Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kapitel 6 Offentlig upphandling. Program  Offentlig upphandlings egenskaper  lagar för offentlig upphandling  Europadirektivet för offentlig upphandling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kapitel 6 Offentlig upphandling. Program  Offentlig upphandlings egenskaper  lagar för offentlig upphandling  Europadirektivet för offentlig upphandling."— Presentationens avskrift:

1 Kapitel 6 Offentlig upphandling

2 Program  Offentlig upphandlings egenskaper  lagar för offentlig upphandling  Europadirektivet för offentlig upphandling  Annonsering och förfaranden för offentlig upphandling  Upphandlingsprocess  Den offentliga upphandlingens följder

3 Offentlig upphandlings egenskaper  Offentlig verksamhet spelar en väsentlig roll på interna marknader  2002 omfattade den offentliga upphandlingen 16,3% av BNP inom EU  EU strävar efter en fri marknad utan hinder

4 Offentlig upphandlings egenskaper  Offentligt ansvar:  Upphandlingsprocessens legitimitet är viktig  Offentlig verksamhet ska följa europeiska upphandlingslagar  Processen är procedurorienterad istället för resultat- och prestationsorienterad  Detta har ofta negativ påverkan på effektivitet  Inte föremål för fri marknad:  Offentlig verksamhet finansieras med skattepengar  Inte alltid en drivet av att skapa bäst värde för skattebetalarna  Ibland fokus på annat än kommersiella mål:  Stödja lokala affärer  Hållbara investeringar

5 Offentlig upphandlings egenskaper  Ibland sätts budgetar årsvis:  Om hela budgeten inte används ett år så kommer den att sänkas nästa år  Detta resulterar i att utgifterna ökar vid slutet av året  Ofta beaktas bara inköpspriset för respektive vara och tjänste (snarare än de totala ägandekostnaderna)  Professionaliserandet av offentlig upphandling är en långsam process

6 Lagstiftning för offentlig upphandling  De viktigaste beståndsdelarna i lagstiftning för offentlig upphandling är europadirektiven för offentlig upphandling  2004/17 för försörjningssektorerna  2004/18 för den klassiska sektorn Lagar för offentlig upphandling föreskriver, på ett formellt sätt, tillvägagångssättet för offentliga kontrakt. Lagar för offentlig upphandling föreskriver, på ett formellt sätt, tillvägagångssättet för offentliga kontrakt.

7 Europadirektivens omfattning  Omfattning:  All offentlig verksamhet (statliga, regionala eller lokala myndigheter och organ som faller under offentlig lag)  Direktiven för offentlig upphandling:  Kontrakt för materialförsörjning, byggentreprenader och tjänster  Ramavtal:  Avtal mellan en eller flera upphandlande enheter och en eller flera leverantörer  För att etablera de styrande kontraktsvillkoren för en given tidsperiod

8 Europadirektivens omfattning  För ett begränsat anta offentliga verksamheter krävs inte den europeiska offentliga upphandlingen... särskilda regler gäller för:  Förvarsdepartementets avtal  Hemliga uppdrag eller uppdrag med syfte att upprätthålla rikets säkerhet  Avtal baserade på internationella traktat  Uppdrag mellan olika offentliga verksamheter

9 Europeiska tröskelvärden Den klassiska sektornTröskelvärde Byggentreprenader€ 5.150.000 Varor: Statliga myndigheter€ 133.000 Varor: Övriga myndigheter€ 206.000 Tjänster: Statliga myndigheter€ 133.000 Tjänster: Övriga myndigheter€ 206.000 Försörjningssektorerna Byggentreprenader€ 5.150.00 Varor€ 412.000 Tjänster€ 412.000

10 Förfaranden vid offentlig upphandling  Formellt meddelande, annonsering genom vilket den upphandlande enheten bjuder in intresserade parter att avge anbud  Formellt meddelande sänds till Tender Electronic Daily (TED)  Tre olika typer av meddelanden:  Förhandsannonsering  Annons om upphandling  Efterannonsering

