Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förhandla för bättre arbetsmiljö. Arbetsgivare initierarUnionen initierar 3 Avstämning SKK/AMO 2 Riskbedömning, SAM AFS 2001:1 16 Rutin 2/19 4 Ev rådgivning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förhandla för bättre arbetsmiljö. Arbetsgivare initierarUnionen initierar 3 Avstämning SKK/AMO 2 Riskbedömning, SAM AFS 2001:1 16 Rutin 2/19 4 Ev rådgivning."— Presentationens avskrift:

1 Förhandla för bättre arbetsmiljö

2 Arbetsgivare initierarUnionen initierar 3 Avstämning SKK/AMO 2 Riskbedömning, SAM AFS 2001:1 16 Rutin 2/19 4 Ev rådgivning Arbetsmiljöverket Information Förhand- ling MBL § 11 (lokalt) 1 RUTIN 1 Förändring av verksamheten i företaget EnighetOenighet Central förhandlingEj central förhandling Ekonomiska skäl Oenighet Beslut 5+8 +10 Förhandling centralt 7 Genomförande 6+9 +11 Arbetsmiljöskäl Unionen lokalt initierar Åtgärd Rutin 2/19 16 Veto MBL § 34 15 Förhandling MBL § 10 12 Ev central förhandling 13 Arbetsdomstolen 14 Lokalt arbeteCentral verksamhet/utanför företaget

3 RUTIN 1 Förändring av verksamheten i företaget Arbetsgivare initierarUnionen initierar 3 Avstämning SKK/AMO 2 Riskbedömning, SAM AFS 2001:1 16 Rutin 2/19 4 Ev rådgivning Arbetsmiljöverket Information Förhand- ling MBL § 11 (lokalt) 1 Lokalt arbeteCentral verksamhet/utanför företaget

4 Arbetsgivare initierarUnionen initierar 3 Avstämning SKK/AMO 2 Riskbedömning, SAM AFS 2001:1 16 Rutin 2/19 4 Ev rådgivning Arbetsmiljöverket Information Förhand- ling MBL § 11 (lokalt) 1 RUTIN 1 Förändring av verksamheten i företaget Lokalt arbeteCentral verksamhet/utanför företaget 2 Riskbedömning, SAM AFS 2001:1

5 RUTIN 1 Förändring av verksamheten i företaget Enighet Oenighet Central förhandling Ej central förhandling Ekonomiska skäl Oenighet Beslut 5+8 +10 Förhandling centralt 7 Genomförande 6+9 +11 Lokalt arbeteCentral verksamhet/utanför företaget

6 RUTIN 1 Förändring av verksamheten i företaget Arbetsmiljöskäl Unionen lokalt initierar Åtgärd Rutin 2/19 16 Veto MBL § 34 15 Förhandling MBL § 10 12 Ev central förhandling 13 Arbetsdomstolen 14 Lokalt arbeteCentral verksamhet/utanför företaget

7 RUTIN 1 Arbetsformulär Arbetsformulär i Prevents folder ”Arbetsrelaterad stress” Arbetsbelastning Jag har en arbetsbelastning som känns acceptabel Handlingsutrymme Jag kan påverka förändringar som berör mina arbetsuppgifter

8 RUTIN 1 Arbetsformulär Stöd Jag har personer på mitt arbete som jag kan tala förtroligt med Ledarskap Jag har en chef/arbetsledare som ingriper när jag har alltför mycket arbete att utföra Kunskaper och utveckling Jag har tillräcklig kompetens för att utföra mina arbetsuppgifter

9 RUTIN 1 Arbetsformulär Återhämtning Jag känner mig pigg och utvilad när jag kommer till arbetet Andra viktiga faktorer Jag har ett arbete som är fritt från allvarliga olycksrisker

10 17 SKK/SKO AMO 19 Förhandling MBL § 10 18 Eventuell Arbetsmiljöverket 21 Egen utredning Arbetsgivaren åtgärdar SamverkanFörhandling Ej överenskommelseÖverenskommelse Misstanke undanröjd 23 Fortsatt eller ny förhandling MBL § 10 24 3.1 el 3.2 OenighetEnighet Ej misstanke Konstaterad eller misstanke om ohälsa RUTIN 2 Misstanke om eller förebyggande av ohälsa 27 Extern 29 3.1 el 3.2 25 Beslut 26 Genomförande Enighet men arbetsgivare saknar egen kompetens Enighet Oenighet

