Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Distriktet i Stockholm

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Distriktet i Stockholm"— Presentationens avskrift:

1 Distriktet i Stockholm stockholm@av.se
Andreas Tidström, Jurist telefon: 010 – 1 Informationsenheten

2 Vinster med förebyggande företagshälsovård
Distriktsjurist Andreas Tidström Arbetsmiljöverket, distriktet i Stockholm

3 Arbetsmiljöverkets vision
Kan inte Kan Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Vill Vill inte Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

4 Inspektionsavdelningen
Distriktet i Luleå Distriktet i Umeå Distriktet i Härnösand Distriktet i Falun Distriktet i Stockholm (Inkl. Gotland) Distriktet i Linköping Distriktet i Växjö Distriktet i Malmö Distriktet i Göteborg Distriktet i Örebro Inspektionsavdelningen Inspektionsverksamheten är indelad i 3 regioner, syd, mitt och nord Varje region består av 3-4 inspektionsdistrikt

5

6 Det gör vi på flera olika sätt:
Arbetsmiljöverket har ett uppdrag att följa och främja företagshälsovårdens utveckling Det gör vi på flera olika sätt: I anslutning till våra inspektioner informerar vi om vad FHV kan bidra med… I samband med att vi ställer krav på åtgärder kräver vi ibland att företagen ska använda FHV i sitt förbättringsarbete… Vi deltar på FHV:s olika utbildningar, bl a om nya föreskrifter

7 Arbetsmiljöverket, distriktet i Stockholm har över 110
Arbetsmiljöverket, distriktet i Stockholm har över arbetsplatser med anställda inom Stockholms, Uppsala och Gotlands län och inspekterar under ett år: inspektioner under år % av inspektionerna leder till skriftliga krav. 61 % krav avser systematiskt arbetsmiljöarbete. Krav på undersökning och riskbedömning dominerar. I ca 1 % av våra kravskrivelser finns krav på att anlita FHV

8 382 förelägganden och förbud 43 % tekniska krav
Förelägganden och förbud 2012, typ av krav. Stockholm, Uppsala och Gotlands län 382 förelägganden och förbud 43 % tekniska krav 10 % yrkeshygieniska krav 16 % medicinska, sociala krav 32 % krav gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet

9 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
Policy mål och rutiner Samverkan § 4 § 5 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter, kunskaper Extern sakkunnig hjälp § 12 § 6 Följa upp SAM § 7 § 11 Kunskaper, instruktioner Åtgärda, handlings -plan och kontrollera § 8 § 10 Undersöka och bedöma riskerna § 9 Utreda ohälsa, olycksfall och tillbud

10 Exempel på områden där FHV kan göra stor skillnad
Utbildning i SAM, Utbildning i olika sakföreskrifter; maskiner, kemikalier, belastningsergonomi, buller, vibrationer Kartläggning och riskbedömning Utredning av tillbud, arbetsolyckor samt arbetssjukdomar Krisstöd Enskilda samtal medarbetare – psykolog Stöd till chefer

11 Stöd i förändringsarbete Medicinsk kontroll Årlig uppföljning av SAM
forts. Stöd i förändringsarbete Medicinsk kontroll Årlig uppföljning av SAM Hälsofrämjande arbete

12 Kartläggning och riskbedömning
Psykosociala området; enkäter, intervjuer Belastningsergonomi; enligt verkets bedömningsmodeller Yrkeshygieniska mätningar; kemiska ämnen, buller, vibrationer Ny/ändrad föreskrift …

13 Modell för bedömning av arbetsställningar
Arbetsmiljöverket

14 Utredning av tillbud, olyckor, sjukdomar
Händelseförlopp Konkret orsaker, utredning med ”MTO – perspektiv” Bakomliggande faktorer; SAM: kunskaper, rutiner, riskbedömning, uppföljning

15 Årlig uppföljning av SAM
Är vår arbetsmiljöpolicy känd? Fungerar vår fördelning av arbetsmiljöuppgifter? Dvs. har de som fått uppgifter kunskaper, befogenheter samt tillräckliga resurser? Gör vi riskbedömningar i tillräcklig utsträckning? Har vi genomfört planerade åtgärder enligt årets handlingsplan? Utreder vi anmälda tillbud och arbetsskador? Slutsatser? Förbättringsförslag?

16 Tips till nytillträdd chef
Be att få se den senaste ”årliga uppföljningen”, alternativt be FHV göra en nulägesanalys av ditt företag!!!

17 AV:s generella prioriteringar 2013
byggbranschen psykosociala frågor belastningsergonomi systematiskt arbetsmiljöarbete

18 EU-veckan v.43, Samverkan, ledarskap (tillbud) Skogen Unga i arbete
Nationella projekt 2013 Kvinnors arbetsmiljö EU-veckan v.43, Samverkan, ledarskap (tillbud)   Skogen Unga i arbete Byggbranschen Skolan  

19 Nationella projekt, vilka avslutas under 2013
Hot och våld inom myndighetsutövning Bemanningsföretag Screening inom den grafiska branschen


Ladda ner ppt "Distriktet i Stockholm"

Liknande presentationer


Google-annonser