Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur länge har vi haft vi regler? • STADSKONTORET.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur länge har vi haft vi regler? • STADSKONTORET."— Presentationens avskrift:

1 Hur länge har vi haft vi regler? • STADSKONTORET

2 Varför regelverk för inköp/upphandling? • Vi hanterar skattemedel … • För att göra bra affärer …. • Stödja/underlätta/uppmuntra handel över gränser • Tillvarata konkurrensen • Minimera risken för korruption STADSKONTORET

3 Vad säger företagarna •Krångligt •Tar tid •Krav, som inte är relevanta, ställs •Vi missar många potentiella anbudsgivare STADSKONTORET

4 Grundprinciper •AFFÄRSMÄSSIGHET •Ickediskriminering •Likabehandling •Proportionalitet •Transparens •Ömsesidigt erkännande STADSKONTORET

5 …offentlig upphandling en möjlighet att påverka…. •Värdet per år i Sverige är ca 500.000.000.000 kr •I Halmstads kommun handlar vi för ca 1 500 000 000 kronor •Ekonomiska och politiska målsättningar samt juridiska krav skall vägas samman •Påverkan på utvecklingen genom krav ex miljö - etik - kvalitet - pris STADSKONTORET

6 Vilka regler gäller? •EU:s grundläggande principer •EU:s direktiv om upphandling •Nationell lagstiftning (LOU, LUF och LOV) •Lokala riktlinjer –Riktlinjer för upphandlingar och inköp –Riktlinjer för konkurrensutsättning •Tillsyn Konkurrensverket STADSKONTORET

7 Vad är upphandling? • Köp, leasing, hyra eller hyrköp av –Varor –Tjänster –Byggentreprenadtjänster • ALLA köp 1 kr och uppåt STADSKONTORET

8 Vad kan vi vänta oss för förändringar • Upphandlingsutredningen – Gräns för direktupphandling – Statistik – Annonseringsskyldighet • Nya EU-direktiv – Nytt förfarande ger ökade möjligheter till förhandling • LOV inom socialtjänsten • Hur nyheterna skall implementeras och kollektivavtal • Upphandlingsstödsmyndighet STADSKONTORET

9 Direktupphandling Högst 284 631 kr, KF kan besluta om lägre gräns(värde på årsbasis för hela kommunen) Otillåten direktupphandling kan leda till marknadsskadeavgift max 10 000 000 kr STADSKONTORET

10 Inköpscentraler Statens inköpscentral SKI - Kommentus Inköpscentral STADSKONTORET

11 Ramavtal Fördelningsnyckel Rangordning Förnyad konkurrensutsättning STADSKONTORET

12 Upphandlingsprocessen xxxxxx STADSKONTORET Uppföljning Förstudie Förfrågnings- underlag Annons Den gemensamma affären Avtal Anbuds- utvärdering Beslut Utvärdering

13 Upphandlingsförfaranden – tröskelvärden Direktupphandling •Förenklat förfarande •Urvalsförfarande Öppet förfarande Selektivt förfarande Förhandlat förfarande Konkurrenspräglad dialog STADSKONTORET

14 Hur kan man ställa krav? Krav på leverantören Krav på tjänsten – obligatoriska krav Krav som utvärderas Kontraktsvillkor - utförandekrav STADSKONTORET

15 Hur bör ett förfrågningsunderlag ser ut? Inbjudan – introduktion Administrativa villkor Kravspecifikation Krav på leverantör Hur prövningen görs Avtalsvillkor STADSKONTORET

16 Prövning av anbud Lägsta pris Ekonomiskt mest fördelaktigt - utvärderingsmodeller STADSKONTORET

17 Annonsering TendSign Mercell E-avrop Prenumeration för leverantörer CPV-kod och geografiskt område STADSKONTORET

18 Frågor o svar Kompletteringar Under annonseringen Under utvärderingen STADSKONTORET

19 Tilldelningsbeslut Skälen till valet Avtalsspärr STADSKONTORET

20 Avtalsspärr, överprövning och skadestånd 10 alt 15 dagar avtalsspärr Förlängd avtalsspärr Interimistiskt beslut Överprövning av ett avtals giltighet STADSKONTORET

21 Upphandlingsskadeavgift Konkurrensverket Obligatoriskt när det finns en dom att ett avtal får bestå Eget initiativ när det är otillåten direktupphandling STADSKONTORET

22 Vad gör vi för att underlätta för våra leverantörer •Elektronisk upphandling •Varudistribution •Utbildning – övergripande regelverk 13 mars em •Öppet hus – den 16 april 2013 STADSKONTORET

23 Vad gör vi för att underlätta för våra leverantörer •Elektronisk handel •Utbildning av personal som gör inköp •Avtalsuppföljning internt •Möten med leverantörer under avtalstiden STADSKONTORET

24 Tips •Upphandlingar annonseras på hemsidan •Prenumerera på upphandlingar och få mail när en upphandling annonseras •Förteckning av nuvarande avtal finns på hemsidan •Läs förfrågningsunderlag tidigt – vänta inte •Är något oklart - ställ frågor STADSKONTORET

25 Tips •Begär ut handlingar •Överprövningar påverkar inte kommande affärer •Upphandlingsstödet hos Kammarkollegiet •Konkurrensverket – tillsynsmyndighet STADSKONTORET


Ladda ner ppt "Hur länge har vi haft vi regler? • STADSKONTORET."

Liknande presentationer


Google-annonser