Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Erik Munsterhjelm Jurist, VH Vasa 14.11.2012 Huvudpunkter kring personlig assistans.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Erik Munsterhjelm Jurist, VH Vasa 14.11.2012 Huvudpunkter kring personlig assistans."— Presentationens avskrift:

1 Erik Munsterhjelm Jurist, VH Vasa 14.11.2012 Huvudpunkter kring personlig assistans

2 Bakgrund och syfte  Värdebakgrund - GrL 19 § – rätt till oundgänglig försorg och trygghet - GrL 7 §- rätt till personlig frihet - GrL 16 § - kulturella rättigheter - GrL 18 §- näringsfrihet och rätt till arbete  Målsättning: trygga självbestämmanderätt och självständigt deltagande  Subjektiv rättighet – kostnadsfri för klienten

3 För vem?  Grav funktionsnedsättning – långvarig eller framskridande  Nödvändigt behov av hjälp – nödvändigt och upprepade gånger i hemmet och utanför hemmet  Ej begränsning vad gäller diagnos  Resurser att definiera assistansens innehåll och sättet att ordna den

4 Undantag  Om assistansen och hjälpen i huvudsak behövs i form av omsorg, vård och tillsyn  Tillräcklig omsorg inte kan ordnas genom åtgärder inom den öppna vården  Funktionsnedsättningen beror på vanligt åldrande

5 Olika typer av hjälp  Dagliga sysslor  Arbete och studier  Fritidsaktiviteter  Samhällelig verksamhet  Upprätthållande av sociala kontakter  Dagliga sysslor, arbete och studier: i den utsträckning det är nödvändigt  Övriga: minst 30 h/månad om ej lägre antal räcker till

6 Tre sätt att ordna personlig assistans  Arbetsgivarmodell  Servicesedelmodell  Kommunen ordnar själv eller köper av privat eller offentlig serviceprodeucent, servicemodell

7 Centrala skillnader mellan de tre modellerna  Arbetsgivarmodellen – arbetsförhållande mellan klient och assistent – klienten frihet att välja vem som anställs som assistent – arbetsgivare bestämmanderätt gentemot assistent  Servicesedel eller kommunens servicemodell – ej arbetsförhållande mellan klient och assistent – klienten ej bestämmanderätt gentemot assistent – assistentens sätt att arbeta, arbetsuppgifter och arbetstider enligt avtal mellan kommun och serviceproducent – kommunen bestämmer vem som tillhandahåller servicen

8 Praktisk jämförelse Funktioner •Rekrytering •Arbetsvillkor •Val av assistent •Arbetsavtal •Arbetsbeskrivning •Skolning •Arbetstid •Arbetsställe Arbetsgivare •Alltid, delegering •Alltid, (delegering) •Alltid •Alltid, delegering •Alltid Servicesedel •Nej •Nej, enligt avtal Servicemodell •Nej •Nej, enligt avtal

9 Praktisk jämförelse Funktioner •Förfaringssätt, rutiner •Övervakning/an svar •Arbetshälsovård •Utbetalning av lön •Försäkringar •Varningsförfara nde •Uppsägning av arbetsavtal Arbetsgivare •Alltid •Alltid,delegering •Alltid Servicesedel •Nej, enligt avtal •Nej Servicemodell •Nej, enligt avtal •Nej

10 Reflektioner  Arbetsgivarmodellen tryggar sjävbestämmanderätten - klienten kan inom ramen för beslutet sjäv bestämma hur assistansen genomförs – vem, var, hur  Servicesedelmodellen och kommunens servicemodell begränsar självbestämmanderätten till ett inskränkt hur  Servicesedelmodellen passar bäst för tillfälligt bruk

11  Arbetsgivarmodellen potentiellt tung för klienten  Kommunens handledningsskyldighet  Delegering inte lika med frihet från ansvar  Arbetsgivarmodellen ofta ända alternativ - billigast - lämplighetsutvärdering saknas  Klientens rätt att välja modell?  Kommunens möjlighet att begränsa ersättningsbeloppet per timme?

12 Tack! Frågor, kommentarer?


Ladda ner ppt "Erik Munsterhjelm Jurist, VH Vasa 14.11.2012 Huvudpunkter kring personlig assistans."

Liknande presentationer


Google-annonser