11 RUTIN 2 Misstanke om eller förebyggande av ohälsa 17 SKK/SKO AMO 19 Förhandling MBL § 10 18 Eventuell Arbetsmiljöverket 21 Egen utredning Arbetsgivaren åtgärdar SamverkanFörhandling Ej överenskommelseÖverenskommelse

12 RUTIN 2 Misstanke om eller förebyggande av ohälsa Misstanke undanröjd 23 Fortsatt eller ny förhandling MBL § 10 24 3.1 el 3.2 OenighetEnighet Ej misstanke Konstaterad eller misstanke om ohälsa

13 RUTIN 2 Misstanke om eller förebyggande av ohälsa 27 Extern 29 3.1 el 3.2 25 Beslut 26 Genomförande Enighet men arbetsgivaren saknar egen kompetens Enighet Oenighet

14 RUTIN 3:1 Konstaterad ohälsa på en arbetsplats Vissa arbetstidsfrågorÖvriga Arbetsgivaren åtgärdarÖverklagan 30 Förhandling MBL § 10 31 Ev central förhandling 37 Åtgärd 39 Åtgärd 33 Tjänstemarknads- nämnden eller arbetstidsnämnd 32 Arbetsdomstolen 34 Åtgärd 35 Arbetsmiljöverket 36 Beslut 38 Förvaltningsrätt

15 RUTIN 3:2 Konstaterad ohälsa hos en eller flera medlemmar/individer AvtalEj avtalArbetsgivaren åtgärdarÖverklagan 40 Förhandling MBL § 10 44 Arbetsmiljöverket 45 Beslut 48 Åtgärd 46 Åtgärd 41 Ev central förhandling 42 Arbetsdomstolen 43 Tingsrätt 47 Förvaltningsrätt

16 Handläggning av ”större” problem – det offentliga rättsliga flödet EnighetOenighet Enighet Problemet löst Arbetsgivaren och AMO/RAMO kommer inte överens eller AMO/ RAMO är inte nöjd med inspektionsmeddelandet. AMO/RAMO lämnar en skriftlig 6,6a till Arbetsgivaren. Arbetsgivaren följer inte inspektionsmeddelandet Arbetsgivaren accepterar och följer inspektions- meddelandet Arbetsmiljöverket besöker företaget på eget initiativ och lämnar ett inspektionsmeddelande. Samverkan enligt AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete Arbetsgivaren svarar på 6,6a och löser problemet Arbetsgivaren förhalar ärendet. AMO/RAMO insänder en kopia av 6,6a till Arbetsmiljöverket. (Rådgör med regionkontoret innan). Arbetsmiljöinspektionen lämnar föreläggande eller förbud mot företaget. EnighetOenighet EnighetOenighet Arbetsgivaren accepterar och följer föreläggandet AMO/RAMO eller Arbetsgivaren överklagar till förvaltningsrätt Domstolen bifaller Arbetsgivarens överklagan och Arbetsmiljöverkets beslut om föreläggande faller. Domstolen bifaller inte Arbetsgivarens överklagan och Arbetsmiljöverkets föreläggande vinner laga kraft Domstolen bifaller AMO/ RAMOs överklagan och ärendet återremitteras till Arbetsmiljöverket. Domstolen bifaller inte AMO/RAMOs överklagan. Arbetsmiljöverkets föreläggande vinner laga kraft.

17 Rättslig översikt CivilrättArbetsrättOffentlig rättStraffrätt Domstolar Lagar/ Avtal Parter Påföljder Tingsrätt Hovrätt Högsta Domstolen Tingsrätt Arbetsdomstolen Förvaltningsrätt Kammarrätt Regeringsrätt Tingsrätt Hovrätt Högsta Domstolen Avtalslagen Förmånslagen Skadeståndslagen MBL, LAS SemL Kollektivavtal/ Enskilda anställningsavtal EU-direktiv Arbetsmiljölagen Arbetstidslagen Arbetsskadelagen EU-direktiv Brottsbalken Arbetsmiljölagen Arbetsgivare/ Arbetstagare Skadestånd Arbetsgivare/ Arbetstagare Skadestånd Staten/Klagande Genomförande med tvång Åklagare/ Tilltalad Straff och skadestånd


Ladda ner ppt "Förhandla för bättre arbetsmiljö. Arbetsgivare initierarUnionen initierar 3 Avstämning SKK/AMO 2 Riskbedömning, SAM AFS 2001:1 16 Rutin 2/19 4 Ev rådgivning."

Liknande presentationer


Google-annonser