Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Översikt över reglering & aktörer på värdepappersmarknaden Börsrätt VT 2012 LiU.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Översikt över reglering & aktörer på värdepappersmarknaden Börsrätt VT 2012 LiU."— Presentationens avskrift:

1 Översikt över reglering & aktörer på värdepappersmarknaden Börsrätt VT 2012 LiU

2 Olika typer av reglering  EU-regler  FSAP: 42 åtgärder  European passport, Hemlandstillsyn, Harmonisering  Lamfalussyprocessen  1) Direktiv och & förordningar (full- och minimiharmonisering)  2) Detaljerade tekniska regler  3) Samarbete mellan tillsynsmyndigheter & värdepappersmarknaden  4) Kommisionen kontrollerar MS  Nästa stora revision (MiFID II) planerat till hösten 2012!!!

3 Olika typer av reglering  Lagregler  Syften: förtroende & effektivitet  Cost-benefit analys  Medel: informationsgivning, transparens, vissa krav på emittenter & deltagare  Ofta ramlagstiftning med bemyndiganden  Regeringens förordningar  Finansinspektionens föreskrifter

4 Olika typer av reglering  Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden:  1) AMN (uttalanden om god sed på aktiemarknaden + semi- officiella uppgifter)  2)Kollegiet för svensk bolagsstyrning (koden & takeover- reglerna)  3)Rådet för finansiell rapportering (redovisning & regelbunden finansiell rapportering)  Börsernas regelverk

5 Aktörer på värdepappersmarknaden  Börser  Krävs tillstånd av FI (12:1 VPML)  Krav på företagsstyrning, styrelse, revisor, ägarprövning (12-13 kap. VPML & FFFS 1996:16)  Reglerade marknader 12–13 kap. VPML  Endast börser kan driva en reglerad marknad (12:1 VPML)  Detaljerade handelskrav, regler om offentliga uppköpserbjudanden  Övervakning av handeln, Disciplinnämnd (FFFS 2007:17)

6 Värdepappersinstitut  Värdepappersbolag 3 kap. VPML  Värdepappersinstitut 3 & 4 kap. VPML  Värdepappersrörelse 2 kap. VPML  Svenska kreditinstitut & värdepappersbolag & utländska värdepappersrörelse-företag får driva värdepappersrörelse  Värdepappersbolag & svenska kreditinstitut behöver tillstånd  Ägar- och ledningsprövning 24 kap. VPML & FFFS 2007:16

7 Värdepappersrörelse  Investeringstjänster & verksamheter 2:1 VPML  Handel för egen & annans räkning  Kapitalförvaltning & rådgivning  Corporate Finance tjänster  Handelsplattformer: drivs av börs eller värdepappersinstitut, fritt tillträde, neutralitet, genomlysning, handelsregler  Sidotjänster 2:2 VPML  Sammanhängande med investeringstjänster

8 Handeln på reglerade marknader  Deltagare i handeln på en reglerad marknad 14 kap. VPML  Betryggande kapitalstyrka  Ändamålsenlig organisation av handeln  Nödvändiga riskhanteringsrutiner, säkra tekniska rutiner  Endast värdepappersinstitut & utländska värdepappersrörelse-företag får handla för annans räkning  Måste följa börsens regelverk för deltagare i handeln

9 Handeln på reglerade marknader  Emittenter 15 kap. VPML  Ansöker om att tas upp till handel  15:4 VPML- Burgundy  Clearingorganisationer 19–21 kap. VPML+ Euroclear  DVP-clearing  Central motpartsclearing  Offentlighet av ägande

10 Övervakning av reglering  Finansinspektionen  Reglering, Tillstånd, Övervakning  Sanktioner: Anmärkning, vite, varning, straffavgift, återkallelse av tillstånd  Kan överklagas till förvaltningsdomstol  Disciplinnämnderna  Beslut som är bindande mellan parterna


Ladda ner ppt "Översikt över reglering & aktörer på värdepappersmarknaden Börsrätt VT 2012 LiU."

Liknande presentationer


Google-annonser