Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kapitel 6 Offentlig upphandling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kapitel 6 Offentlig upphandling"— Presentationens avskrift:

1 Kapitel 6 Offentlig upphandling

2 Program Offentlig upphandlings egenskaper
lagar för offentlig upphandling Europadirektivet för offentlig upphandling Annonsering och förfaranden för offentlig upphandling Upphandlingsprocess Den offentliga upphandlingens följder

3 Offentlig upphandlings egenskaper
Offentlig verksamhet spelar en väsentlig roll på interna marknader 2002 omfattade den offentliga upphandlingen 16,3% av BNP inom EU EU strävar efter en fri marknad utan hinder

4 Offentlig upphandlings egenskaper
Offentligt ansvar: Upphandlingsprocessens legitimitet är viktig Offentlig verksamhet ska följa europeiska upphandlingslagar Processen är procedurorienterad istället för resultat- och prestationsorienterad Detta har ofta negativ påverkan på effektivitet Inte föremål för fri marknad: Offentlig verksamhet finansieras med skattepengar Inte alltid en drivet av att skapa bäst värde för skattebetalarna Ibland fokus på annat än kommersiella mål: Stödja lokala affärer Hållbara investeringar

5 Offentlig upphandlings egenskaper
Ibland sätts budgetar årsvis: Om hela budgeten inte används ett år så kommer den att sänkas nästa år Detta resulterar i att utgifterna ökar vid slutet av året Ofta beaktas bara inköpspriset för respektive vara och tjänste (snarare än de totala ägandekostnaderna) Professionaliserandet av offentlig upphandling är en långsam process

6 Lagstiftning för offentlig upphandling
De viktigaste beståndsdelarna i lagstiftning för offentlig upphandling är europadirektiven för offentlig upphandling 2004/17 för försörjningssektorerna 2004/18 för den klassiska sektorn Lagar för offentlig upphandling föreskriver, på ett formellt sätt, tillvägagångssättet för offentliga kontrakt.

7 Europadirektivens omfattning
All offentlig verksamhet (statliga, regionala eller lokala myndigheter och organ som faller under offentlig lag) Direktiven för offentlig upphandling: Kontrakt för materialförsörjning, byggentreprenader och tjänster Ramavtal: Avtal mellan en eller flera upphandlande enheter och en eller flera leverantörer För att etablera de styrande kontraktsvillkoren för en given tidsperiod

8 Europadirektivens omfattning
För ett begränsat anta offentliga verksamheter krävs inte den europeiska offentliga upphandlingen... särskilda regler gäller för: Förvarsdepartementets avtal Hemliga uppdrag eller uppdrag med syfte att upprätthålla rikets säkerhet Avtal baserade på internationella traktat Uppdrag mellan olika offentliga verksamheter

9 Europeiska tröskelvärden
Den klassiska sektorn Tröskelvärde Byggentreprenader Varor: Statliga myndigheter Varor: Övriga myndigheter Tjänster: Statliga myndigheter Tjänster: Övriga myndigheter Försörjningssektorerna Varor Tjänster

10 Förfaranden vid offentlig upphandling
Formellt meddelande, annonsering genom vilket den upphandlande enheten bjuder in intresserade parter att avge anbud Formellt meddelande sänds till Tender Electronic Daily (TED) Tre olika typer av meddelanden: Förhandsannonsering Annons om upphandling Efterannonsering

11 Europeiska upphandlingsförfaranden
Öppet förfarande: Alla på marknaden kan deltaga Selektivt förfarande: Fokuserat på prekvalificering Konkurrenspräglad dialog: Används i komplexa projekt för att undersöka vilken lösning som bäst passar in i en funktionell specifikation Förhandlat förfarande med/utan meddelande om upphandling: Förhandsmeddelande: förhandlingar om utförande och möjliga kostnader. Med eller utan förkvalificering. Projekttävlan: En jury väljer ut en part att utföra projektet. Förfarandet måste vara tydligt och unikt.

12 Upphandlingsprocess (1)
Definierande av specifikationer Proportionalitet: i linje med uppdragets art Icke-diskriminerande: specifikationen får inte innehålla handelshinder Likabehandling: rättvis konkurrens som skapar en gemensam spelplan för leverantörer Leverantörsurval Separation av urvals- och tilldelningskriterium Utvärdera leverantörer enligt uteslutningsprincip först Därefter efter duglighetskriterium Informera leverantörer när de inte valts in på kortlistan

13 Upphandlingsprocess (2)
Inhämtande av anbud och kontraktstilldelning Inledande tilldelning av anbud: Baserad på lägst pris Baserat på ekonomiskt mest fördelaktiga anbud Informera ej utvalda parter om avslag Kontraktstilldelning till vald leverantör

14 Den offentliga upphandlingens följder
Motstånd mot procedurer från offentliga inköpare Framgångsrikt införande av europeisk lagstiftning kräver tydligt strukturerade inköpsprocesser och en professionell organisation Ledningskultur i offentlig verksamhet skapar problem Granskning av den korrekta tillämpningen av dessa procedurer krävs Europeiska upphandlingsförfaranden har utvecklats utan att beakta inköpsfunktioners nuvarande roll och förmåga… Inköpsfunktionen för offentlig upphandling borde drastiskt förbättras

15 Grad av efterlevnad För alla offentliga verksamheter i Holland
Inköpsvolym Antal projekt Sektor 2002 2004 Ökning Departement 80-90% 0-10% 50-60% 70-80% 10-20% Städer och kommuner 30-40% 40-50% 20-30% Provinser Vattenverk Akademiska sjukhus Tekniska högskolor Universitet Museum Polisdistrikt Ibid Significant, 2004

16 Slutsatser Anskaffning inom offentlig sektor omfattar mycket pengar.
EU-direktiven har avsevärd påverkan på offentlig upphandling. Offentlig upphandling syftar främst till att uppnå politiska syften och planer. Upphandlande enheter måste respektera europeiska tröskelvärden.


Ladda ner ppt "Kapitel 6 Offentlig upphandling"

Liknande presentationer


Google-annonser