Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Näringsdepartementet 4:e Järnvägspaketet •När kommer de olika frågorna att förhandlas? •Vad händer efter remissrundan?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Näringsdepartementet 4:e Järnvägspaketet •När kommer de olika frågorna att förhandlas? •Vad händer efter remissrundan?"— Presentationens avskrift:

1 Näringsdepartementet 4:e Järnvägspaketet •När kommer de olika frågorna att förhandlas? •Vad händer efter remissrundan?

2 Näringsdepartementet När förhandlas paketets olika delar? •Rådet behandlar paketets 6 rättsakter sekventiellt, EP parallellt. •EP beslutar sannolikt om alla rättsakterna under hösten 2013 och har då en ståndpunkt rörande hela paketet i första läsningen. •IE siktar på rådsbeslut om allmän inriktning rörande förslaget till omarbetning av driftskompatibilitetsdirektivet i juni i år.

3 Näringsdepartementet När förhandlas paketets olika delar? •LT tar troligen hand om förslagen till ändring av säkerhetsdirektivet respektive av ERA- förordningen under hösten 2013. Om tid finns kan LT även tänkas påbörja behandlingen av ”marknadsöppningsfrågorna” •EL får sannolikt ta hand resterande delar av paketet under första halvan av 2014, varefter rådet kan ta ställning till EP:s beslut i första läsningen.

4 Näringsdepartementet När förhandlas paketets olika delar? •Valet till EP i juni 2014 och utseende av ny kommission (tillträder 1 januari 2015) kan påverka tempot i paketets behandling. •I dagsläget verkar det mer sannolikt med förlikning än beslut om paketet i första läsningen. •Möjligen kommer paketet att kunna antas under våren 2014. Om inte, kan det dra ut på tiden ända till våren 2015.

5 Näringsdepartementet Vad händer efter remissrundan? •19/4 stoppdatum för remissinstansernas synpunkter på paketet, därefter: •sammanställning och analys av remissyn- punkterna, •beslut om utvecklade svenska förhandlings- ståndpunkter, •ställningstagande till eventuellt behov av expanderad förhandlingsstödorganisation.


Ladda ner ppt "Näringsdepartementet 4:e Järnvägspaketet •När kommer de olika frågorna att förhandlas? •Vad händer efter remissrundan?"

Liknande presentationer


Google-annonser