Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Swedex Muntligt test B1 40 poäng.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Swedex Muntligt test B1 40 poäng."— Presentationens avskrift:

1 Swedex Muntligt test B1 40 poäng

2 Första uppgiften 6-7 minuter Två tentander

3 Provdel 1 Mål Hälsa och presentera sig för varandra (OBS! ingår ej i examinationen) 1. Diskutera för och emot ett ämne/påstående. Tentanderna får gemensamt välja ett av tre olika påståenden. Den ena ska vara för och den andra emot. De får göra anteckningar och ta med in men inte läsa innantill. OBS! Förberedelsetid: 15 min. 1. Katter är intelligentare än hundar. 2. Det är bättre att bo i stan än på landet. 3. Pengar gör människan lycklig. (Testledaren går in med frågor vid behov.) Muntlig interaktion Kan inleda, hålla igång och avsluta ett enkelt samtal om ett känt ämne. Kan uttrycka och be om personliga synpunkter Muntlig produktion: Kan ge enkla beskrivningar och redogörelser om kända ämnen. Kan berätta detaljerat om egna erfarenheter och känslor.

4 Manus – B1 Diskutera Hej och välkomna. Jag heter… och det här är …. … ska bara lyssna på oss. Vad heter du? Hur stavar du det? Och du heter? Hur stavar du det? Nu skulle jag vilja att ni presenterar er kort för varandra. Känner ni varandra? (Då får ni låtsas att ni inte gör det nu.) Varsågoda, då kan ni börja. ……………. Tack. Vilket ämne har ni valt att diskutera. Vet ni hur ni ska göra? Varsågoda, då kan ni börja. ……………. Tack ska ni ha.

5 Den andra uppgiften 5-6minuter

6 Provdel Mål 2. Gemensamt diskutera och komma överens om något Input: Bilder Tentanderna får samma bilder. Muntlig interaktion Kan förklara Kan diskutera Kan jämföra alternativ Kan utan förberedelse delta i samtal om kända ämnen Kan i diskussioner snabbt ta ställning

7 Manus – B1 Komma överens Då kommer nästa moment. Tänk er att ni två ska träffas på söndag och göra något tillsammans. Här får ni var sin likadan bild där ni ser exempel på vad ni skulle kunna göra. Problemet är att ni har helt olika intressen. Nu ska ni diskutera er fram till någon eller några aktiviteter som båda kan acceptera. Förstår ni vad ni ska göra? Varsågoda, då kan ni börja. ……….. Det var allt. Tack så mycket.

8 Bedömningskriterier Muntligt prov
Kriterium 1: Kommunikativa färdigheter och interaktion. Kriterium 2: Formell korrekthet och uttrycksförmåga (grammatik och ordförråd). Kriterium 3: Uttal, intonation, flyt.

9 De fyra bedömningsgraderna
A innebär: Kommunikation kommer till stånd, inga – eller högst små brister efter vad som krävs för nivån. Bristerna stör inte kommunikationen B innebär: Kommunikation kommer till stånd, brister (efter vad som krävs för nivån) förekommer men de stör inte kommunikationen. C innebär: Om kommunikation kommer till stånd eller inte är svårt att bedöma på grund av stora brister. Man måste fråga för att förstå. D innebär: Kommunikation kommer inte till stånd.

10 Poäng Kriterier A B C D 1. Kommunikativa färdigheter och interaktion
Inga/ små brister B Brister C Kommu- nikation? D Ingen kommu- nikation 1. Kommunikativa färdigheter och interaktion 18 15 10 2. Formell korrekthet och uttrycksförmåga 12 7 3. Uttal, intonation, flyt 8 5


Ladda ner ppt "Swedex Muntligt test B1 40 poäng."

Liknande presentationer


Google-annonser