Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EU-förordningar om licens för järnvägsföretag och om ramavtal för infrastrukturkapacitet Branschrådet 2014-01-14 Susanne Karlsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EU-förordningar om licens för järnvägsföretag och om ramavtal för infrastrukturkapacitet Branschrådet 2014-01-14 Susanne Karlsson."— Presentationens avskrift:

1 EU-förordningar om licens för järnvägsföretag och om ramavtal för infrastrukturkapacitet Branschrådet 2014-01-14 Susanne Karlsson

2 Bakgrund • Kommissionen ska/får anta sexton genomförandeakter till SERA-direktivet – T.ex. ramavtal för infrastrukturkapacitet (artikel 42.8) och licens för järnvägsföretag (artikel 17.5) • Tidplan – Ramavtal för infrastrukturkapacitet (artikel 42.8) – Arbetsgruppsmöte den 7 januari 2014 – Presentation för SERAC i november 2013 och i februari 2014 och planerad omröstning i SERAC i juni 2014 – Licens – Arbetsgruppsmöte den 16 december 2013 – Presentation för SERAC i november 2013 och planerad omröstning i SERAC den 5-6 februari 2014

3 Ramavtal • Ramavtal om infrastrukturkapacitet får ingås mellan infrastrukturförvaltare och sökande • Syftet med förordningen är att kunna erbjuda förutsägbarhet för investeringar. Förordningen ska säkra att ramavtalen är icke-diskriminerande.

4 Ramavtal • Infrastrukturförvaltare ska publicera en beskrivning av tillgänglig ramavtalskapacitet • Vilka avgifter infrastrukturförvaltare får ta ut • Infrastrukturförvaltare ska beräkna maximal kapacitet för ramavtal • Tilldelning av ramavtal – Flexibilitet för sökande att ansöka under året – En ansökan leder till samrådsförfarande med övriga sökande

5 Ramavtal • Tak för ramavtal – Maximalt 50 % av kapaciteten, – Huvudregel med maximalt 20 % av kapaciteten för en sökande, undantagsfall 30 % vid t.ex. stora investeringar i rullande materiell. • Låg nyttjandegrad av ramavtalet ska leda till att hela eller delar av ramavtalet sägs upp • Sanktionsavgifter vid ändring eller uppsägning av ramavtal

6 Ramavtal • Diskussion – Behöver förordningen ange ett maximalt tak för ramavtal? KOM vill begränsa hur mycket kapacitet som erbjuds i ramavtal på en sträcka samt per sökande. – När i förhållande till den årliga kapacitetstilldelningen ska ramavtal ingås? – Behöver förordningen närmare reglera längre ramavtal eller är direktivet tillräckligt med kontroll av regleringsorganen?

7 Licens • För att kunna tillhandahålla järnvägstransporter ska järnvägsföretaget ha en licens. • Syftet med förordningen • Problem idag med licensmyndigheter i vissa medlemsstater som ställer ytterligare nationella krav på sökande av licens och att licensmyndigheterna inte granskar att kraven i beviljade licenser upprätthålls. • Mallen för licensen är inte obligatorisk att använda, en rekommendation.

8 Licens • Innehåll i förordningen – Nuvarande rekommendationen avseende mall för licens föreslås bli obligatorisk för licensmyndigheterna. – En maximal nivå för avgiften för licensen och när den får tas ut. – Licensmyndigheten ska publicera vilka krav på försäkringsskydd som gäller i den aktuella medlemsstaten. – Krav på yrkeskunnande ska anses uppfyllt om sökande har ett säkerhetsintyg. – Sökande (mindre eller nystartad) ska anses ha ekonomisk förmåga om den har nettotillgångar om minst 100 000 euro.

9 Licens • Diskussion kring om Kommissionens förslag i alla delar ryms inom mandatet för artikel 17.5 – Förordningen ska närmare specificera användningen av en gemensam mall för licensen och om så behövs, för att säkerställa en sund och effektiv konkurrens, närmare specificera förfarandet för tillämpningen av artikel 17. • Gemensam mall och i övrigt saknas motivering kring varför reglering kring förfarandet behövs. • Licensmyndigheternas avgifter bör t.ex. inte regleras i förordningen. • Undvika sammanblandning med krav på kontroll av yrkeskunnande för säkerhetsintyg och kontroll av ledningens yrkeskunnande för licensen.


Ladda ner ppt "EU-förordningar om licens för järnvägsföretag och om ramavtal för infrastrukturkapacitet Branschrådet 2014-01-14 Susanne Karlsson."

Liknande presentationer


Google-annonser