Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FMS gör människor Fysiskt Mentalt Socialt starka

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FMS gör människor Fysiskt Mentalt Socialt starka"— Presentationens avskrift:

1 FMS gör människor Fysiskt Mentalt Socialt starka
Acki Wästlund: FMS metodutvecklare Fil kand beteendevetenskaper Lärare I idrott o hälsa anknytn Karolinska Institutet

2 Fysisk Mental Social kompetens Kroppen Arbetet Livsstilen FMS
3 VIKTIGA KOMPETENSER PÅ ARBETET genom samverkan mellan Fysisk kompetens Mental Social Kroppen Arbetet Livsstilen

3 LIVET I BALANS 8 – 8 – 8 TIMMAR SOVA – ARBETA - FRITID

4 ARBETE I BALANS SOVA - ARBETA ÄTA - ARBETA FYSISK AKTIVITET - ARBETA

5 FMS Personalprofil 2,5 timme - fysiska tester; kondition, styrka, rörlighet, balans, mätning av benstomme för värdering av vikt. 1 tim o en kvarts samtal där resultaten från de fysiska testerna sätts i relation till arbete och livsstil. Framgångsfaktorer lyfts fram Friskvärde Ej Risk för kommande ohälsa Riskvärde Risk för kommande ohälsa Obesvarad

6 Arbetssocial miljö Personalprofil år 2 Personalprofil år 1 www.fms.se
mål mål arbetsuppgifterna arbetsuppgifterna arbetsgruppen arbetsgruppen ledning ledning stress stress

7 Personalprofil 1 Personalprofil 2

8 RESULTAT från år 1 till år 2
Ex Hemtjänst 80 % av personalen upplevde år 1 ofta eller mycket ofta stress på arbetet År 2 endast 50 %

9 Ex Skolpersonal 41 % av personalen upplevde år 1 ofta eller mycket ofta stress på FRITIDEN År 2 endast 18 % 50% av personalen upplevde år 1 ofta eller mycket ofta stress på ARBETET År 2 endast 23 %

10 Ex Skolpersonal En Personalprofiler gjord Köks/Städpersonalen upplevde ingen stress i ARBETET 25 % av städpersonalen och 67 % av kökspersonalen upplevde stress på FRITIDEN

11 RESULTAT från år 1 till år 2
17 % har förbättrat sina fritidsvanor som ger nödvändig återhämtning % har förbättrat sina matvanor som ger nödvändig återhämtning % har slutat röka 4. 12 % med smärta i rygg axlar nacke upplever aldrig eller sällan smärta i dag 5. 49% har blivit av med huvudvärk, magont eller trötthet 6. 26 % av de som upplevt stress på sin fritid känner sig idag sällan stressade % har förbättrat sina sömnvanor 8. 19 % har förbättrat sin rörlighet % har förändrat sin vikt från övervikt till normalvikt % av de som upplevt stress i arbetet känner sig i dag sällan stressade

12 FMS Personalprofil … ger ledare underlag till utveckling av varje medarbetare och av hela arbetsplatsen. År 1 År 2 Närmaste ledning Företagets ledning Utvecklingssamtal

13 Ordnas av FMS Systematiskt arbetsmiljöarbete i skolan enl arbetsmiljölagen 13 punkter Medverkan Hur säkerställer ni att det finns grupper för medverkan på olika nivåer i er organisation som behandlar arbetsmiljöfrågor? Rutiner Skriftliga rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet? Uppgiftsfördelning och kunskaper - att välja arbetsmiljöansvariga- sköts av skolan Undersökningar, riskbedömningar och handlingsplaner Genomför ni kontinuerligt undersökningar och riskbedömningar av arbetsmiljön som omfattar både fysiska, psykologiska och sociala förhållanden? 5. Olycksfall och tillbud Årlig uppföljning - Rutiner för att genomföra årliga uppföljningar? Företagshälsovård Företagshälsovård eller annan sakkunnig hjälp om det behövs som stöd i ert systematiska arbetsmiljöarbete?  8. Arbetsbelastning Hur ser ni till att de resurser som står till arbetstagarnas förfogande är i balans med deras arbetsåtagande och inte orsakar ohälsosam arbetsbelastning? Finns rutiner för detta? 9. Våld och hot – sköts av skolan 10. Första hjälpen och krisstöd – sköts av skolan 11 Buller – sköts av skolan 12. Ventilation och luftkvalitet – sköts av skolan 13. Lokaler; städning och utrymning – sköts av skolan x x x x x x

14 FMS Personalprofil Arbete och liv i Balans Samtalet och fystester motiverar till aktiv livsstil Insikter skapar trivsel och effektivitet i arbetsgrupp En dataapp ger kvalitetsredovisningar av mål, arbetsgrupp/ uppgifter o ledning Systematiskt arbetsmiljöarbete enligt lag är uppfyllt

15 Arbete och liv i Balans för alla
FMS Personalprofil ger gott ledarskap och Arbete och liv i Balans för alla


Ladda ner ppt "FMS gör människor Fysiskt Mentalt Socialt starka"

Liknande presentationer


Google-annonser