Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Jag tror inte på välgörenhet. Jag tror på solidaritet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Jag tror inte på välgörenhet. Jag tror på solidaritet"— Presentationens avskrift:

1 ”Jag tror inte på välgörenhet. Jag tror på solidaritet
”Jag tror inte på välgörenhet. Jag tror på solidaritet. Välgörenhet är vertikalt. Det går från toppen till botten. Solidaritet är horisontellt. Den respekterar den andra personen och lär av den andra. Jag har mycket att lära av andra människor.” Eduardo Galeano, författare från Uruguay

2 En annan värld är möjlig
lika rättigheter och möjligheter ett gott liv hållbart och rättvist samhälle mänskliga rättigheter respekteras, skyddas och uppfylls insyn och möjligheter att påverka gemenskap deltagande demokrati människor tar ansvar för varandra och sin omgivning Vi tror på den världen!

3 Vad vill Latinamerikagrupperna?
Problemet: Orättvis och ohållbar fördelning av jordens resurser Vem har makten? - alltför få Hur förändra? Latinamerikagruppernas mål: Ökat folkligt inflytande över beslutsprocesser som rör rättigheter för personer och grupper som av strukturella omständigheter tvingas leva i fattigdom och utanförskap Vi arbetar för folkligt inflytande för en hållbar och rättvis värld, både i Latinamerika och i Sverige

4 Latinamerikagrupperna samarbetar med ursprungsfolkens, lantarbetarnas, småbrukarnas och de jordlösas rörelser i Latinamerika. Här kommer texten Dessa rörelser: - Är starka rörelser som driver viktiga frågor och förhandlar med regeringarna i de olika länderna för att kräva mänskliga rättigheter - Organiserar många människor av dem som idag tvingas leva i fattigdom - Står för mer hållbara alternativ till dagens utveckling - Förvaltar de territorier och naturresurser som regeringar och multinationella företag konkurrerar om i den globala ekonomin

5 Opinionsbildning och kampanjer i Sverige
Törsta efter kunskap rapporter studiecirklar Ta ställning och påverka seminarier skolbesök flygblad utåtriktade aktiviteter tidskriften Latinamerika debattartiklar uppvaktningar insändare riksdagsseminarier torgmöten namninsamling Organisera och mobilisera samarbete med andra föreningar nätverkande ledarutbildningar insamling medlemsnyhetsbrev

6 Lokalgrupper Sju aktiva lokalgrupper i - Uppsala
- Stockholm - Eskilstuna - Linköping - Västerås - Göteborg - Malmö Vilande lokalgrupper i Skellefteå, , Umeå, Kalmar, Växjö, Karlstad, Skara Namnöverlämning Informationsbord Riksträff i Västerås Schysst jul-maknad Föreläsare från Latinamerika (här Domingo Hernandez från Guatemala)

7 Temagrupper Tema Ursprungsfolk Tema TV Tema Stora Enso Tema Gruvor
Tema Rättvist vin 12 oktober Gruvdemonstration Aktion utanför Systembolaget Besök i Kallak

8 Möten mellan Sverige och Latinamerika
”Vi kan så ett frö för att förändra den här orättvisa världen vi lever i. Det man märker är att trots att vi kommer från totalt olika länder, så har vi samma behov. Det finns hopp och vi kan förändra tillsammans.”

9 Buen Vivir: Ursprungsfolkens rättigheter och alternativ till utvecklingsmodellen
Program: Det övergripande målet med programmet är att ursprungsfolkens förslag om alternativ till den nuvarande utvecklingsmodellen diskuteras inom det civila samhäller och bland beslutsfattare på olika samhällsnivåer. Folkbildningsprocesser har utvecklats i Guatemala och den andinska regionen och dessa genererar nya ledare med ökad kapacitet som politiska aktörer Programorganisationernas påverkansarbete leder till att de ses som språkrör för ursprungsfolks rättigheter på olika samhällsnivåer.” Kunskap/Kapacitet som politisk aktör Engagemang och organisering Opinion och påverkan Stärkta programorganisationer, där kvinnor och ungdomar har större delaktighet, är aktiva i samordningen av ursprungsfolks arbete för rättigheter och alternativa utvecklingsmodeller.

10 Matsuveränitet som ett alternativt system
Program: Detta program strävar efter att skapa förutsättningar för att kunna införa matsuveränitet i Latinamerika och på så vis uppnå rättvisa, jämlikhet och en ökad inkludering av småbrukare, lantarbetare, jordlösa och ursprungsfolk i de demokratiska systemen. Uppmärksamma kränkningar av mänskliga rättigheter samt presenterat förslag för jordbrukspolitik och landsbygdsutveckling. Stärka kvinnors och ungdomars aktiva deltagande i nätverket Folkbildningsprocesser som genererar nya ledare med ökad kapacitet som politiska aktörer. Kunskap/Kapacitet som politisk aktör Engagemang och organisering Opinion och påverkan Samarbetspartners:

11 Det här är Latinamerikagrupperna

12 Stöd folkrörelsernas arbete för att förändra – Bli Latinamerikapartner
pg Att ge ett bidrag till projekten är inte välgörenhet, det är ett politiskt ställningstagande för en rättvis och hållbar utveckling, ett konkret sätt att visa solidaritet med folkrörelsernas arbete med folkbildning, organisering och påverkan för mänskliga rättigheter. pg

13 Så kan du engagera dig i Latinamerikagrupperna
Bli medlem Gå med i en lokalgrupp Bli Latinamerikapartner och stöd projekten i Latinamerika Skriv under och sprid namninsamlingar Starta en ny lokalgrupp eller temagrupp Ordna en aktivitet där du bor; föreläsning, filmvisning, insamling, möte Skriv insändare via


Ladda ner ppt "”Jag tror inte på välgörenhet. Jag tror på solidaritet"

Liknande presentationer


Google-annonser