Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Jag tror inte på välgörenhet. Jag tror på solidaritet. Välgörenhet är vertikalt. Det går från toppen till botten. Solidaritet är horisontellt. Den respekterar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Jag tror inte på välgörenhet. Jag tror på solidaritet. Välgörenhet är vertikalt. Det går från toppen till botten. Solidaritet är horisontellt. Den respekterar."— Presentationens avskrift:

1 ”Jag tror inte på välgörenhet. Jag tror på solidaritet. Välgörenhet är vertikalt. Det går från toppen till botten. Solidaritet är horisontellt. Den respekterar den andra personen och lär av den andra. Jag har mycket att lära av andra människor.” Eduardo Galeano, författare från Uruguay

2 En annan värld är möjlig Vi tror på den världen! lika rättigheter och möjligheter ett gott liv hållbart och rättvist samhälle mänskliga rättigheter respekteras, skyddas och uppfylls gemenskap deltagande demokrati människor tar ansvar för varandra och sin omgivning insyn och möjligheter att påverka

3 Vad vill Latinamerikagrupperna? Vem har makten? - alltför få Problemet: Orättvis och ohållbar fördelning av jordens resurser Hur förändra? Latinamerikagruppernas mål: Ökat folkligt inflytande över beslutsprocesser som rör rättigheter för personer och grupper som av strukturella omständigheter tvingas leva i fattigdom och utanförskap Vi arbetar för folkligt inflytande för en hållbar och rättvis värld, både i Latinamerika och i Sverige

4 Latinamerikagrupperna samarbetar med ursprungsfolkens, lantarbetarnas, småbrukarnas och de jordlösas rörelser i Latinamerika. Här kommer texten Dessa rörelser: - Är starka rörelser som driver viktiga frågor och förhandlar med regeringarna i de olika länderna för att kräva mänskliga rättigheter - Organiserar många människor av dem som idag tvingas leva i fattigdom - Står för mer hållbara alternativ till dagens utveckling - Förvaltar de territorier och naturresurser som regeringar och multinationella företag konkurrerar om i den globala ekonomin

5 Opinionsbildning och kampanjer i Sverige Törsta efter kunskap www.latinamerikagrupperna.se rapporter studiecirklar www.latinamerika.nu seminarier tidskriften Latinamerika skolbesök Ta ställning och påverka utåtriktade aktiviteterflygblad debattartiklar uppvaktningar insändare riksdagsseminarier torgmöten namninsamling Organisera och mobilisera samarbete med andra föreningar nätverkande ledarutbildningar insamling medlemsnyhetsbrev

6 Lokalgrupper Sju aktiva lokalgrupper i - Uppsala - Stockholm - Eskilstuna - Linköping - Västerås - Göteborg - Malmö Vilande lokalgrupper i Skellefteå,, Umeå, Kalmar, Växjö, Karlstad, Skara Namnöverlämning Schysst jul-maknad Föreläsare från Latinamerika (här Domingo Hernandez från Guatemala) Riksträff i Västerås Informationsbord

7 Temagrupper Tema Ursprungsfolk Tema TV Tema Stora Enso Tema Gruvor Tema Rättvist vin Besök i Kallak Aktion utanför Systembolaget 12 oktober Gruvdemonstration

8 Möten mellan Sverige och Latinamerika ”Vi kan så ett frö för att förändra den här orättvisa världen vi lever i. Det man märker är att trots att vi kommer från totalt olika länder, så har vi samma behov. Det finns hopp och vi kan förändra tillsammans.”

9 Buen Vivir: Ursprungsfolkens rättigheter och alternativ till utvecklingsmodellen Program: 2014-2017 Det övergripande målet med programmet är att ursprungsfolkens förslag om alternativ till den nuvarande utvecklingsmodellen diskuteras inom det civila samhäller och bland beslutsfattare på olika samhällsnivåer. Kunskap/Kapacitet som politisk aktör Engagemang och organisering Opinion och påverkan Folkbildningsprocesser har utvecklats i Guatemala och den andinska regionen och dessa genererar nya ledare med ökad kapacitet som politiska aktörer Stärkta programorganisationer, där kvinnor och ungdomar har större delaktighet, är aktiva i samordningen av ursprungsfolks arbete för rättigheter och alternativa utvecklingsmodeller. Programorganisationernas påverkansarbete leder till att de ses som språkrör för ursprungsfolks rättigheter på olika samhällsnivåer.”

10 Matsuveränitet som ett alternativt system Program: 2014-2017 Detta program strävar efter att skapa förutsättningar för att kunna införa matsuveränitet i Latinamerika och på så vis uppnå rättvisa, jämlikhet och en ökad inkludering av småbrukare, lantarbetare, jordlösa och ursprungsfolk i de demokratiska systemen. Samarbetspartners : Kunskap/Kapacitet som politisk aktör Engagemang och organisering Opinion och påverkan

11 Det här är Latinamerikagrupperna

12 Stöd folkrörelsernas arbete för att förändra – Bli Latinamerikapartner Att ge ett bidrag till projekten är inte välgörenhet, det är ett politiskt ställningstagande för en rättvis och hållbar utveckling, ett konkret sätt att visa solidaritet med folkrörelsernas arbete med folkbildning, organisering och påverkan för mänskliga rättigheter. insamling@latinamerikagrupperna.se pg 90 10 17-4

13 Så kan du engagera dig i Latinamerikagrupperna Bli medlem Bli Latinamerikapartner och stöd projekten i Latinamerika Gå med i en lokalgrupp Skriv under och sprid namninsamlingar Starta en ny lokalgrupp eller temagrupp Skriv insändare via www.latinamerikagrupperna.se Ordna en aktivitet där du bor; föreläsning, filmvisning, insamling, möte aktiv@latinamerikagrupperna.se


Ladda ner ppt "”Jag tror inte på välgörenhet. Jag tror på solidaritet. Välgörenhet är vertikalt. Det går från toppen till botten. Solidaritet är horisontellt. Den respekterar."

Liknande presentationer


Google-annonser