Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lokalgrupper och temagruppers organisering. Lokalgrupper finns just nu i : •Malmö •Göteborg •Eskilstuna •Linköping •Västerås •Stockholm •Uppsala.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lokalgrupper och temagruppers organisering. Lokalgrupper finns just nu i : •Malmö •Göteborg •Eskilstuna •Linköping •Västerås •Stockholm •Uppsala."— Presentationens avskrift:

1 Lokalgrupper och temagruppers organisering

2 Lokalgrupper finns just nu i : •Malmö •Göteborg •Eskilstuna •Linköping •Västerås •Stockholm •Uppsala

3 Temagrupper •Ursprungsfolk •Gruvor •TV •Stora Enso •Rättvist vin •Transnationella bolag

4 Hur organiserar vi oss? 1. Dela upp ansvarsuppgifter 2. Planera/Utvärdera 3. Dokumentera 4. Effektivisera möten 5. Fokusera på en fråga 6. Engagera

5 1. Fördela ansvarsområden •Lokalgruppssamordnare/kontaktperson •Kassör/Insamling •Mediaansvarig •Medlemsansvarig •Tematsikt ansvarig •Skolkontaktsansvarig •Arrangemangsansvarig

6 2. Planera/Utvärdera •Gör halvårsplaneringar/helårsplaneringar •Följ upp era planeringar •Utvärdera terminen/året •Behåll fokus på uppsatta mål

7 3. Dokumentera •Policy •Strategisk långtidsplan •Planering •Utvärdering •Kontaktuppgifter lokalgruppen •Kontaktuppgifter samarbeten •Kontaktuppgifter lokaler •Kontaktuppgifter media •Protokoll

8 4. Effektiva möten Ett lyckat möte • Gör mötesformen, diskussionerna och sakfrågorna tillgängliga så att de blir förståeliga och intressanta för alla de berör. •vi kan alla ta plats och vara delaktiga •vi lyssnar alla och blir lyssnade på •vi skapar nya idéer och hittar nya lösningar •vi peppar och utmanar varandra till nya lösningar och till att hitta andra alternativ •vi går därifrån och känner oss säkra på att till nästa gång vi ses kommer mycket ha hänt •vi lär oss något •vi dokumenterar mötet tillräckligt bra för att även den som inte var på mötet ska kunna förstå vad som hände där

9 Checklista •syftet med mötet – är det ett regelbundet sådant eller ett extra möte? •Huvudpunkter och vad man förväntar sig av mötet •Datum och tid – har det bestämts i förväg? Passar den de flesta? •Plats – vem kontrollerar att den är tillgänglig/ bokar? •Kallelse – med dagordning? Med huvudteman? Vem skickar den? Vilka får den? Vilka kanaler används? Bekräfta att man skickat / tagit emot •Underlagsmaterial – skickas i förväg? Vem? Kanaler?

10 Mötet: •Inleda med att se till att alla har en bra bild av vad som förväntas med mötet och att alla har tagit del av underlagsmaterial. Skapa en öppen stämning, till exempel en hur-mår-du runda. •Välkomna nya ansikten på möten •Kom överens om dagordning och tidsram •Välj en ordförande och sekreterare för mötet •Under diskussionspunkter våga prova nytt, testa olika sätt att diskutera, leta idéer och förbereda beslut •Var tydliga med vad som är beslut, omröstningar eller åsikter, dokumentera rätt. •Glöm inte ta en paus •Det kan vara bra med en utvärderingsrunda på slutet •Innan man går ska alla ha klart vad som ska göras till nästa gång. (kanske en vem gör vad sammanfattning?) •Se till att sekreteraren vet vad som ska göras med protokollet •Tydligt om nästa möte: plats, datum, huvudfråga.

11 5. Fokusera på en fråga •Välj en fråga inte 10 •Gör en omvärldsanalys •Vad är det lokalgruppen vill? •Vad är budskapet? •Vad är den bästa vägen dit? •Sätt upp konkreta mål, var realistisk. •Vem vill ni nå, vilka är målgruppen

12 6. Engagera •Hur lockar vi till oss fler aktiva medlemmarmar? •Hur välkomnar vi nya medlemmar? •Hur ska vi ta vara på allas idéer? •Hur ger vi feedback till de som är drivande?

13 Startpaket • Powerpoint presentation av Latinamerikagrupperna • Information om att starta och driva en lokalgrupp • Policy • Strategisk långtidsplan • Stadgar • Program och projekt • Insamling • Checklistor

14 1. Hur stärker vi lokalt engagemang? 2. Hur kan vi samarbeta med andra organisationer? 3. Hur ska den interna kommunikationen fungera? Diskussion


Ladda ner ppt "Lokalgrupper och temagruppers organisering. Lokalgrupper finns just nu i : •Malmö •Göteborg •Eskilstuna •Linköping •Västerås •Stockholm •Uppsala."

Liknande presentationer


Google-annonser