Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Var ligger vi i regelprocessen - MiFID Marcus Hjorth.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Var ligger vi i regelprocessen - MiFID Marcus Hjorth."— Presentationens avskrift:

1 Var ligger vi i regelprocessen - MiFID Marcus Hjorth

2 Ny lag och nya föreskrifter  ISD ersätts av MiFID som innehåller principregler Införs i ny värdepappersmarknadslag som ersätter börs- och clearinglagen och värdepappersrörelselagen  Principerna i MiFID kompletteras med detaljregler •Genomförandedirektiv införs i FIs föreskrifter •Genomförandeförordning direkt tillämplig  Tillsynsmyndigheternas tolkningar av MiFID utarbetas inom CESR

3 Tidsplan  MiFID skulle varit beslutad den 31 januari 2007 och börjat gälla den 1 november 2007  I Sverige: –preliminärt förslag till föreskrifter december 2006 –proposition i april –föreskrifter på remiss i maj –riksdagen beslutar i juni –FI:s styrelse beslutar i juli  Lag och föreskrifter börjar gälla den 1 november 2007

4 Finansinspektionens föreskrifter  Befintliga föreskrifter kommer att upphävas  Värdepappersmarknadsföreskrift med organisatoriska krav och uppföranderegler (genomförandedirektiv)  Regler som inte följer av genomförandedirektiv –anknutna ombud –rådgivning –inspelning av telefonsamtal vid mäklarbord  TRS

5 Nya tillstånd  Automatiskt nya tillstånd till värdepappersbolag, banker och fondbolag  I samband med det kan –värdepappersbolag behöva söka sidotillstånd –värdepappersbolag få ändrade lägsta kapitalkrav –värdepappersbolag och banker behöva lämna tillbaka tillstånd –värdepappersbolag och banker behöva se över sin gränsöverskridande verksamhet  Vissa bolag kan behöva söka tillstånd för –investeringsrådgivning –placering med/utan fast åtagande –drift av handelsplattformar (MTF)  Elbolag lämna tillbaka tillstånd?  Information från FI

6 Befintliga värdepappersbolag 1.Kommission 2.Förmedling 3.Eget lager 4.Kapitalförvaltning 5.Garantigivning och annan medverkan vid emissioner SIDOTILLSTÅND 1.Mottagande och vidarebefordan 2.Utförande av order 3.Handel för egen räkning 4.Portföljförvaltning 5.Investeringsrådgivning 6.Garantigivning och placering med ett fast åtagande 7.placering utan fast åtagande 8.drift av MTF SIDOTILLSTÅND

7 Vägledning  CESR:s rekommendationer –vägledande för FI:s tolkningar –dokumentation (klar) –TRS –gränsöverskridande verksamhet –incitament –best execution  FI vägledningsdokument –TRS


Ladda ner ppt "Var ligger vi i regelprocessen - MiFID Marcus Hjorth."

Liknande presentationer


Google-annonser