Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kurs för Valberedare i SPF Axevalla folkhögskola 2012-09-07 Rune Kjernald.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kurs för Valberedare i SPF Axevalla folkhögskola 2012-09-07 Rune Kjernald."— Presentationens avskrift:

1 Kurs för Valberedare i SPF Axevalla folkhögskola 2012-09-07 Rune Kjernald

2 VALBEREDNINGEN ÄR VIKTIG • Det är ni som i praktiken tar ut laget! • Det är ni som skapar förutsättningarna för ett bra resultat!

3 Laganda- samarbete- glädje

4 Vi har inte så stor funktion att fylla eftersom vi oftast bara behöver föreslå omval PÅSTÅENDE STÄMMERSTÄMMER INTE Det är svårt att hitta personer som vill engagera sig i styrelsearbetet Vår styrelse består till största delen av ledamöter som har föreningsvana. Vi hamnar ofta i tidsnöd och får föreslå första bästa som vi kan övertala att ställa upp Ibland ser vi behov av förändringar i styrelsens sammansättning, men kan inte göra något förrän ledamöter själva avböjer omval Vi får för liten information om vad som händer i styrelsen för att kunna göra ett bra valberedningsarbete X

5 VALBEREDNINGSPROCESSEN PLANERA ARBETET I VALBEREDNINGEN KOMPETENSER SOM FINNS KOMPETENSER SOM BEHÖVS INVENTERA LÄMPLIGA PERSONER KOMMUNICERA- AVVECKLA- FÖRNYA VILKA MÅL OCH FÖRVÄNTNINGAR HAR FÖRENINGEN? HUR FUNGERAR STYRELSEN? TIDPLAN, ARBETSSÄTT REKRYTERA NYA AVVECKLA ” GAMLA ” PRESENTERA FÖRSLAGET UPPDRAGET 5 Protokoll Lyssna av

6 Hur ser uppdraget ut  Valberedningen – förbereder valen på årsmötet  Titta i stadgarna – och hör med styrelsen om de föreslår eventuella ytterligare val som ska ske

7 Ur stadgarna för SPF § 2 Ändamål Föreningen har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde främja SPF, Sveriges Pensionärsförbunds ändamål genom att •aktivt verka för att ansluta personer som enligt § 3 kan erhålla medlemskap •inom ramen för de ändamål som angetts för förbundet tillvarata medlemmarnas/pensionärernas intressen på det lokala planet •informera medlemmarna i frågor som berör dem •verka för gemenskap, trygghet och trivsel bland medlemmarna •i övrigt bedriva verksamhet som främjar förståelse och solidaritet mellan generationerna.

8 UTDRAG ur SPF:s stadgar mom. 6 Ärenden vid årsmöte Vid årsmöte ska bl. a förekomma val av mötesfunktionärer beslut om ev. ersättningar till styrelse och revisorer beslut om antalet styrelseledamöter och eventuella ersättare val av ordförande val av övriga styrelseledamöter och eventuella ersättare val av revisorer och ersättare val av ombud och ersättare till distriktsstämma val/nominering i förekommande fall av ledamöter och ersättare i kommunala pensionärsråd beslut om antal ledamöter och ersättare i valberedningen val av valberedningens ordförande, övriga ledamöter i valberedningen samt ersättare

9 Hur kan jag följa upp hur styrelsen fungerar? • Föredragningslista/Protokoll • Kontakt med verksamheten på olika sätt • Prata med ledamöter i styrelsen – hör med medlemmar • Besök styrelsemöte vid något tillfälle

10 EXEMPEL PÅ KOMPETENSER  Förvaltaren  Genomföraren  Idésprutan  Nätverkaren  Visionären  Trivselskaparen 10

11 Samtal för att rekrytera • Ta reda på vilka kompetenser styrelsen behöver komplettera med • Redovisa vad föreningen (Styrelsen) behöver för att lyckas framåt • Förringa inte arbetsinsatsen • Lyft fram det stöd i uppdraget som finns • Försök finna ””inkörningsuppdrag”

12 Samtal för att ”avveckla” därför att • Kanske suttit för länge, svårt att förnya sig • Varit passiv och mer och mer inaktiv • Dåligt närvarande på möten i styrelsen • Försämrad hälsa – svårt att hänga med • Dominerar och hämmar andra i styrelse- diskussioner • Ordnar och fixar allt själv-ingen fördelning av uppgifter på andra

13 Svåra samtal – men tänk på att • Det är svårt att orka förnya sig år efter år • Personen har säkert gjort stora insatser för föreningen tidigare • Hälsan kan försämra förmågan • Föra samtalen med stor respekt och värdighet • Låta ”avvecklingen” bli uppmärksammad på ett positivt sätt

14 Diskutera och redovisa följande 1: • En SPF förening med 76 medlemmar har haft samma ordförande, Ivar, i 11 år. Han har stor erfarenhet av föreningsliv och varit en stark kommunpolitiker. Han har fått allt svårare att få engagemang i styrelsen och några ledamöter vill sluta. Han dominerar sammanträdena och verksamheten följer mest ”gamla hjulspår”. Han har inte sagt sig vilja sluta som ordförande. Men ni vill att så sker. • Hur ska samtalet läggas upp? Gärna rollspel!

15 Diskutera och redovisa följande 2 • En förening med fn 240 medlemmar i har tappat 18 % av sina medlemmar under de senaste tre åren. Många har slutat efter 1-2 år. Månadsmötena besöks av cirka 15 %. Deltagandet i de traditionella aktiviteterna har också minskat. Det finns en yngre pensionär (66 år) i styrelsen som efter ett år vill sluta. Känner sig motarbetad när han kommer med nya idéer. • Diskutera hur valberedningen kan skapa förutsättningar för att vända utvecklingen?

16 Diskutera och redovisa följande 3: • Kommunen har beslutat om neddragningar och försämringar för äldre. SPF föreningen har inte engagerat sig så mycket i frågan. Årsmötet önskade förra året att styrelsen skulle agera, men inget nämnvärt har skett. Diskutera situationen och hur ni kan ändra på detta vid det kommande årsmötet. • Antag att ni vill förnya i styrelsen. Hur lägger ni upp samtalet med en tänkbar kandidat som har yrkesbakgrund som distriktssköterska?


Ladda ner ppt "Kurs för Valberedare i SPF Axevalla folkhögskola 2012-09-07 Rune Kjernald."

Liknande presentationer


Google-annonser