Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Söderhamnsmodellen inflytande barn & unga. Varför väljer Söderhamns kommun att göra en modell för ungas inflytande & inte bara nyttjar det redan befintliga?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Söderhamnsmodellen inflytande barn & unga. Varför väljer Söderhamns kommun att göra en modell för ungas inflytande & inte bara nyttjar det redan befintliga?"— Presentationens avskrift:

1 Söderhamnsmodellen inflytande barn & unga

2 Varför väljer Söderhamns kommun att göra en modell för ungas inflytande & inte bara nyttjar det redan befintliga?

3 Barn och unga är en resurs Vi i Söderhamn ser på allvar barn och unga som en resurs.Vi i Söderhamn ser på allvar barn och unga som en resurs. För att barn och unga i Söderhamn ska kunna driva för dem viktiga frågeställningar krävs en lärande- och demokratisk process och kunskap om hur det demokratiska samhället fungerar i stort.För att barn och unga i Söderhamn ska kunna driva för dem viktiga frågeställningar krävs en lärande- och demokratisk process och kunskap om hur det demokratiska samhället fungerar i stort. Modellen ska ge barn och unga konkreta möjligheter att påverka i sin vardag.Modellen ska ge barn och unga konkreta möjligheter att påverka i sin vardag.

4 VIKTIGA GRUPPER Fokus/temagrupp er Start efter Viktiga Mötet VIKTIGA KONFERENSEN Återkoppling/ uppföljning teman Våren VIKTIGA VECKAN insamling till gemensam dagordning September VIKTIGA MÖTET mellan Unga & beslutsfattare Viktiga frågor och idéer Framtids visioner (var 4:e år) December Söderhamnsmodellen inflytande barn & unga Prioriterade frågor/idéer förs vidare dit de hör hemma, bl a in i kommunens budgetprocess

5 VIKTIGA VECKAN Insamling av Viktiga frågor och idéer från barn och unga i Söderhamn Frågor & idéer sorteras - sådana som kan få svar direkt - sådana som hanteras vidare av skolan/föreningen - inspel till Viktiga Mötet Tema dagar i skolorna/ mötesplatser/lokala föreningar September

6 VIKTIGA MÖTET Unga och beslutsfattareUnga och beslutsfattare möts kring frågor och idéer som kommit fram under viktiga veckan Viktiga Mötet handlar om att prioritera och föra frågor och idéer vidare dit de hör hemma, bl a in i kommunens budgetprocess. Form: Ide´& erfarenhetsmöten genomförs med olika dialog mötesmetoder Vart 4:e år sker en Framtidsverkstad för att fånga framtidsidéer och visioner. Den ska leda till inspel inför ny fyraårsbudget. December December

7 Kommunövergripande tema/ fokus grupper En arena med stöd att fördjupa sig i frågeställning eller aktivt verka för att gå från idé till verklighet. Sätter igång efter Viktiga Mötet för de som vill. VIKTIGA GRUPPER

8 VIKTIGA KONFERENSEN Unga & beslutsfattare möts Konferensen kan ha fokus på något prioriterat tema från viktiga mötet Information, återkoppling, utvärdering och revideringsmöte Form: olika dialog mötesmetoder Våren

9 Barn & Unga ett helhetsgrepp Titta på hela kedjan barn & unga 0-25? År - tänk enligt Ingvar Nilsson Var finns kritiska punkter, där barn och unga kan ” falla igenom” Vad görs idag – Ta fram en bild/beskrivning Kartlägga behov av ytterligare metoder/samverkan

10 Ingvar Nilsson www.seeab.se 2008 Skandia idéer för livet, film av föreläsning! http://www.flowseven.com/publicstream/skandia/20080513_ideer/index.php


Ladda ner ppt "Söderhamnsmodellen inflytande barn & unga. Varför väljer Söderhamns kommun att göra en modell för ungas inflytande & inte bara nyttjar det redan befintliga?"

Liknande presentationer


Google-annonser