Träder ikraft « Tillbaka Beslut Pågående aktivitetPågående process Publicering Informationsmöten Transaktionsrapportering FörstudieHuvudstudie Utveckling och implementering Implementering klar 1 nov ’07 PubliceringTestperioder Samarbetet med nordiska och baltiska tillsynsmyndigheter avs. TRS Möten och workshops Avtal 26 juni. ESC röstade för direktivets genomförandeförordning och genomförandedirektiv. Remissperioder Författningar från FI Prop. Remiss Svensk lagstiftning Beslut

15 2004/2005 20062007 Tidsplan för införande av MiFID i Sverige EU-processen Lag börjar gälla 1 nov ’07 HändelseBeslut/Träder ikraft « Tillbaka Beslut Pågående aktivitetPågående process Publicering Informationsmöten Transaktionsrapportering FörstudieHuvudstudie Utveckling och implementering Implementering klar 1 nov ’07 PubliceringTestperioder Samarbetet med nordiska och baltiska tillsynsmyndigheter avs. TRS Möten och workshops Avtal 10 augusti. Direktivets genomförandeförordning och genomförandedirektiv antogs. Remissperioder Författningar från FI Prop. Remiss Svensk lagstiftning Beslut

16 Remissperioder 2004/2005 20062007 Tidsplan för införande av MiFID i Sverige EU-processen Lag börjar gälla 1 nov ’07 HändelseBeslut/Träder ikraft « Tillbaka Beslut Pågående aktivitetPågående process Publicering Informationsmöten Transaktionsrapportering FörstudieHuvudstudie Utveckling och implementering Implementering klar 1 nov ’07 PubliceringTestperioder Samarbetet med nordiska och baltiska tillsynsmyndigheter avs. TRS Möten och workshops Avtal Remissperioder Författningar från FI Prop. Remiss Information om testperioder under hösten ´06. Svensk lagstiftning Beslut

17 2004/2005 20062007 Tidsplan för införande av MiFID i Sverige EU-processen Lag börjar gälla 1 nov ’07 Prop. HändelseBeslut/Träder ikraft « Tillbaka Beslut Pågående aktivitetPågående process Beslut Publicering Informationsmöten Transaktionsrapportering Förstudie Huvudstudie Utveckling och implementering Implementering klar 1 nov ’07 PubliceringTestperioder Samarbetet med nordiska och baltiska tillsynsmyndigheter avs. TRS Möten och workshops Avtal Remissperioder Författningar från FI Prop. Remiss Dec ’06 – jan ’07 Feb ’07– mar ’07 Svensk lagstiftning

18 2004/2005 20062007 Tidsplan för införande av MiFID i Sverige EU-processen Lag börjar gälla 1 nov ’07 HändelseBeslut/Träder ikraft « Tillbaka Beslut Pågående aktivitetPågående process Publicering Informationsmöten Transaktionsrapportering FörstudieHuvudstudie Utveckling och implementering Implementering klar 1 nov ’07 PubliceringTestperioder Samarbetet med nordiska och baltiska tillsynsmyndigheter avs. TRS Möten och workshops Avtal 23 april. Informationsmöte om kundhantering och TRS. Prop. Remiss Remissperioder Författningar från FI Svensk lagstiftning Beslut


Ladda ner ppt "2004/2005 20062007 Tidsplan för införande av MiFID i Sverige EU-processen Svensk lagstiftning Lag börjar gälla 1 nov ’07 Prop. HändelseBeslut/Träder ikraft."

Liknande presentationer


Google-annonser