Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Krav på tillförlitlighet i TSD trafikstyrning och signalering Maria Fahlén.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Krav på tillförlitlighet i TSD trafikstyrning och signalering Maria Fahlén."— Presentationens avskrift:

1 Krav på tillförlitlighet i TSD trafikstyrning och signalering Maria Fahlén

2 Om presentationen • Bakgrund – Förslaget från UNISIG – Förslaget från Europeiska järnvägsbyrån (ERA) – Synpunkter på förslaget från ERA • Kommissionens förslag inför omröstningen i RISC • Vad händer sen?

3 Bakgrund • Krav på tillgänglighet/tillförlitlighet är en öppen punkt i TSD trafikstyrning och signalering Ofta förekommande driftstörningar som orsakas av fel i utrustning för trafikstyrning och signalering kommer att minska systemets säkerhet. För att undvika detta ska minimikrav för tillförlitlighet/tillgänglighet specificeras. • Detta har tolkats som att tillgänglighetskravet ska gälla ”tillgänglighet för säkerhet”

4 Förslaget från UNISIG • Antaganden i UNISIG:s utredning från december 2012 – Farlig situation: En tågklarerare har mer än ett tåg utan fungerande tågskyddssystem inom sitt ansvarsområde – Det tar i genomsnitt 1 h innan ett tåg utan fungerande tågskyddssystem hanterats, så att det inte längre är tågklarerarens ansvar – En tågklarerare ansvarar i genomsnitt för 20 tåg samtidigt – Den farliga situationen kan accepteras en gång vart tionde år för en enskild tågklarerare • Resultat: MTBF (mean time between failures) för en enskild ombordutrustning ska vara mer än 5 770 drifttimmar

5 Förslaget från ERA • ERA:s förslag hösten 2013, baserat på UNISIG:s utredning – ”operatörer” ska få nödvändig information för att skriva regler för situationer med trasigt tågskydds-/talkommunikationssystem – tekniska filen för ett marksystem respektive ett ombordsystem ska innehålla beräknade tillgänglighets/tillförlitlighetsvärden – MTBF (mean time between failures) för fel i en ETCS ombord- utrustning (”Isolation”-fel) ska vara mer än 10 000 drifttimmar – MTBF (mean time between failures) för fel i GSM-R ombord som förhindrar talkommunikation mellan förare och tågklarerare ska vara mer än 10 000 drifttimmar – högre banavgifter kan tas ut för fordon med låg MTBF

6 Synpunkter på förslaget från ERA • EIM avvisar kravnivån – Tveksam legal möjlighet för infrastrukturförvaltare att ha högre banavgifter för fordon med låg MTBF • Frankrike önskar MTBF på minst 24 390 drifttimmar • Tyskland önskar MTBF på minst 25 000 drifttimmar • Danmark önskar MTBF på minst 75 000 drifttimmar • Sverige önskar MTBF på minst 100 000 drifttimmar • Schweiz önskar MTBF på minst 117 000 drifttimmar

7 Kommissionens förslag inför omröstning i RISC • Sifferkraven på ETCS ombord och på GSM-R ombord föreslås bli öppna punkter • Krav på att det ska finnas information om systemens beräknade tillgänglighet i tekniska filen behålls

8 Vad händer sen? • Nästa version av TSD trafikstyrning och signalering är planerad att utkomma i slutet av 2015 • Till dess ges en ny möjlighet att hitta en kravnivå som det går att enas om

9 Kontakt Maria Fahlén 010-495 55 78 maria.fahlen@transportstyrelsen.se


Ladda ner ppt "Krav på tillförlitlighet i TSD trafikstyrning och signalering Maria Fahlén."

Liknande presentationer


Google-annonser