Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister, Emir Rapport från arbetet på nivå 2 Malin Dahlgren 2013-09-30.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister, Emir Rapport från arbetet på nivå 2 Malin Dahlgren 2013-09-30."— Presentationens avskrift:

1 OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister, Emir Rapport från arbetet på nivå 2 Malin Dahlgren 2013-09-30

2 Emir EU 648/2012 2 OTC-derivat Centrala motparter Transaktionsregister Auktoriserade Clearing Rapportering

3 Varför Emir? Ingen transparens Svårt bedöma arten och omfattningen av riskerna Leder till ökad osäkerhet vid oro i marknaden Minska riskerna i handeln med derivatkontrakt Minska riskerna i det finansiella systemet 3

4 Transaktionsrapportering Vad? –OTC derivat –Börshandlade derivat –Nya, ändrade och avslutade kontrakt Vem? –Finansiella och icke finansiella motparter Till vem? –Transaktionsregister auktoriserat av Esma När? –Senast påföljande arbetsdag Start 12/2 2014 4

5 Clearing Vad? –OTC derivat anmälda till och beslutade av Esma Vem? –Finansiella företag och icke finansiella företag över clearingtröskeln När? –Inom 9-16 månader efter auktorisation av CCP Undantag –Transaktioner inom grupper –Pensionssystem 5

6 Riskbegränsningstekniker OTC derivat som inte clearas via CCP –Transaktionsavstämning –Portföljavstämning –Portföljkompression –Tvistelösning Alla OTC derivat –Utväxling av säkerheter –Marknadsvärdering av utestående kontrakt 6 15/3 2013 15/9 2013

7 7 Arbetet på nivå 2 Rapportering –Harmonisering av rapportering (MDRWG) Clearing –TS avseende Förfarande för clearingkrav Övrigt –Technical advice on Emir equivalence –Technical Standards on Cross Border Application of Emir logga

8 Vad gör FI  Del av den ordinarie tillsynen/marknadsanalysen Auktoriserar CCP Kan hämta information om transaktioner hos TR Hanterar information om över-underskridande av clearingtrösklarna Har möjlighet att begära information om icke avstämda kontrakt Ska ha information om tvister Beviljar undantag från clearingkravet och kravet på att ställa säkerheter 8

9 9


Ladda ner ppt "OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister, Emir Rapport från arbetet på nivå 2 Malin Dahlgren 2013-09-30."

Liknande presentationer


Google-annonser