Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Transaktionsrapportering 2007-04-23 Helena Haukeland Telefon 08-787 82 09

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Transaktionsrapportering 2007-04-23 Helena Haukeland Telefon 08-787 82 09"— Presentationens avskrift:

1 Transaktionsrapportering 2007-04-23 Helena Haukeland Telefon 08-787 82 09 helena.haukeland@fi.se

2 Vad innebär de nya reglerna?

3 Syftet med transaktionsrapportering  främja marknadernas integritet  kontrollera att värdepappersinstituten agerar hederligt, rättvist och professionellt  vilket innebär: 1.kontrollera marknadsaktörernas uppförande i handeln, framförallt gentemot konsument 2.upptäcka och utreda marknadsmissbruk 3.beräkningar enligt art 33 och genomlysningskraven

4 Artikel 25 i MiFID  värdepappersinstituten ska bevara all relevant information om transaktioner i minst fem år  värdepappersinstituten ska rapportera viss information om transaktioner till den behöriga myndigheten  den behöriga myndigheten ska byta rapporter med myndigheter i andra medlemsstater

5 Vad ska bolagen rapportera?  all information specificeras i förordningen som datum, tid, pris, volym, instrumentidentitet och motpart  information om kunder  myndigheterna kan dessutom begära ytterligare information under förutsättning att: - rapporten avser instrument som har specifika egenskaper som saknas i befintliga fält eller - handelsmetoderna har inslag som behöver beskrivas och beskrivningen saknas i befintliga fält

6 Kund Order Värdepappers- Order bolag A Order Transaktion Oavsett om transaktionen utförts på en reglerad marknad eller inte… Transaktion BuySell Reglerad marknad Exekvering KöpSälj Värdepappers- bolag B Värdepappers- bolag C

7 Hur ska informationen rapporteras?  av värdepappersinstitutet eller tredje part som handlar för dennes räkning, genom ett ordermatchnings- eller rapportsystem som godkänts av den behöriga myndigheten eller av den reglerade marknad eller MTF- plattform i vars system transaktionen genomfördes  i elektroniskt format  på FI:s webbplats www.fi.se finns information om rapporteringenwww.fi.se

8 Vilka ska rapportera till FI och vilka ska inte?  alla svenska värdepapperinstitut  alla svenska filialer för utländska värdepappersföretag där moderföretaget finns inom EES Ska inte rapportera till Sverige:  utländska filialer för svenska värdepappersinstitut  fjärrmedlemmar till de svenska börserna  värdepappersföretag utanför EES

9 Hur samverkar tillsynsmyndigheterna? En rapport som kommer till en myndighet ska skickas vidare:  till myndigheten för den mest relevanta marknaden för det finansiella instrumentets likviditet  till myndigheten i hemlandet om rapporten kommer från en filial och detta land inte avstått från att ta emot rapporter  senast följande arbetsdag (gäller från 1 november 2008)  begäran om information från en annan behörig myndighet ska besvaras inom en dag

10 Principer för rapportering enligt CESR  Köp/sälj indikator: om värdepappersinstitutet är principal, fylls fältet i utifrån institutets eget perspektiv. Om bolaget agerar som agent fylls fältet utifrån kundens perspektiv.  Motpart: när motpart inte är ett värdepappersinstitut, en reglerad marknad, en MTF eller en central motpart rapporteras inte det andra benet i affären. Myndigheten får endast en rapporterad affär för denna transaktion.  Kund id: ska fyllas i om värdepappersinstitutet agerar som agent och myndigheten efterfrågar kund id.

11 Principer för rapportering enligt CESR, forts  kund vs. motpart som ”Customer/Client”  en rapport beskriver ett ben i en transaktion där benet representerar transaktionen utifrån ett par perspektiv (Agent/Principal)  användandet av ”Customer/Client” relaterar ej till kunden på vilket uppdrag värdepappersinstitutet agerar  i en transaktion kan det definieras två roller –kunden –motparten

12 FI:s arbete med systemet för transaktionsrapportering

13 Bakgrund FörstudieHuvudstudieImplementering 200420052006 Tidplan MiFID/TRS-implementeringen på www.fi.se /MiFID

14 Projektet på FI under implementeringen  genomförs i fyra etapper  ska resultera i färdigt system  stor tidspress  kraven inte helt klara  samarbete med branschen  samarbete med Norden och Litauen  CESR TREM

15 Exempel på aktiviteter som pågår  samarbete med Norden och Litauen  utveckling av inrapportering och avstämning  instrumentregister / instrumentfil  bygge av prototyp och analys  kundinformation  förutsättningar för att ta fram statistik och rapporter  CESR: –referensdatabas, interrimslösning –utväxling av transaktioner mellan länderna –transaktionsinnehåll och definition av transaktion

16 Samarbetet Norden och Baltikum  FI har erbjudit övriga Norden och Baltikum del i projektet  ett in/ut-projekt (interface) och ett projekt för hela systemet  tidplan och händelser –samarbetsavtal klara –leveranser efter varje etapp –referensgruppsmöten varje månad sedan september –kravspecifikationer, promemorior och annan information på www.fi.se sedan oktoberwww.fi.se –termkatalog och XML-schema för rapporterande bolag, TREM:s principer beaktade

17 Samarbetet Norden och Baltikum forts  jämförelser mellan länderna om implementering av MiFID  skillnader mellan länderna, åtminstone i början, om exempelvis –OTC-derivat –räntemarknaden –unik kundidentitet och depånummer

18  kostnadsallokering för användandet av CESR hub  utväxlad transaktionsdata ska beräknas  beräkningar som följer av art 33 och 34  går att delegera till tredje part (exempelvis en reglerad marknadsplats)  första beräkningarna av data görs mellan 1 april 2006 och 31 mars 2007  publiceras första handelsdagen i juli 2007  systemet i framtiden Beräkningar

19 2004/2005 20062007 Tidsplan för införande av MiFID i Sverige EU-processen Svensk lagstiftning Lag börjar gälla 1 nov ’07 Prop. HändelseBeslut/Träder ikraft Remiss « Tillbaka Beslut Pågående aktivitetPågående process Beslut Publicering Instruktioner 1. För markören över bilden. När markören blir en hand befinner du dig över en länk med mer information. 2. Klicka på länken för att få fram informationen. 3. Klicka på ”«Tillbaka” ovanför tidsplanen för återställa bilden. Informationsmöten November 2006 Remissperioder Transaktionsrapportering Förstudie Huvudstudie Utveckling och implementering Implementering klar 1 nov ’07 PubliceringTestperioder Samarbetet med nordiska och baltiska tillsynsmyndigheter avs. TRS Möten och workshops Avtal Författningar från FI


Ladda ner ppt "Transaktionsrapportering 2007-04-23 Helena Haukeland Telefon 08-787 82 09"

Liknande presentationer


Google-annonser