Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

JAG Föreningen r.f. Kalevalavägen 5 02130 ESBO Finland 14.11.20121.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "JAG Föreningen r.f. Kalevalavägen 5 02130 ESBO Finland 14.11.20121."— Presentationens avskrift:

1 JAG Föreningen r.f. Kalevalavägen ESBO Finland

2 Föreningen JAG r.f. • Grundades år • Ideell förening vars fullvärdiga medlemmar är personer med flera stora funktionsnedsättningar, varav en avser en nedsättning av den intellektuella förmågan. • Föreningen JAG r.f. arbetar för att medlemmarna ska ha ett gott liv

3 Arbetar för: •Jämlikhet, assistans och gemenskap (JAG) •Personligt anpassade assistans i livets alla situationer - med respekt för människovärde och integritet •Leva som andra i samhället. •Få stimulerande upplevelser och erfarenheter på ett tryggt sätt •Att den fysiska och psykiska hälsan främjas på alla sätt och att övriga intressen tillvaratas Föreningen JAG r.f

4 Arbetar med att: •Bedriva intressepolitisk verksamhet gentemot politiska beslutsfattare, myndigheter och andra aktörer. •Sammanställa och sprida kunskaper och erfarenheter på områden som rör ändamålet. •Samverka internationellt med övriga JAG föreningar. •Samarbetar med andra föreningar i Finland. •Genom JAG Assistans Ab driva : •personlig assistans samt •andra för medlemmarna angelägna frågor Föreningen JAG r.f

5 Besök hos omsorgsministern

6 JAG Assistans Ab Icke vinstdrivande serviceproducent för personlig assistans. Bolagets roll: • Arbetsgivare • Stöder medlemmar, servicegaranter och personliga assistenter • Har intressepolitisk verksamhet i samarbete med föreningen JAG

7 Självbestämmande Självbestämmande nås med stöd av en legal företrädare: •Förälder •Intressebevakare •Eller någon annan person som känner brukaren väl Beslutsstöd - inte i stället för

8 JAG modell (assistans modell) Inkluderar följande: • Medlemmen • Intressebevakaren/förälder • Servicegarant (arbetsledare) • Personliga assistenter JAGs kontor: • Rådgivning • Utbildning och utbildningsgaranti

9 Intressebevakare Intressebevakaren ansvarar tillsammans med medlemmen för att: • ha kontakt med myndigheter • ansöka om personlig assistans • bevaka huvudmannens/barnets intressen, rättigheter och skyldigheter • föreslå och/eller godkänna servicegarant och att samarbeta med denne så att assistansen utförs enligt huvudmannens/barnets behov och önskemål • bevaka att huvudmannen/barnet får personlig assistans av god kvalitet och att JAG uppfyller sina åtaganden enligt assistansavtalet

10 Servicegaranti •Medlemmarna kan inte själva utföra den praktiska arbetsledningen. •För att assistansen ska utföras på det sätt medlemmen vill så finns en servicegarant (arbetsledare) som arbetsleder övriga assistenter. •Servicegaranten får sitt uppdrag från medlemmen/dennes intressebevakare. •Servicegaranten instrueras av medlemmen tillsammans med sin intressebevakare i hur assistansen ska utföras. •Servicegaranten ansvarar för kvalitén och kontinuitetet i assistansen samt schemalägger och rapporterat till Jag Assistans Ab

11 Den personliga assistenten Assistans enligt JAG modellen passar också för personer med omfattande funktionsnedsättningar • Medlemmen väljer själv vem som ska vara personlig assistent • Medlemmens behov avgör vilken kompetens eller eventuell utbildning assistenten ska ha • Assistenten är dina armar, ben och också din kommunikation. • Assitenten hjälper med allt det som du skulle ha gjort själv utan dina funktionsnedsättningar

12 Personlig assistans – nyckeln till ett självständigt liv! • Med personlig assistans bestämmer du själv hur du vill leva ditt liv • Inte beroende av andra • Eget hem • Arbete • Fritid

13 Utbildningsgaranti När man har nedsatt autonomi kan man inte själv lära upp nya assistenter. De måste få gå dubbelt med en erfaren assistent, ibland i flera veckor. Den nya assistenten måste bl.a.lära sig att kommunicera med brukaren samt andra livsviktiga moment i assistansen


Ladda ner ppt "JAG Föreningen r.f. Kalevalavägen 5 02130 ESBO Finland 14.11.20121."

Liknande presentationer


Google-annonser