Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vinster med förebyggande företagshälsovård Tillsynsdirektör Elisabeth Åkerlund, Arbetsmiljöverket i Umeå Skellefteå 9 april 2013. 2014-07-01 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vinster med förebyggande företagshälsovård Tillsynsdirektör Elisabeth Åkerlund, Arbetsmiljöverket i Umeå Skellefteå 9 april 2013. 2014-07-01 1."— Presentationens avskrift:

1 Vinster med förebyggande företagshälsovård Tillsynsdirektör Elisabeth Åkerlund, Arbetsmiljöverket i Umeå Skellefteå 9 april 2013. 2014-07-01 1

2 2 Arbetsmiljöverkets vision Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Vill inte Kan inteKan Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

3 Arbetsmiljöverket har ett uppdrag att följa och främja företagshälsovårdens utveckling Det gör vi på flera olika sätt: -I anslutning till våra inspektioner informerar vi om vad FHV kan bidra med… -I samband med att vi ställer krav på åtgärder kräver vi ibland att företagen ska använda FHV i sitt förbättringsarbete… -Vi har (årliga) träffar med FHV i Västerbotten för erfarenhetsutbyte 2014-07-01 3

4 Västerbottens län - antal arbetsställen och inspektioner Arbetsmiljöverkets distrikt i Umeå omfattar Västerbottens län. Det finns ca 10 000 arbetsställen med ca 114 000 anställda. De flesta arbetsställen är små, med mindre än 20 anställda. Under ett år inspekterar vi ca 1000 arbetsställen. Det kan i många fall innebära flera besök på varje arbetsställe, med både inspektion och uppföljning. Under år 2012 gjordes ca 1700 besök, varav 1100 inspektioner. 2014-07-01 4

5 Krav efter inspektioner i Västerbotten 2012 Under 2012 ledde ca 70 % av inspektionerna till skriftliga krav i en kravskrivelse. –ca 60 % av dem avser systematiskt arbetsmiljöarbete. De flesta av kraven i SAM handlar om rutiner och riskbedömning. –ca 40 % avser teknik, maskiner, ca 30% kemiska arbetsmiljörisker, lokaler samt ca 20 % belastningsergonomi, psykosociala arbetsmiljörisker. Krav på att anlita FHV fanns i ca 3 % av skrivelserna men information om detta finns i varje kravskrivelse. 2014-07-01 5

6 6 § 5 § 3-4 Naturlig del, Alla för- hållanden, Medverkan Policy, mål och rutiner § 1 2 § 11 § 10 § 9 § 8 § 7 § 6 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter, kunskaper Kunskaper, instruktioner Undersöka och bedöma riskerna Utreda ohälsa, olycksfall och tillbud Åtgärda, handlings - plan och kontrollera Följa upp SAM, årlig ”revision” Extern sakkunnig hjälp, FHV Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

7 Exempel på områden där FHV kan göra stor skillnad -Utbildning i SAM -Utbildning i olika föreskrifter - maskiner, kemikalier, belastningsergonomi, buller, vibrationer …. -Undersökning/ kartläggning och riskbedömning -Medicinsk kontroll, yrkeshygieniska mätningar -Utredning av tillbud, arbetsolyckor samt arbetssjukdomar -Stöd vid krishändelser 2014-07-01 7

8 Exempel på områden där FHV kan göra stor skillnad, forts. –Enskilda samtal medarbetare – psykolog –Stöd till chefer –Stöd i förändringsarbete, riskbedömning inför förändring (nya lokaler, neddragning av personal, nya verksamhetsdelar, nya ämnen …..) –Årlig uppföljning av SAM (revision) 2014-07-01 8

9 Undersökning/kartläggning och riskbedömning –Psykosociala området; enkäter, intervjuer –Belastningsergonomi; enligt olika bedömningsmodeller –Yrkeshygieniska mätningar; kemiska ämnen, buller, vibrationer –”Sjuka hus” problem, inomhusklimatproblem Viktigt att det i uppdraget även ingår en redovisning av resultatet av kartläggning, mätning mm, samt förslag till åtgärder om det behövs + att alla kompetenser inom FHV nyttjas 2014-07-01 9

10 Utredning av tillbud, olyckor, sjukdomar –Händelseförlopp –Konkret orsak –Bakomliggande faktorer; SAM: kunskaper, rutiner, riskbedömning, uppföljning 2014-07-01 10

11 Årlig uppföljning av SAM –Är vår arbetsmiljöpolicy känd? –Fungerar vår fördelning av arbetsmiljöuppgifter? Dvs. har de som fått uppgifter även kunskaper, befogenheter samt tillräckliga resurser? –Gör vi undersökningar och riskbedömningar i tillräcklig utsträckning? –Har vi ett system för kartläggning med t ex skyddsronder, enkäter, undersökning inför förändring? –Följer vi upp resultatet av vidtagna åtgärder? 2014-07-01 11

12 Årlig uppföljning av SAM forts … –Har vi genomfört planerade åtgärder enligt årets handlingsplan? –Utreder vi anmälda tillbud och arbetsskador? Slutsatser? –Samverkan i SAM – hur fungerar den? Skyddskommittén ska bl a behandla frågan om handlingsplaner och FHV 2014-07-01 12

13 Tips till nytillträdd chef Be att få se den senaste ”årliga uppföljningen”, alternativt be FHV göra en nulägesanalys av ditt företag!!! 2014-07-01 13

14 Arbetsmiljöcertifierade företag enl www.av.se i april 2013www.av.se SverigeVästerbotten AFS 2001:125420 OHSAS 1800160954 2014-07-01 14

15 2014-07-01 15 AV:s generella prioriteringar 2013  Belastningsergonomi  Systematiskt arbetsmiljöarbete – riskbedömning  Psykosociala faktorer

16 Nationella projekt 2013  Kvinnors arbetsmiljö, belastningsergonomi  EU-veckan v.43, samverkan, ledarskap (tillbud)  Skogen  Unga i arbete  Byggbranschen  Skolan(börjar hösten 2013) 2014-07-01 16

17 Nationella projekt, vilka avslutas under 2013  Hot och våld inom myndighetsutövning  Bemanningsföretag  Screening inom den grafiska branschen / grafisk verksamhet 2014-07-01 17


Ladda ner ppt "Vinster med förebyggande företagshälsovård Tillsynsdirektör Elisabeth Åkerlund, Arbetsmiljöverket i Umeå Skellefteå 9 april 2013. 2014-07-01 1."

Liknande presentationer


Google-annonser