Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riskbedömning vid ändring i verksamheten Målet är att bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riskbedömning vid ändring i verksamheten Målet är att bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas."— Presentationens avskrift:

1 Riskbedömning vid ändring i verksamheten Målet är att bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas

2 Tillvägagångssätt - metod Identifiera risker – lyft fram farhågor Bedöm riskerna Upprätta en handlingsplan

3 Riskbedömningen ●ska göras innan förändringen genomförs ●ska avse tiden efter genomförd förändring ●ska göras både på grupp- och individnivå ●ska omfatta såväl fysiska som sociala och psykologiska risker ●Observera att förändringsarbetet i sig kan utgöra en risk för ohälsa!

4 Syfte och mål med riskbedömningen ●Syftet med riskbedömningen är att tidigt involvera de som berörs av förändringen ●Bidra med erfarenheter och lärdomar ●Bred förankring ●”Rätt direkt” ●Målet med riskbedömningen är att genomföra en förändring på bästa möjliga sätt ●Förutse hinder på vägen och mitigera ●Säkerställa att alla är ”med på tåget” Startskottet för att sätta igång en riskbedömning går när man tar beslutet för att en förändring ska genomföras!

5 Stödblankett

6 Steg 1 Risker/farhågor Oros- molnen Hot ●Stor arbetsmängd ●Tidspress ●Svåra/komplicerade arbetsuppgifter ●Liten påverkansmöjlighet/ lågt inflytande ●Otydlig organisation ●Brister i samarbetet ●Ensamarbete ●Våld och hot ●Otydliga arbetsuppgifter ●Arbete från höjd ●Hantering av farliga ämnen ●Dåligt anpassade arbetslokaler ●Ensidigt upprepat arbete ●Ändrad arbetsutrustning ●Buller/vibrationer ●Blöta skräpiga golv ●Yttre omständigheter (väder o vind, årstider, hög/låg ●Passerande trafik ● Exempel som kan innebära risk för ohälsa och olycksfall SPÅNA FRITT!

7 Steg 2 Riskbedömning Värdera ●Sannolikhet ●Konsekvens Och utifrån detta avgör hur allvarlig risken är ●Högt värde= allvarlig ●Lågt värde= inte allvarlig När alla risker är bedömda gör en rimlighetscheck att de som fått höga värden spontant känns som viktigast och prioriterade! Riskvärde

8 Riskmatris Mycket stor risk Stor risk Liten risk Obetydlig risk 3 3

9 Steg 3 Handlingsplan ●Bestäm åtgärder för att hantera risken utifrån principen ●Förebygga ●Mildrande ●Efterhjälpande ●Namnge ansvarig och klardatum ●Bestäm hur ofta uppföljning ska ske

10 Steg 4 Återkoppling ●Informera vad ni kommit fram till på mötet till övriga på lämpligt sätt. ●Anslå handlingsplanen på lämpligt ställe. ●Informera löpande så länge det finns öppna punkter på handlingsplanen. ●Ta aktivt beslut för när handlingsplanen övergår till ordinarie verksamhet och riskbedömningen kan bedömas som avslutad. ●Vid ett avslut bör man utvärdera processen utifall de finns förbättringspunkter kring arbetssättet inför kommande riskbedömningar.


Ladda ner ppt "Riskbedömning vid ändring i verksamheten Målet är att bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas."

Liknande presentationer


Google-annonser