Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Steg 1 - Mötet VÅR VISION FÖR ARBETSMILJÖN OCH HUR VI KOMMER DIT FYRA STEG FÖR BÄTTRE ARBETSMILJÖ ARBETSPLATSENS METOD FÖR ARBETSMILJÖUTVECKLING VERSION.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Steg 1 - Mötet VÅR VISION FÖR ARBETSMILJÖN OCH HUR VI KOMMER DIT FYRA STEG FÖR BÄTTRE ARBETSMILJÖ ARBETSPLATSENS METOD FÖR ARBETSMILJÖUTVECKLING VERSION."— Presentationens avskrift:

1 Steg 1 - Mötet VÅR VISION FÖR ARBETSMILJÖN OCH HUR VI KOMMER DIT FYRA STEG FÖR BÄTTRE ARBETSMILJÖ ARBETSPLATSENS METOD FÖR ARBETSMILJÖUTVECKLING VERSION 1, JUNI 2010

2 Syfte och mål med steg 1 VÅR VISION FÖR ARBETSMILJÖN OCH HUR VI KOMMER DIT FÖLJA UPP OCH UTVÄRDERA VÅRT ARBETSMILJÖ- ARBETE RUTINER FÖR VÅRT ARBETSMILJÖARBETE HUR ÄR VÅR ARBETSMILJÖ OCH VAD BEHÖVER VI GÖRA? ARBETSMILJÖARBETE I VARDAGEN

3 Varför är visionen viktig? Ett idealtillstånd att sträva mot En vägvisare i beslutsfattande

4 Det här händer i steg 1 UNDERSÖKA HUR VI VILL HA DET SKAPA VISION VÄLJA AKTIVITETER FÖR ATT NÅ VISIONEN FÖRBEREDA UNDERSÖKNING AV ARBETSMILJÖN FÖRBEREDELSER ARBETE PÅ MÖTET

5 På mötet Inledning Varför bry sig om arbetsmiljön? Introduktion till 4-stegsmetoden Dagens arbete Presentation av arbetet i steg 1 Formulering av visionen – hur vill vi ha det? Aktiviteter för att närma oss visionen Förberedelser inför steg 2 Vad händer efter mötet? Fortsatt arbete med vision och åtgärder Undersökning av arbetsmiljön (ca 30 minuter) (ca 2 timmar 20 min) (ca 10 minuter)

6 Resonera kring rangordningen

7 Formulera visionen

8 Tips på visionsformuleringar Arbetsmiljön på vår arbetsplats/i vår organisation/namnet på organisationen ska präglas av - (rubriken på den högst rangordnade faktorn) - (rubriken på den näst högsta " " ) - (rubriken den därefter högsta " " ). Hos oss är (rubriken högst rangordnade), (rubriken näst högst rangordnade) samt (rubriken därefter högst rangordnade) viktigast för att arbetsmiljön ska vara god i vår verksamhet. eller

9 Vad behöver vi göra för att närma oss visionen?

10 Vad handlar steg 2 om? HUR ÄR VÅR ARBETSMILJÖ OCH VAD BEHÖVER VI GÖRA? VÅR VISION FÖR ARBETSMILJÖN OCH HUR VI KOMMER DIT FÖLJA UPP OCH UTVÄRDERA VÅRT ARBETSMILJÖ- ARBETE FÖLJA UPP OCH UTVÄRDERA VÅRT ARBETSMILJÖ- ARBETE RUTINER FÖR VÅRT ARBETSMILJÖARBETE GENOMFÖRANDE ARBETSMILJÖARBETE I VARDAGEN

11 Kan några frågor tas bort? Kan några frågor tas bort? Täcker frågorna in alla delar av vår arbetsmiljö? Gå igenom checklistan med arbetsgruppen Så här fyller man i checklistan! Så här fyller man i checklistan!

12 Vad säger arbetsmiljöreglerna om…

13 ”Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.” ”Arbetsmiljöpolicyn… skall dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten.” AFS 2001:1, 5 Det vi i 4-stegs- metoden kallar vision för arbetsmiljön motsvarar delar av en arbetsmiljöpolicy … vision för arbetsmiljön och åtgärder för att komma dit?

14 Slut FYRA STEG FÖR BÄTTRE ARBETSMILJÖ ARBETSPLATSENS METOD FÖR ARBETSMILJÖUTVECKLING


Ladda ner ppt "Steg 1 - Mötet VÅR VISION FÖR ARBETSMILJÖN OCH HUR VI KOMMER DIT FYRA STEG FÖR BÄTTRE ARBETSMILJÖ ARBETSPLATSENS METOD FÖR ARBETSMILJÖUTVECKLING VERSION."

Liknande presentationer


Google-annonser