Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FMS gör människor Fysiskt Mentalt Socialt starka Acki Wästlund: FMS metodutvecklare Fil kand beteendevetenskaper Lärare I idrott o hälsa anknytn Karolinska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FMS gör människor Fysiskt Mentalt Socialt starka Acki Wästlund: FMS metodutvecklare Fil kand beteendevetenskaper Lärare I idrott o hälsa anknytn Karolinska."— Presentationens avskrift:

1 FMS gör människor Fysiskt Mentalt Socialt starka Acki Wästlund: FMS metodutvecklare Fil kand beteendevetenskaper Lärare I idrott o hälsa anknytn Karolinska Institutet

2 www.fms.se F ysisk kompetens M ental kompetens S ocial kompetens FMS 3 VIKTIGA KOMPETENSER PÅ ARBETET Kroppen ArbetetLivsstilen genom samverkan mellan

3 www.fms.se 8 – 8 – 8 TIMMAR SOVA – ARBETA - FRITID LIVET I BALANS

4 www.fms.se SOVA - ARBETA ÄTA - ARBETA FYSISK AKTIVITET - ARBETA ARBETE I BALANS

5 Riskvärde Risk för kommande ohälsa Friskvärde Ej Risk för kommande ohälsa Obesvarad FMS Personalprofil 2,5 timme - fysiska tester; kondition, styrka, rörlighet, balans, mätning av benstomme för värdering av vikt. 1 tim o en kvarts samtal där resultaten från de fysiska testerna sätts i relation till arbete och livsstil. Framgångsfaktorer lyfts fram www.fms.se

6 Personalprofil år 1 ledning arbetsgruppen arbetsuppgifterna stress mål ledning arbetsgruppen arbetsuppgifterna stress mål Arbetssocial miljö Personalprofil år 2 www.fms.se

7 Personalprofil 1Personalprofil 2

8 År 2 endast 50 % 80 % av personalen upplevde år 1 ofta eller mycket ofta stress på arbetet Ex Hemtjänst RESULTAT från år 1 till år 2 www.fms.se

9 År 2 endast 18 % 41 % av personalen upplevde år 1 ofta eller mycket ofta stress på FRITIDEN Ex Skolpersonal År 2 endast 23 % 50% av personalen upplevde år 1 ofta eller mycket ofta stress på ARBETET www.fms.se

10 25 % av städpersonalen och 67 % av kökspersonalen upplevde stress på FRITIDEN Köks/Städpersonalen upplevde ingen stress i ARBETET Ex Skolpersonal En Personalprofiler gjord www.fms.se

11 1.17 % har förbättrat sina fritidsvanor som ger nödvändig återhämtning 2. 29 % har förbättrat sina matvanor som ger nödvändig återhämtning 8.19 % har förbättrat sin rörlighet 3. 8 % har slutat röka 4.12 % med smärta i rygg axlar nacke upplever aldrig eller sällan smärta i dag 7. 5 % har förbättrat sina sömnvanor 5.49% har blivit av med huvudvärk, magont eller trötthet 6.26 % av de som upplevt stress på sin fritid känner sig idag sällan stressade 9. 8 % har förändrat sin vikt från övervikt till normalvikt 10. 24 % av de som upplevt stress i arbetet känner sig i dag sällan stressade RESULTAT från år 1 till år 2

12 Närmaste ledning Företagets ledning Utvecklingssamtal År 1År 2 FMS Personalprofil … ger ledare underlag till utveckling av varje medarbetare och av hela arbetsplatsen.

13 1.Medverkan Hur säkerställer ni att det finns grupper för medverkan på olika nivåer i er organisation som behandlar arbetsmiljöfrågor? 1.Rutiner Skriftliga rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet? 3.Uppgiftsfördelning och kunskaper - att välja arbetsmiljöansvariga- sköts av skolan 4.Undersökningar, riskbedömningar och handlingsplaner Genomför ni kontinuerligt undersökningar och riskbedömningar av arbetsmiljön som omfattar både fysiska, psykologiska och sociala förhållanden? 5. Olycksfall och tillbud 6.Årlig uppföljning - Rutiner för att genomföra årliga uppföljningar? 7.Företagshälsovård Företagshälsovård eller annan sakkunnig hjälp om det behövs som stöd i ert systematiska arbetsmiljöarbete? 8. Arbetsbelastning Hur ser ni till att de resurser som står till arbetstagarnas förfogande är i balans med deras arbetsåtagande och inte orsakar ohälsosam arbetsbelastning? Finns rutiner för detta? 9. Våld och hot – sköts av skolan 10. Första hjälpen och krisstöd – sköts av skolan 11 Buller – sköts av skolan 12. Ventilation och luftkvalitet – sköts av skolan 13. Lokaler; städning och utrymning – sköts av skolan Systematiskt arbetsmiljöarbete i skolan enl arbetsmiljölagen 13 punkter x x x x x x x x x x x x Ordnas av FMS

14 Samtalet och fystester motiverar till aktiv livsstil Insikter skapar trivsel och effektivitet i arbetsgrupp En dataapp ger kvalitetsredovisningar av mål, arbetsgrupp/ uppgifter o ledning Systematiskt arbetsmiljöarbete enligt lag är uppfyllt FMS Personalprofil Arbete och liv i Balans www.fms.se

15 FMS Personalprofil ger gott ledarskap och Arbete och liv i Balans för alla


Ladda ner ppt "FMS gör människor Fysiskt Mentalt Socialt starka Acki Wästlund: FMS metodutvecklare Fil kand beteendevetenskaper Lärare I idrott o hälsa anknytn Karolinska."

Liknande presentationer


Google-annonser