Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna. Dagordning • Inledning (Transportstyrelsen) • Föregående mötesanteckningar (alla) • Projektplan för införande av regler i TSD Drift (Transportstyrelsen)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna. Dagordning • Inledning (Transportstyrelsen) • Föregående mötesanteckningar (alla) • Projektplan för införande av regler i TSD Drift (Transportstyrelsen)"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna

2 Dagordning • Inledning (Transportstyrelsen) • Föregående mötesanteckningar (alla) • Projektplan för införande av regler i TSD Drift (Transportstyrelsen) • Utkast till beskrivning av de kommande förändringarna med anledning av införande av regler i TSD Drift och upphävande av JTF (Transportstyrelsen) • Alternativ för hantering av de gemensamma reglerna (referensgruppen) • Genomgång av identifierade risker (alla) • Övriga frågor (alla) • Nästa möte

3 Projektets omfattning Undersöka konsekvenser och föreslå lämpliga införandedatum för regler i TSD Drift Ta fram föreskrifter som inför regler i den TSD Drift som föreslås börja gälla den 1 januari 2016 Föreskrifterna omfattar samtliga trafikeringssystem

4 Avgränsningar Projektet ska inte ta fram genomförandeplanen för TSD Drift Projektet ska inte hantera önskemål om ändringar i TSD Drift Projektet ska inte genomföra ändringar i JTF handbok

5 Tidplan TSD Drift Undersöka konsekvenser och föreslå införandedatum (januari – augusti 2014) Sända frågor till referensgruppen mars Svar från referensgruppen maj Sända frågor till referensgruppen maj Svar från referensgruppen juli-augusti

6 Exempel från TSD Drift där vi behöver hjälp att ta fram lämpligt införandedatum 4.2.2.1.3.1 Persontåg Indikeringen av ett tågs bakre ände ska bestå av två röda ljus med fast sken på samma höjd över buffert på transversalaxeln

7 Exempel från TSD Drift där vi behöver hjälp att ta fram lämpligt införandedatum 4.2.3.5.2 Registrering av övervakningsdata ombord på tåget. Järnvägsföretaget ska registrera åtminstone följande data: - … - Aktivering av ljudvarningsanordning (tyfon). - Aktivering av dörrkontroll (öppning, stängning). - …

8 Vilka uppgifter behöver Transportstyrelsen? • Förslag till lämpligt införandedatum • Kostnader för att uppfylla krav i TSD Drift – Behövs ny- eller ombyggnation och i vilken omfattning? – Behöver dokumentation upprättas, ungefärlig tidsåtgång? – Behövs utbildning eller information och i vilken omfattning? – Andra kostnader?

9 Tidplan TSD Drift, fortsättning Remiss föreskrifterna som inför regler i TSD Drift december (vecka 48) 2014 – februari (vecka 8) 2015 Beslut och trycklov maj 2015 Föreskrifterna föreslås träda i kraft 1 januari 2016 (eventuellt med undantag för vissa regler)

10 Tri, en del av säkerhetstillståndet TRI MRO SÄO Förening A Förening B Förening C TRI Bransch- gemensam Tri Företag A Företag B Företag C TRI Företag A Företag B Företag C I dessa två fall finns en tri som branschen tagit fram. Varje tillståndshavare bygger sin egen tri utifrån den gemensamma. Både framtagandet och tillstånds- prövningen underlättas väsentligt både för den sökande och TS. I detta fall bygger varje tillståndshavare sin egen tri. Det blir mer tidskrävande och resurskrävande både vid framtagandet och vid tillståndsprövningen. Det ger även en otydlighet inom branschen främst för järnvägsföretagen.

11 Riskhantering, JTF omarbetning RISKHANTERING JTF-OMARBETNING NrRiskkällaOrsakMöjliga konsekvenserReferensVärderingMotiveringÅtgärdAnsvarigKlart denStatus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

12 Riskvärdering

13 Risknivå 1 Bristen påverkar endast den egna TRI:n. Frågan ägs och hanteras helt av företagets eget säkerhetsstyrningssystem. Dessa brister noteras men lämnas till varje verksamhetsutövare att åtgärda och följs inte upp gemensamt.

14 Risknivå 2 Bristen kan eventuellt påverka verksamhetsutövarnas förmåga att styra sin trafiksäkerhetsinstruktion och kan ha viss påverkan på de gemensamma delarna av trafiksäkerhetsinstruktionen. Bristen kan åtgärdas eller bevakas gemensamt för att kontrollera om den med tiden kan komma att nå upp till risknivå 3 pga. andra ändringar som kan påverka risken.

15 Risknivå 3 Bristen kommer mycket troligt att påverka verksamhetsutövarens förmåga att styra sin TRI och påverkar de gemensamma delarna, dvs. den kan få effekter för järnvägssystemet som helhet.


Ladda ner ppt "Välkomna. Dagordning • Inledning (Transportstyrelsen) • Föregående mötesanteckningar (alla) • Projektplan för införande av regler i TSD Drift (Transportstyrelsen)"

Liknande presentationer


Google-annonser