11 Europeiska upphandlingsförfaranden Öppet förfarande: Alla på marknaden kan deltaga Selektivt förfarande: Fokuserat på prekvalificering Konkurrenspräglad dialog: Används i komplexa projekt för att undersöka vilken lösning som bäst passar in i en funktionell specifikation Förhandlat förfarande med/utan meddelande om upphandling: Förhandsmeddelande: förhandlingar om utförande och möjliga kostnader. Med eller utan förkvalificering. Projekttävlan: En jury väljer ut en part att utföra projektet. Förfarandet måste vara tydligt och unikt. Öppet förfarande: Alla på marknaden kan deltaga Selektivt förfarande: Fokuserat på prekvalificering Konkurrenspräglad dialog: Används i komplexa projekt för att undersöka vilken lösning som bäst passar in i en funktionell specifikation Förhandlat förfarande med/utan meddelande om upphandling: Förhandsmeddelande: förhandlingar om utförande och möjliga kostnader. Med eller utan förkvalificering. Projekttävlan: En jury väljer ut en part att utföra projektet. Förfarandet måste vara tydligt och unikt.

12 Upphandlingsprocess (1) 1. Definierande av specifikationer  Proportionalitet: i linje med uppdragets art  Icke-diskriminerande: specifikationen får inte innehålla handelshinder  Likabehandling: rättvis konkurrens som skapar en gemensam spelplan för leverantörer 2. Leverantörsurval  Separation av urvals- och tilldelningskriterium  Utvärdera leverantörer enligt uteslutningsprincip först  Därefter efter duglighetskriterium  Informera leverantörer när de inte valts in på kortlistan

13 Upphandlingsprocess (2) 3. Inhämtande av anbud och kontraktstilldelning  Inledande tilldelning av anbud:  Baserad på lägst pris  Baserat på ekonomiskt mest fördelaktiga anbud  Informera ej utvalda parter om avslag  Kontraktstilldelning till vald leverantör

14 Den offentliga upphandlingens följder  Motstånd mot procedurer från offentliga inköpare  Framgångsrikt införande av europeisk lagstiftning kräver tydligt strukturerade inköpsprocesser och en professionell organisation  Ledningskultur i offentlig verksamhet skapar problem  Granskning av den korrekta tillämpningen av dessa procedurer krävs  Europeiska upphandlingsförfaranden har utvecklats utan att beakta inköpsfunktioners nuvarande roll och förmåga… Inköpsfunktionen för offentlig upphandling borde drastiskt förbättras

15 Grad av efterlevnad Inköpsvolym Antal projekt Sektor20022004Ökning 2004Ökning Departement80-90% 0-10%50-60%70-80%10-20% Städer och kommuner 30-40%40-50%10-20%0-10%20-30%10-20% Provinser40-50%70-80%30-40%20-30%40-50%10-20% Vattenverk40-50%50-60%10-20% 20-30%10-20% Akademiska sjukhus 20-30%50-60%30-40%20-30%50-60%30-40% Tekniska högskolor 10-20%30-40%10-20%0-10%10-20% Universitet40-50%50-60%10-20%20-30%40-50%20-30% Museum0-10% 10-20% 0-10% Polisdistrikt30-40%40-50%10-20%20-30%40-50%20-30% För alla offentliga verksamheter i Holland Ibid Significant, 2004

16 Slutsatser  Anskaffning inom offentlig sektor omfattar mycket pengar.  EU-direktiven har avsevärd påverkan på offentlig upphandling.  Offentlig upphandling syftar främst till att uppnå politiska syften och planer.  Upphandlande enheter måste respektera europeiska tröskelvärden.


Ladda ner ppt "Kapitel 6 Offentlig upphandling. Program  Offentlig upphandlings egenskaper  lagar för offentlig upphandling  Europadirektivet för offentlig upphandling."

Liknande presentationer


Google-annonser