Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ramavtalet i fokus Ing-Marie Trygg Upphandlingsbolaget Att upphandla utvärdering Förutsättningar för upphandling av utvärderings- och forskningstjänster.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ramavtalet i fokus Ing-Marie Trygg Upphandlingsbolaget Att upphandla utvärdering Förutsättningar för upphandling av utvärderings- och forskningstjänster."— Presentationens avskrift:

1 Ramavtalet i fokus Ing-Marie Trygg Upphandlingsbolaget Att upphandla utvärdering Förutsättningar för upphandling av utvärderings- och forskningstjänster. Helena Sagvall Upphandlingsbolaget

2 Innehåll Vilka lagar ska ni förhålla er till när ni upphandlar? Vad innebär lagarna? Upphandling av utvärderare/forskare i Göteborgs stad Att tänka på vid upphandling Tid för frågor Vilka lagar ska ni förhålla er till när ni upphandlar? Vad innebär lagarna? Upphandling av utvärderare/forskare i Göteborgs stad Att tänka på vid upphandling Tid för frågor

3 Vilka lagar finns det att förhålla sig till? LOU (SFS 2007:1091) – Klassiskasektorn; Stat, ladsting, kommun LUFS (SFS 2007:1092)– Försörjningssektorn; vatten, energi, transport m.m. LOV (SFS 2008:962)– landsting/region, valfri för kommun. Övrig lagstiftning, så som Sekretesslagen, Kommunallagen, m.fl. beroende på ert verksamhetsområde. LOU (SFS 2007:1091) – Klassiskasektorn; Stat, ladsting, kommun LUFS (SFS 2007:1092)– Försörjningssektorn; vatten, energi, transport m.m. LOV (SFS 2008:962)– landsting/region, valfri för kommun. Övrig lagstiftning, så som Sekretesslagen, Kommunallagen, m.fl. beroende på ert verksamhetsområde.

4 De fem EG-rättsliga principerna LOU bygger på ett EG-direktiv, vilket baseras på de fem EG- rättsligaprinciperna; Icke-diskriminering Likabehandling Transparens Proportionalitet Ömsesidigt erkännande LOU bygger på ett EG-direktiv, vilket baseras på de fem EG- rättsligaprinciperna; Icke-diskriminering Likabehandling Transparens Proportionalitet Ömsesidigt erkännande

5 Olika sätt att använda LOU på Beroende på vad du ska köpa och vad det beräknas kosta, ska LOU användas på olika sätt. Direktupphandling: < 287 000 Sek Tröskelvärde: 1 919 771 Sek A eller B- tjänst? Forskningsundantaget! Beroende på vad du ska köpa och vad det beräknas kosta, ska LOU användas på olika sätt. Direktupphandling: < 287 000 Sek Tröskelvärde: 1 919 771 Sek A eller B- tjänst? Forskningsundantaget!

6 Översikt av upphandlingsprocessen Annonsera ( 5 v.) 52 dgr/40 dgr/ca 4 v. Utvärdera ( 2 v.) -Uppfylls ställda krav? -Kontrollera hos SKV mfl. - Bedömning av utvärderingskriterier Tilldela och teckna avtal ( 2.v ) Avtalsspärr 10 dgr. Följa upp (Löpande) Vad har vi för behov? ( 2.v) Skapa en sakkunnig arbetsgrupp Skapa förfrågningsunderlag ( 4 v.) - Vad ska tjänsten innehålla? - Hur och när ska den användas? - Vad ska bli resultatet?

7 Vad händer om jag inte följer lagen? Under upphandlingsprocessen Rättelse Ny upphandling Skadestånd Efter upphandlingsprocessen, under avtalsperioden Skadestånd Marknadsskadeavgift, upp till 10% av avtalets värde Under upphandlingsprocessen Rättelse Ny upphandling Skadestånd Efter upphandlingsprocessen, under avtalsperioden Skadestånd Marknadsskadeavgift, upp till 10% av avtalets värde Vad händer om jag inte följer lagen?

8 Upphandling av utvärderare i Göteborgs stad Ramavtal för Utvärderare (Ale, Härryda, Kungsbacka, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Öckerö) Objektsupphandlingar för enskilda projekt av följeforskare och annat som faller utanför befintliga ramavtal. Följeforskare kommer bli en del av nästa upphandling. Ramavtal för Utvärderare (Ale, Härryda, Kungsbacka, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Öckerö) Objektsupphandlingar för enskilda projekt av följeforskare och annat som faller utanför befintliga ramavtal. Följeforskare kommer bli en del av nästa upphandling. Upphandling av utvärderare/forskare i Göteborgs Stad

9 När upphandlingsbolaget upphandlar… Beskriver vi uppdraget så utförligt som möjligt! Ställer vi anpassade krav på tillexempel: Utbildning Erfarenhet/referenser Uppdragsförståelse, beskrivningar/intervjuer. Närvaro i projekt Rapporteringsformer Allt ovan kan dessutom utvärderas Vi kan även behöva reglera: Vad tjänsten inte omfattar Vad verksamheten själva ska bidra med Beskriver vi uppdraget så utförligt som möjligt! Ställer vi anpassade krav på tillexempel: Utbildning Erfarenhet/referenser Uppdragsförståelse, beskrivningar/intervjuer. Närvaro i projekt Rapporteringsformer Allt ovan kan dessutom utvärderas Vi kan även behöva reglera: Vad tjänsten inte omfattar Vad verksamheten själva ska bidra med När Upphandlingsbolaget upphandlar utvärderare till enskilda projekt

10 Att tänka på vid upphandling Tänk efter före! Skapa och förankra en realistisk tidsplan i ert projekt Behandla alla anbudsgivarna lika i alla lägen Dokumentera Använd den hjälp som finns: - Era lokala upphandlingsavdelningar/enheter/bolag - Tillväxtverket - Konkurrensverket - SKL - Upphandlingskonsulter Tänk efter före! Skapa och förankra en realistisk tidsplan i ert projekt Behandla alla anbudsgivarna lika i alla lägen Dokumentera Använd den hjälp som finns: - Era lokala upphandlingsavdelningar/enheter/bolag - Tillväxtverket - Konkurrensverket - SKL - Upphandlingskonsulter Att tänka på vid upphandling

11 Förutom att ni följer lagstiftningen, får ni förhoppningsvis en väl definierad tjänst där ni genom proaktivt arbete undviker avtalsproblem i framtiden! Vad vinner jag på att upphandla en tjänst?


Ladda ner ppt "Ramavtalet i fokus Ing-Marie Trygg Upphandlingsbolaget Att upphandla utvärdering Förutsättningar för upphandling av utvärderings- och forskningstjänster."

Liknande presentationer


Google-annonser