Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 2014-07-02Informationsenheten 1 Distriktet i Stockholm Andreas Tidström, Jurist telefon: 010 – 730 90 56.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 2014-07-02Informationsenheten 1 Distriktet i Stockholm Andreas Tidström, Jurist telefon: 010 – 730 90 56."— Presentationens avskrift:

1 Informationsenheten 1 Distriktet i Stockholm Andreas Tidström, Jurist telefon: 010 –

2 Vinster med förebyggande företagshälsovård Distriktsjurist Andreas Tidström Arbetsmiljöverket, distriktet i Stockholm

3 3 Arbetsmiljöverkets vision Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Vill inte Kan inteKan Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

4 4 Inspektionsavdelningen Distriktet i Luleå Distriktet i Umeå Distriktet i Härnösand Distriktet i Falun Distriktet i Stockholm (Inkl. Gotland) Distriktet i Linköping Distriktet i Växjö Distriktet i Malmö Distriktet i Göteborg Distriktet i Örebro Inspektionsverksamheten är indelad i 3 regioner, syd, mitt och nord Varje region består av 3-4 inspektionsdistrikt

5 5

6 Arbetsmiljöverket har ett uppdrag att följa och främja företagshälsovårdens utveckling Det gör vi på flera olika sätt: -I anslutning till våra inspektioner informerar vi om vad FHV kan bidra med… -I samband med att vi ställer krav på åtgärder kräver vi ibland att företagen ska använda FHV i sitt förbättringsarbete… -Vi deltar på FHV:s olika utbildningar, bl a om nya föreskrifter

7 Arbetsmiljöverket, distriktet i Stockholm har över arbetsplatser med anställda inom Stockholms, Uppsala och Gotlands län och inspekterar under ett år: inspektioner under år % av inspektionerna leder till skriftliga krav. 61 % krav avser systematiskt arbetsmiljöarbete. Krav på undersökning och riskbedömning dominerar. I ca 1 % av våra kravskrivelser finns krav på att anlita FHV

8 Förelägganden och förbud 2012, typ av krav. Stockholm, Uppsala och Gotlands län –382 förelägganden och förbud –43 % tekniska krav –10 % yrkeshygieniska krav –16 % medicinska, sociala krav –32 % krav gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet

9 9 § 5 § 4 Samverkan Policy mål och rutiner § 12 § 11 § 10 § 9 § 8 § 7 § 6 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter, kunskaper Kunskaper, instruktioner Undersöka och bedöma riskerna Utreda ohälsa, olycksfall och tillbud Åtgärda, handlings - plan och kontrollera Följa upp SAM Extern sakkunnig hjälp Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

10 Exempel på områden där FHV kan göra stor skillnad -Utbildning i SAM, -Utbildning i olika sakföreskrifter; maskiner, kemikalier, belastningsergonomi, buller, vibrationer -Kartläggning och riskbedömning -Utredning av tillbud, arbetsolyckor samt arbetssjukdomar -Krisstöd -Enskilda samtal medarbetare – psykolog -Stöd till chefer

11 forts. –Stöd i förändringsarbete –Medicinsk kontroll –Årlig uppföljning av SAM –Hälsofrämjande arbete

12 Kartläggning och riskbedömning –Psykosociala området; enkäter, intervjuer –Belastningsergonomi; enligt verkets bedömningsmodeller –Yrkeshygieniska mätningar; kemiska ämnen, buller, vibrationer –Ny/ändrad föreskrift …

13 Arbetsmiljöverket 13 Modell för bedömning av arbetsställningar 

14 Utredning av tillbud, olyckor, sjukdomar –Händelseförlopp –Konkret orsaker, utredning med ”MTO – perspektiv” –Bakomliggande faktorer; SAM: kunskaper, rutiner, riskbedömning, uppföljning

15 Årlig uppföljning av SAM –Är vår arbetsmiljöpolicy känd? –Fungerar vår fördelning av arbetsmiljöuppgifter? Dvs. har de som fått uppgifter kunskaper, befogenheter samt tillräckliga resurser? –Gör vi riskbedömningar i tillräcklig utsträckning? –Har vi genomfört planerade åtgärder enligt årets handlingsplan? –Utreder vi anmälda tillbud och arbetsskador? Slutsatser? –Förbättringsförslag?

16 Tips till nytillträdd chef Be att få se den senaste ”årliga uppföljningen”, alternativt be FHV göra en nulägesanalys av ditt företag!!!

17 AV:s generella prioriteringar 2013 –byggbranschen –psykosociala frågor –belastningsergonomi –systematiskt arbetsmiljöarbete

18 Nationella projekt 2013  Kvinnors arbetsmiljö  EU-veckan v.43, Samverkan, ledarskap (tillbud)  Skogen  Unga i arbete  Byggbranschen  Skolan

19 Nationella projekt, vilka avslutas under 2013 •Hot och våld inom myndighetsutövning •Bemanningsföretag •Screening inom den grafiska branschen


Ladda ner ppt "1 2014-07-02Informationsenheten 1 Distriktet i Stockholm Andreas Tidström, Jurist telefon: 010 – 730 90 56."

Liknande presentationer


Google-annonser