Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 2014-07-02Informationsenheten 1 Distriktet i Stockholm Andreas Tidström, Jurist telefon: 010 – 730 90 56.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 2014-07-02Informationsenheten 1 Distriktet i Stockholm Andreas Tidström, Jurist telefon: 010 – 730 90 56."— Presentationens avskrift:

1 1 2014-07-02Informationsenheten 1 Distriktet i Stockholm stockholm@av.se Andreas Tidström, Jurist telefon: 010 – 730 90 56

2 Vinster med förebyggande företagshälsovård Distriktsjurist Andreas Tidström Arbetsmiljöverket, distriktet i Stockholm 2014-07-02 2

3 3 Arbetsmiljöverkets vision Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Vill inte Kan inteKan Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

4 4 Inspektionsavdelningen Distriktet i Luleå Distriktet i Umeå Distriktet i Härnösand Distriktet i Falun Distriktet i Stockholm (Inkl. Gotland) Distriktet i Linköping Distriktet i Växjö Distriktet i Malmö Distriktet i Göteborg Distriktet i Örebro Inspektionsverksamheten är indelad i 3 regioner, syd, mitt och nord Varje region består av 3-4 inspektionsdistrikt

5 5

6 Arbetsmiljöverket har ett uppdrag att följa och främja företagshälsovårdens utveckling Det gör vi på flera olika sätt: -I anslutning till våra inspektioner informerar vi om vad FHV kan bidra med… -I samband med att vi ställer krav på åtgärder kräver vi ibland att företagen ska använda FHV i sitt förbättringsarbete… -Vi deltar på FHV:s olika utbildningar, bl a om nya föreskrifter 2014-07-02 6

7 Arbetsmiljöverket, distriktet i Stockholm har över 110.000 arbetsplatser med anställda inom Stockholms, Uppsala och Gotlands län och inspekterar under ett år: 7.020 inspektioner under år 2012. 70 % av inspektionerna leder till skriftliga krav. 61 % krav avser systematiskt arbetsmiljöarbete. Krav på undersökning och riskbedömning dominerar. I ca 1 % av våra kravskrivelser finns krav på att anlita FHV 2014-07-02 7

8 Förelägganden och förbud 2012, typ av krav. Stockholm, Uppsala och Gotlands län –382 förelägganden och förbud –43 % tekniska krav –10 % yrkeshygieniska krav –16 % medicinska, sociala krav –32 % krav gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet 2014-07-02 8

9 9 § 5 § 4 Samverkan Policy mål och rutiner § 12 § 11 § 10 § 9 § 8 § 7 § 6 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter, kunskaper Kunskaper, instruktioner Undersöka och bedöma riskerna Utreda ohälsa, olycksfall och tillbud Åtgärda, handlings - plan och kontrollera Följa upp SAM Extern sakkunnig hjälp Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

10 Exempel på områden där FHV kan göra stor skillnad -Utbildning i SAM, -Utbildning i olika sakföreskrifter; maskiner, kemikalier, belastningsergonomi, buller, vibrationer -Kartläggning och riskbedömning -Utredning av tillbud, arbetsolyckor samt arbetssjukdomar -Krisstöd -Enskilda samtal medarbetare – psykolog -Stöd till chefer 2014-07-02 10

11 forts. –Stöd i förändringsarbete –Medicinsk kontroll –Årlig uppföljning av SAM –Hälsofrämjande arbete 2014-07-02 11

12 Kartläggning och riskbedömning –Psykosociala området; enkäter, intervjuer –Belastningsergonomi; enligt verkets bedömningsmodeller –Yrkeshygieniska mätningar; kemiska ämnen, buller, vibrationer –Ny/ändrad föreskrift … 2014-07-02 12

13 Arbetsmiljöverket 13 Modell för bedömning av arbetsställningar 

14 Utredning av tillbud, olyckor, sjukdomar –Händelseförlopp –Konkret orsaker, utredning med ”MTO – perspektiv” –Bakomliggande faktorer; SAM: kunskaper, rutiner, riskbedömning, uppföljning 2014-07-02 14

15 Årlig uppföljning av SAM –Är vår arbetsmiljöpolicy känd? –Fungerar vår fördelning av arbetsmiljöuppgifter? Dvs. har de som fått uppgifter kunskaper, befogenheter samt tillräckliga resurser? –Gör vi riskbedömningar i tillräcklig utsträckning? –Har vi genomfört planerade åtgärder enligt årets handlingsplan? –Utreder vi anmälda tillbud och arbetsskador? Slutsatser? –Förbättringsförslag? 2014-07-02 15

16 Tips till nytillträdd chef Be att få se den senaste ”årliga uppföljningen”, alternativt be FHV göra en nulägesanalys av ditt företag!!! 2014-07-02 16

17 2014-07-02 17 AV:s generella prioriteringar 2013 –byggbranschen –psykosociala frågor –belastningsergonomi –systematiskt arbetsmiljöarbete

18 Nationella projekt 2013  Kvinnors arbetsmiljö  EU-veckan v.43, Samverkan, ledarskap (tillbud)  Skogen  Unga i arbete  Byggbranschen  Skolan 2014-07-02 18

19 Nationella projekt, vilka avslutas under 2013 •Hot och våld inom myndighetsutövning •Bemanningsföretag •Screening inom den grafiska branschen 2014-07-02 19


Ladda ner ppt "1 2014-07-02Informationsenheten 1 Distriktet i Stockholm Andreas Tidström, Jurist telefon: 010 – 730 90 56."

Liknande presentationer


Google-annonser