Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Valutskott.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Valutskott."— Presentationens avskrift:

1 Valutskott

2 Syfte Mål Syftet med utbildningen är att få lokala valutskott som arbetar året runt på ett sätt som leder mot Visions mål Mål Efter utbildningen ska deltagarna Känna till Visions organisation, grundläggande värderingar och mål Förstå valutskottets roll för Visions fortsatta utveckling Ha kunskap och verktyg för att utföra uppdraget i valutskottet

3 Visions lokala avdelningar, klubbar och sektioner
Visions organisation Visions medlemmar Visions lokala avdelningar, klubbar och sektioner Förbundsmöte FS

4 Visions kansliorganisation
FS Kansliledning Resurscenter Funktionen för löner och yrkesvillkor Staben Funktionen för kommunikation och facklig utveckling Administrativa funktionen Personalfunktionen Vision Direkt Allt om jobbet media AB Regionala center Visions center i Luleå Visions center i Sundsvall Visions center i Stockholm Visions center i Västerås Visions center i Linköping Visions center i Göteborg Visions center i Malmö

5 Så här träffas och beslutar vi
Region-konferenser Varje år Regionala förbunds- konferenser Vartannat år Regionala förmöten Inför förbundsmötet Förbundsmöte Vartannat år FS

6 Visions framtidsidé Ett arbetsliv där alla får plats och
behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling.

7 Medlemslöftet Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv…

8 Mål och uppgifter Vi fokuserar på att ställa frågan
Vi fokuserar på medlemmars och blivande medlemmars yrkeskarriär Vi anpassar våra arbetssätt i takt med en föränderlig omvärld Vi jobbar med hjärtefrågor för att förbättra våra medlemmars vardag

9

10

11

12 Valutskottsåret Årsmöte Motivering Planering Nominering Orientering
Rekrytering Förslag Motivering Planering Nominering

13 Nomineringar Enligt stadgarna ska valutskottet skriftligen uppmana medlemmarna att nominera till förtroendeuppdrag. Detta ska ske senast två månader innan årsmötet. Sätt gärna upp uppmaningen på anslagstavlor eller liknande. På så vis uppmärksammas Visions aktiviteter även för dem som ännu inte är medlemmar.

14 Rätt person till rätt uppdrag
Gruppuppgift Hur kan rätt person rekryteras till uppdraget? Utgå från uppdragshandlingen och diskutera hur ni i gruppen ska gå tillväga för att hitta rätt person.

15 FML Lagen om facklig förtroendemans ställning
§ 1 Tillämpning § 6 Rätt till ledighet § 7 Ledig med lön Utsedd av arbetstagarorganisationen 1 § Anmäld till ag som förtroendevald Gäller förhållandet till egna ag eller andra fackliga frågor som berör de anställdas ställning § 6 Facklig förtroendeman har rätt till den ledighet som fordras för det fackliga uppdraget. Får inte ha större omfattning än som är skäligt med hänsyn till förhållandena på arbetsplatsen. Inte förläggas så att det innebär hinder för verksamheten. Omfattning och förläggning bestäms efter överläggning mellan arbetsgivaren och den fackliga organisationen. Formellt sätt gäller § 6 styrelse- och annat internt fackligt arbete. § 7 Ledighet som avser den fackliga verksamheten på den förtroendevaldas egen arbetsplats ska vara med bibehållna anställningsförmåner. Gäller förhandling, samverkan och för sådant som arbetsgivaren kallar till.

16 Checklista Gör en egen checklista som du kan använda när du kommer hem. Utgå från utbildningsmaterialet och det du lärt dig under utbildningen.


Ladda ner ppt "Valutskott."

Liknande presentationer


Google-annonser