Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Processledningsutbildning för vattendragsgruppsledare 4 oktober 2012 Linköping 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Processledningsutbildning för vattendragsgruppsledare 4 oktober 2012 Linköping 1."— Presentationens avskrift:

1 Processledningsutbildning för vattendragsgruppsledare 4 oktober 2012 Linköping 1

2 Mål för dagen 2 Känna till rollen som processledare och vad som skiljer den jämfört med rådgivarrollen Känna till och ha provat metoder och verktyg för processledning Formulerat hur olika metoder kan användas i Greppa-rådgivningen

3 Program 3 10.00 – 12.15 Inledning Rollen som processledare Lyssna och ställa öppna frågor Lunch 13.00 – 16.30 Övningar i mindre grupper Förberedelser och dokumentation Körschema för vattendragsgruppen Avslutning

4 Vad vill du ha med dig hem från den här dagen? 4 Hur engagera alla? Hur blir gruppen självgående Andras erfarenheter Hur startar man gruppen? Samtalet/dialog som verktyg Hur vända negativt till positivt? Hur hantera de som tar stor plats? Hur hålla sig till ämnet? Hur formulera mål för gruppen? När passar det med grupp – när passar det med enskilda kontakter? Hur får vi dem att komma? Ökat kommunengagemang

5 5 Lära sig något kan man bara göra själv! Utbildaren Går igenom teori Visar hur man kan göra Lyssnar, anpassar Delar med mig av erfarenheter Sätter igång och summerar övningar Håller i programmet, tiderna Dokumenterar det gemensamma Deltagaren Deltar, lyssnar, delar med sig Provar själv Frågar Gör egna reflektioner Drar egna slutsatser, dokumenterar Bestämmer vad som ska göras på hemmaplan

6 Överenskommelser 6 Dela med oss, i liten eller stor grupp Lyssna, delta Respektera varandra, ge varandra tid Fokus på uppgiften, hålla sig till ämnet Hålla tiderna Mobil under pauserna (om någon behöver ha mobilen på är det bra att veta det)

7 Metoder och verktyg så långt 7 Presentation, alla ser alla – mingel, lära namnen Snabb runda - namn och arbetsplats Ramar för dagen – mål, program, skriftligt Förväntningar - uppgiften på OH Bikupa Summering BLBL Avstämning mot mål och program Rollfördelning – funderingar? Överenskommelser – tillägg/ändringar? Oklarheter? Öppna för frågor. Skapa tydlighet och trygghet!

8 Hur ser rollen som processledare ut jämfört med rollen som rådgivare? 8

9 Processledarens uppgifter 9 hjälper gruppen att tänka tillsammans ser till att alla kan bli delaktiga bevakar att olika aspekter kommer fram hjälper gruppen att hålla sig till ämnet ser till att gruppen kommer framåt, mot målet tydliggör det gruppen kommer fram till underlättar för gruppen att fatta gemensamma beslut Processledaren har ingen ”egen agenda”

10 Rådgivaren som processledare 10 Låter gruppen komma med sina förslag först, lägger eventuellt till sedan Bollar tillbaka frågan - Vad tror du? - Vad säger ni andra? Visar tydligt att det är gruppen som har sista ordet Processledningen kan varvas med information när det är lämpligt!

11 Olika nivåer av lyssnande 11 Caféprat Jag lyssnar på den andra men också på mina egna tankar och erfarenheter Fokuserat lyssnande Jag har helt och hållet fokus på vad den andra säger och tar inte in mina egna tankar och erfarenheter Globalt lyssnande Jag tar också in vad som sägs utan ord, kroppsspråk, miner, ”mellan raderna”.

12 Öppna frågor Ger utrymme för alla sorter svar! 12 Exempel Vilka olika alternativ finns? Vad är viktigast att göra? Hur kan vi göra detta? Vem kan hjälpa oss? VAD – VAR – NÄR – HUR - VEM- VILKA – PÅ VILKET SÄTT Kort, tydligt, enkelt!

13 Fler metoder och verktyg 13 Byt möblering Byt grupper Mer öppen fråga - Diskutera rollen som ….. Enskild reflektion - tre och tre – gemensam diskussion Lyssna aktivt Öppna frågor

14 Övning 1 14 Frågeställning Vad kan man göra för att engagera så många lantbrukare som möjligt att delta i vattendragsgrupperna? Mål En lista med åtgärder eller aktiviteter som skulle kunna göras för att engagera många lantbrukare att delta i vattendragsgrupperna. (inte prioriterad eller sorterad) Ta fram gruppens förslag och idéer. Förberedelser Gå igenom körschemat tillsammans, förbered processledaren. Olika metoder, olika möblering. Deltagarna byter sedan grupper till ny processledare.

15 Metod och möblering 15 1 Bikupa – gemensam summering på BLBL av PL Skolsittning 2 Enskilt – två och två – gemensam summering, PL leder Post-it Öar 3 Två grupper – en grupp – gruppen skriver på BLBL Lösa stolar

16 Övning 2 16 Hjälp gruppen att prioritera bland förslagen Tre olika metoder, valfri möblering, ny processledare, samma grupper Frågeställning Vilka förslag skulle ge bra effekt samtidigt som vi kan genomföra dem själva? Mål Vi vet vilka förslag gruppen vill arbeta vidare med.

17 Metod 17 1. Enskild reflektion - diskussion i smågrupper Var och en får markera de förslag som man anser som bäst. Summera 2. Sortera postitlapparna i en fyrfältare Lätt - svårt att genomföra för oss Stor - liten effekt på intresset att delta i v-gruppen 3. Diskussion i två grupper, gör prioritering. Slå ihop till en gemensam grupp, gör gemensam prioritering. Gruppen summerar på BLBL.

18 18 Förberedelser och dokumentation Förberedelser Syfte och mål med mötet Körschema - diskussionsfrågor - metoder - tider - dokumentation Lokal, material, fika Bakgrundsinformation Dokumentation Tid, plats, deltagare Mål med mötet Diskussionsfrågor och resultat Slutsatser Nästa steg- Vad, vem, när? Nästa möte

19 Tack för idag! Lycka till! 19


Ladda ner ppt "Processledningsutbildning för vattendragsgruppsledare 4 oktober 2012 Linköping 1."

Liknande presentationer


Google-annonser