Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vid Offentlig Upphandling Att lämna anbud. … ska ske på ett etiskt och affärs- mässigt sätt genom att: UPPHANDLINGSPOLICY • Utnyttja konkurrens • Behandla.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vid Offentlig Upphandling Att lämna anbud. … ska ske på ett etiskt och affärs- mässigt sätt genom att: UPPHANDLINGSPOLICY • Utnyttja konkurrens • Behandla."— Presentationens avskrift:

1 vid Offentlig Upphandling Att lämna anbud

2 … ska ske på ett etiskt och affärs- mässigt sätt genom att: UPPHANDLINGSPOLICY • Utnyttja konkurrens • Behandla anbuds- givare objektivt och likformigt • De som upphandlar har hög kompetens • Information sprids om aktuella upp- handlingsfrågor • Resultatansvarig får nödvändigt stöd • Förfrågningsunderlag och upphandlingsavtal underställs upphand- lings- eller juridisk expertis

3 … ska präglas av stort brukarin- flytande. Regleras av: UPPHANDLINGSPOLICY • Lag om Offentlig Upphandling • Konkurrenslag • Lag om ingripande mot otillbörligt beteende avseende off. upphandling •Beslutsordning för tecknande av ramavtal Enligt LOUs definitioner utgör kommunen en uphandlande myndighet

4 … ska verka för en långsiktigt hållbar utveckling genom att: MILJÖPOLICY ” så långt som möjligt välja varor och tjänster som är miljöanpassade, både med avseende på den yttre miljön och arbetsmiljön ”

5 Varor som innehåller ämnen som är • förbjudna eller • har mycket starkt negativa hälso- eller miljöeffekter köps inte in. OBS! Miljöfaktorer ska vägas mot andra faktorer i upphandlingen som pris, driftskostnad, funktion och kvalitet. Det totalt sett mest fördelaktiga anbudet väljs. MILJÖPOLICY

6 MILJÖPOLICY Regler för krav på varor, tjänster och entreprenader m m Miljöstyrningsrådet

7 VERKSAMHET • Personal • Ramavtal • Specifika köp • Övrigt upphandlings- stöd, rådgivning • Information • Upphandlingsnytt • Informationsfolder • Hemsida • Internutbildning • Kompetenshöjande åtgärder • Konferens/seminarier/ mässor • Samverkan Söder- törnsgruppen • Brukarinflytande • Tillgänglighet • Uppföljning - enkät

8 ANNONSERINGSREGLER, RAPPORTERING Annonsen ska skickas till Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer (EUT) för att införas i databasen Tender Electronic Daily (TED)

9 Nacka kommuns hemsida www.nacka.se

10 AVTALSFÖRTECKNING •TED • EUT •www.nacka.se/e-avrop • Beställ från Nacka kommun Upphandling Aktuella och pågående upphand- lingar hittar du på följande platser:

11 INFORMATION •www.kkv.se Information om offentlig upphand- ling hittar du här:

12 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehåll: • Administrativa föreskrifter • Föfrågningsunderlag • Kommersiella villkor • Anbudsformulär • Bilagor

13 LÄMNA ANBUD - tips • Läs handlingarna • Bilda projektgrupp • Gör tidplan • Fördela uppgifter • Beställ dokument som ska bifogas och uppgifter som måste inhämtas

14 LÄMNA ANBUD - tips Förhandlingar internt/externt som påverkar prissättningen Frågelista över oklarheter Begär skriftliga svar Gå igenom förfrågnings- underlaget

15 LÄMNA ANBUD - tips • Skall-krav och bör-krav • Beskriv kravuppfyllandet (kvalitet etc) • Gå igenom de kommersiella villkoren • Avtalet • Sätt priset

16 LÄMNA ANBUD - tips Upprätta anbudet enl. förfråg- ningsunderlagets anvisningar Följ dispositionen Använd anbudsformulär som ev. bifogats förfrågnings-underlaget

17 LÄMNA ANBUD - tips Basera anbudet på kvalifice- ringskrav och utvärderings- kriterier Rangordna och vikta Alternativanbud

18 LÄMNA ANBUD - tips Kontrollera att alla begärda bilagor finns, kontaktperson för frågor kring anbudet är angivet och att denne är tillgänglig under anbudets giltighetstid.

19 ? LÄMNA ANBUD - checklista • Har jag svarat på alla frågor • Har jag följt anvisningarna • Uppfyller jag alla skall-krav • Uppfyller jag alla bör-krav • Har jag använt anbudsformulär • Har jag bifogat alla begärda handlingar

20 • Behörig person har skrivit under anbudet • Anbudet lämnas i så många ex som begärts i förfrågnings- underlaget • Anbudet läggs i förslutet omslag • Märk kuvertet • Lämna in det i tid HUR SKA ANBUDET SE UT? Lycka till!


Ladda ner ppt "Vid Offentlig Upphandling Att lämna anbud. … ska ske på ett etiskt och affärs- mässigt sätt genom att: UPPHANDLINGSPOLICY • Utnyttja konkurrens • Behandla."

Liknande presentationer


Google-annonser