Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Steg 3 – Mötet RUTINER FÖR VÅRT ARBETSMILJÖARBETE FYRA STEG FÖR BÄTTRE ARBETSMILJÖ ARBETSPLATSENS METOD FÖR ARBETSMILJÖUTVECKLING.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Steg 3 – Mötet RUTINER FÖR VÅRT ARBETSMILJÖARBETE FYRA STEG FÖR BÄTTRE ARBETSMILJÖ ARBETSPLATSENS METOD FÖR ARBETSMILJÖUTVECKLING."— Presentationens avskrift:

1 Steg 3 – Mötet RUTINER FÖR VÅRT ARBETSMILJÖARBETE FYRA STEG FÖR BÄTTRE ARBETSMILJÖ ARBETSPLATSENS METOD FÖR ARBETSMILJÖUTVECKLING

2 Förslag till agenda för möte i steg 3 Inledning och uppföljning Kort repetition av 4-stegsmetoden Repetition av resultaten i steg 1 och 2 Uppföljning av handlingsplanen Dagens arbete Presentation av arbetet i steg 3 Presentation av inventeringen av rutiner Utveckling av rutiner Vad händer efter mötet? Fortsatt utveckling av rutiner Arbetsmiljöarbete i vardagen (ca 20 minuter) (ca 2 timmar 30 min) (ca 10 min)

3 Dessa är de fyra stegen RUTINER FÖR VÅRT ARBETSMILJÖARBETE HUR ÄR VÅR ARBETSMILJÖ OCH VAD BEHÖVER VI GÖRA? VÅR VISION FÖR ARBETSMILJÖN OCH HUR VI KOMMER DIT ARBETSMIJÖARBETE I VARDAGEN FÖLJA UPP OCH UTVÄRDERA VÅRT ARBETSMILJÖARBETE

4 Det här gjorde vi i steg 1 UNDERSÖKA HUR VI VILL HA DET SKAPA VISION VÄLJA AKTIVITETER FÖR ATT NÅ VISIONEN FÖRBEREDA UNDERSÖKNING AV ARBETSMILJÖN FÖRBEREDELSER ARBETE PÅ MÖTET

5 UNDERSÖKA ARBETSMILJÖN BEDÖMA & PRIORITERA TA FRAM HANDLINGSPLAN FÖRBEREDA INVENTERING AV RUTINER FÖRBEREDELSER ARBETE PÅ MÖTET Det här gjorde vi i steg 2

6 Syfte och mål med steg 3 RUTINER FÖR VÅRT ARBETSMILJÖARBETE HUR ÄR VÅR ARBETSMILJÖ OCH VAD BEHÖVER VI GÖRA? VÅR VISION FÖR ARBETSMILJÖN OCH HUR VI KOMMER DIT FÖLJA UPP OCH UTVÄRDERA VÅRT ARBETSMILJÖ- ARBETE FÖLJA UPP OCH UTVÄRDERA VÅRT ARBETSMILJÖ- ARBETE ARBETSMILJÖARBETE I VARDAGEN Utveckla och dokumentera de rutiner vi behöver för vårt arbetsmiljöarbete

7 Det här händer i steg 3 INVENTERA RUTINER FÖLJA UPP HANDLINGSPLANEN UTVECKLA RUTINER FÖR ARBETSMILJÖARBETET FÖRBEREDELSER ARBETE PÅ MÖTET

8 Varför är rutiner viktiga? I vissa situationer behöver alla veta vad och hur man ska göra En kvalitetssäkring

9 Vad är en rutin? En rutin är ett på förhand bestämt tillvägagångssätt i en viss situation

10 När är rutiner viktiga i arbetsmiljöarbetet? Vid förändringar i verksamheten Om något händer. Om något händer. För att inte något oönskat ska inträffa. För att inte något oönskat ska inträffa.

11 Har vi rutinerna för de viktigaste situationerna? Behövs det fler rutiner ? Vilka rutiner har vi idag ? Vilka ”viktiga” rutiner ska vi ha? Har vi rutiner för dessa situationer/områden? Hur ser dessa rutiner i så fall ut? Hur fungerar de? Är det något som behöver ändras?

12 Kan något som fungerar mindre bra bli bättre med en rutin? Vad fungerar mindre bra? Hade olyckor eller tillbud kunnat undvikas med rutiner?

13 Vad behöver vi göra åt våra rutiner? Vilka rutiner behöver vi ta fram från grunden? Vilka rutiner har vi redan, men behöver göra ändringar i?

14 Hur, när och av vem ska rutinerna utvecklas?

15 Vad ska en rutin innehålla? SYFTE FREKVENS ANVÄNDARE UTFÖRANDE SYFTE FREKVENS ANVÄNDARE UTFÖRANDE

16 Inför steg 4 RUTINER FÖR VÅRT ARBETSMILJÖARBETE HUR ÄR VÅR ARBETSMILJÖ OCH VAD BEHÖVER VI GÖRA? VÅR VISION FÖR ARBETSMILJÖN OCH HUR VI KOMMER DIT GENOMFÖRANDE FÖLJA UPP OCH UTVÄRDERA VÅRT ARBTSMILJÖ- ARBETE FÖLJA UPP OCH UTVÄRDERA VÅRT ARBTSMILJÖ- ARBETE ARBETSMILJÖARBETE I VARDAGEN

17 Det här händer i steg 4 UTVÄRDERA ARBETSMILJÖARBETET ANALYSERA UTVÄRDERINGS- RESULTATET ANALYSERA UTVÄRDERINGS- RESULTATET BESLUTA OM EV FÖRÄNDRINGAR AV ARBETSMILJÖARBETET FÖRBEREDA NY UNDERSÖKNING AV ARBETSMILJÖN FÖRBEREDELSER ARBETE PÅ MÖTET


Ladda ner ppt "Steg 3 – Mötet RUTINER FÖR VÅRT ARBETSMILJÖARBETE FYRA STEG FÖR BÄTTRE ARBETSMILJÖ ARBETSPLATSENS METOD FÖR ARBETSMILJÖUTVECKLING."

Liknande presentationer


Google-annonser