Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riksbankschef Stefan Ingves 15 mars 2012 Finansiell stabilitet ur ett konsument- perspektiv Finansutskottet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riksbankschef Stefan Ingves 15 mars 2012 Finansiell stabilitet ur ett konsument- perspektiv Finansutskottet."— Presentationens avskrift:

1 Riksbankschef Stefan Ingves 15 mars 2012 Finansiell stabilitet ur ett konsument- perspektiv Finansutskottet

2 Hur finanssektorn regleras påverkar medborgarna Policydiskussion i Sverige, i EU, globalt Svenska medborgare och konsumenter Kan upplevas abstrakt Ofta teknisk Beteende i finanssektorn Realekonomiska effekter

3 Kriser kostar samhället enorma belopp BNP-utveckling i Sverige, 1960-2010, miljarder kronor Källa: Riksbanken

4 De reala effekterna har ett högt socialt och ekonomiskt pris Källa: Riksbanken Arbetslöshet i Sverige, 1985-2000, procent av arbetskraften

5 Problem i banksektorn slår mot medborgarna på flera sätt Sämre ekonomisk utveckling Insättningsgaranti Behov av kapitaltillskott Högre arbetslöshet Lägre löner Lägre pensioner Högre skatter Lägre offentlig välfärd Högre räntor Via real- ekonomin Mot bankkunder direkt Via offentlig sektor Nya villkor Ökad osäkerhet Nya bank- relationer Problem i banksektorn Sämre ekonomi för hushållen

6 ? Ytterst hotar en finansiell kris grundläggande samhällsfunktioner Hushållet Livsmedels- butiken Arbets- givaren Hushållets bank Livsmedels- butikens bank Arbetsgivarens bank Andra aktörer på finansmarknaden – i och utanför Sverige Vem kan betala vem i en allvarlig kris? Det finansiella systemet är centralt i samhället

7 Finanskrisen 2007-2009 drabbade låntagare i andra länder hårt Källa: Federal Reserve Boston

8 Problem i bostadsektorn skulle kunna få svåra konsekvenser för hushållen Källa: Finansinspektionen Fördelningen av nya bostadslån på olika amorteringstider, procent Amorteringstid, år

9 EU-kommissionen oroar sig för utvecklingen i Sverige  EU-kommissionen vill ha närmare granskning av de svenska hushållens skuldsättning  Sveriges möjligheter att hantera situationen är beroende av hur Basel III-regelverket implementeras i EU Källa: EU-kommissionen Ur Alert Mechanism Report 2011/2012 ”Despite overall good macroeconomic performance some countries display developments in assets markets, including in particular housing, and a continuous build-up of indebtedness in the private sector, which also warrant further analysis”

10 Riksbanken har en viktig roll i att förebygga finansiella kriser Riksbanken har ansvar för betalnings- medel och kan tillhandahålla likviditet Riksbanken övervakar finanssektorn med ett systemperspektiv Riksbanken är Sveriges representant i internationella regleringssamarbeten Men Riksbanken saknar skarpa före- byggande verktyg

11 Att förebygga finansiella kriser är av stor vikt för svenska hushåll Svenska hushåll behöver fungerande finansiella tjänster och skydd från finansiella kriser och dess effekter Medborgarna har rätt att förvänta sig att myndigheter på bästa sätt förebygger och hanterar finansiella kriser Myndigheterna behöver rätt verktyg att förebygga och hantera kriser


Ladda ner ppt "Riksbankschef Stefan Ingves 15 mars 2012 Finansiell stabilitet ur ett konsument- perspektiv Finansutskottet."

Liknande presentationer


Google-annonser