Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BLI EN BÄTTRE VALBEREDARE SPF – kurs i Vaggeryd 2012-10-16 Rune Kjernald 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BLI EN BÄTTRE VALBEREDARE SPF – kurs i Vaggeryd 2012-10-16 Rune Kjernald 1."— Presentationens avskrift:

1 BLI EN BÄTTRE VALBEREDARE SPF – kurs i Vaggeryd 2012-10-16 Rune Kjernald 1

2 DISPOSITION Valberedningen är viktig! Årsmötets uppdrag till valberedningen? Planera arbetet i valberedningen? Hur fungerar dagens styrelse? Vilka kompetenser finns – vilka saknas Hur får vi tag i nya? Hur kommunicera för att rekrytera, ”avveckla” och presentera? 2

3 VALBEREDNINGEN ÄR VIKTIG Det är ni som i praktiken tar ut laget! Det är ni som skapar förutsättningarna för ett bra resultat!

4 Laganda- samarbete- glädje

5 VALBEREDNINGSPROCESSEN PLANERA ARBETET I VALBEREDNINGEN KOMPETENSER SOM FINNS KOMPETENSER SOM BEHÖVS INVENTERA LÄMPLIGA PERSONER KOMMUNICERA- AVVECKLA- FÖRNYA VILKA MÅL OCH FÖRVÄNTNINGAR HAR FÖRENINGEN? HUR FUNGERAR STYRELSEN? TIDPLAN, ARBETSSÄTT REKRYTERA NYA AVVECKLA ” GAMLA ” PRESENTERA FÖRSLAGET UPPDRAGET 5 Protokoll Lyssna av

6 Vi har inte så stor funktion att fylla eftersom vi oftast bara behöver föreslå omval PÅSTÅENDE STÄMMERSTÄMMER INTE Det är svårt att hitta personer som vill engagera sig i styrelsearbetet Vår styrelse består till största delen av ledamöter som har föreningsvana. Vi hamnar ofta i tidsnöd och får föreslå första bästa som vi kan övertala att ställa upp Ibland ser vi behov av förändringar i styrelsens sammansättning, men kan inte göra något förrän ledamöter själva avböjer omval Vi får för liten information om vad som händer i styrelsen för att kunna göra ett bra valberedningsarbete X

7 Ur stadgarna för SPF § 2 Ändamål Föreningen har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde främja SPF, Sveriges Pensionärsförbunds ändamål genom att aktivt verka för att ansluta personer som enligt § 3 kan erhålla medlemskap inom ramen för de ändamål som angetts för förbundet tillvarata medlemmarnas/pensionärernas intressen på det lokala planet informera medlemmarna i frågor som berör dem verka för gemenskap, trygghet och trivsel bland medlemmarna i övrigt bedriva verksamhet som främjar förståelse och solidaritet mellan generationerna.

8 UTDRAG ur SPF:s stadgar mom. 6 Ärenden vid årsmöte Vid årsmöte ska bl. a förekomma val av mötesfunktionärer beslut om ev. ersättningar till styrelse och revisorer beslut om antalet styrelseledamöter och eventuella ersättare val av ordförande val av övriga styrelseledamöter och eventuella ersättare val av revisorer och ersättare val av ombud och ersättare till distriktsstämma val/nominering i förekommande fall av ledamöter och ersättare i kommunala pensionärsråd beslut om antal ledamöter och ersättare i valberedningen val av valberedningens ordförande, övriga ledamöter i valberedningen samt ersättare

9 UPPDRAGET Föreslå årsmötet: PRESIDIUM för årsmötet (Ordf, sekr., justerare och rösträknare) ORDFÖRANDE LEDAMÖTER REVISORER ERSÄTTNINGAR, ARVODEN Ev. FÖTROENDEVALDA UTANFÖR STYRELSEN VALBEREDNING?? 9

10 Hur kan jag följa upp hur styrelsen fungerar? Föredragningslista/Protokoll Kontakt med verksamheten på olika sätt Prata med ledamöter i styrelsen – hör med medlemmar Besök styrelsemöte vid något tillfälle

11 EXEMPEL PÅ KOMPETENSER  Förvaltaren  Genomföraren  Idésprutan  Nätverkaren  Visionären  Trivselskaparen 11

12 Samtal för att rekrytera Ta reda på vilka kompetenser styrelsen behöver komplettera med Redovisa vad föreningen (Styrelsen) behöver för att lyckas framåt Förringa inte arbetsinsatsen Lyft fram det stöd i uppdraget som finns Försök finna ””inkörningsuppdrag”

13 Samtal för att ”avveckla” därför att Kanske suttit för länge, svårt att förnya sig Varit passiv och mer och mer inaktiv Dåligt närvarande på möten i styrelsen Försämrad hälsa – svårt att hänga med Dominerar och hämmar andra i styrelse- diskussioner Ordnar och fixar allt själv-ingen fördelning av uppgifter på andra

14 Svåra samtal – men tänk på att Det är svårt att orka förnya sig år efter år Personen har säkert gjort stora insatser för föreningen tidigare Hälsan kan försämra förmågan Föra samtalen med stor respekt och värdighet Låta ”avvecklingen” bli uppmärksammad på ett positivt sätt

15 Vem förbereder och föreslår nästa valberedning? Valberedningen? Styrelsen? Ingen? – oförberett! Ansvaret ligger på mötets ordförande. Diskutera med Valberedningens ordf och styrelsens ordförande i god tid i förväg. ”Rullande val” till valberedning 15


Ladda ner ppt "BLI EN BÄTTRE VALBEREDARE SPF – kurs i Vaggeryd 2012-10-16 Rune Kjernald 1."

Liknande presentationer


Google-annonser